Щодо визначення місця постачання послуг із ремонту обладнання, що надаються платником податку (резидентом України) на борту судна, яке належить іноземній державі, що перебуває в акваторії морського порту України, та оподаткування ПДВ операцій з постачання таких послуг

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 04.07.2019 №3085/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Остання редакція від 04.07.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 04.07.2019

Номер 3085/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.07.2019 N 3085/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення місця постачання послуг із ремонту обладнання, що надаються платником податку (резидентом України) на борту судна, яке належить іноземній державі, що перебуває в акваторії морського порту України, та оподаткування ПДВ операцій з постачання таких послуг і, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків, зборів і митних платежів, регулюються нормами ПКУ, Митного кодексу України (далі - МКУ) та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ і пункт 2 статті 1 розділу І МКУ).
Згідно з пунктом 5.3 статті 5 розділу І ПКУ інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
Відповідно до частини першої статті 9 розділу І МКУ територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також території вільних митних зон, штучні острови, установки і споруди, створені у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять митну територію України.
Згідно зі статтею 10 розділу І МКУ межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України збігається з державним кордоном України, крім меж штучних островів, установок і споруд, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України. Межі території зазначених островів, установок і споруд становлять митний кордон України.
Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору. Державний кордон України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, встановлюється на морі - по зовнішній межі територіального моря України. До територіального моря України належать прибережні морські води шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, або від прямих вихідних ліній, які з'єднують відповідні точки (статті 1, 3, 5 Закону України від 04 листопада 1991 року N 1777-ХІІ "Про державний кордон України" (далі - Закон N 1777)).
Акваторія морського порту (портова акваторія) - визначена межами частина водного об'єкта (об'єктів), крім суднового ходу, призначена для безпечного підходу, маневрування, стоянки і відходу суден (підпункт 2 пункту 1 статті 1 Закону України від 17 травня 2012 року N 4709-VI "Про морські порти України" (далі - Закон N 4709)).
Морський порт - визначені межами територія та акваторія, обладнані для обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та експедиційних робіт, а також інших пов'язаних з цим видів господарської діяльності (підпункт 6 пункту 1 статті 1 Закону N 4709).
Отже, з огляду на норми МКУ, Закону N 1777 і Закону N 4709 акваторія морського порту України є митною територією України, а отже судно (у тому числі іноземне), яке знаходиться в акваторії морського порту України, відповідно вважається таким, що перебуває на митній території України.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).
Пунктами 186.2 - 186.4 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.
Місцем постачання послуг, зазначених у підпункті 186.2.1 пункту 186.2 статті 186 розділу V ПКУ, є місце фактичного постачання послуг, пов'язаних з рухомим майном. До таких послуг, зокрема належать послуги із виконання ремонтних робіт і послуг із переробки сировини, а також інших робіт і послуг, що пов'язані з рухомим майном.
Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 розділу V ПКУ).
Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання зазначених у зверненні послуг безпосередньо залежить від місця їх постачання.
Враховуючи викладене, у розглянутій у зверненні ситуації операція з постачання послуг із ремонту обладнання, що надаються платником податку (резидентом України) на борту судна, яке належить іноземній державі, що перебуває в акваторії морського порту України, є об'єктом оподаткування ПДВ та оподатковується податком у загальновстановленому порядку за основною ставкою.
Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.07.2019 N 3085/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення місця постачання послуг із ремонту обладнання, що надаються платником податку (резидентом України) на борту судна, яке належить іноземній державі, що перебуває в акваторії морського порту України, та оподаткування ПДВ операцій з постачання таких послуг і, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків, зборів і митних платежів, регулюються нормами ПКУ, Митного кодексу України (далі - МКУ) та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ і пункт 2 статті 1 розділу І МКУ).
Згідно з пунктом 5.3 статті 5 розділу І ПКУ інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
Відповідно до частини першої статті 9 розділу І МКУ територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також території вільних митних зон, штучні острови, установки і споруди, створені у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять митну територію України.
Згідно зі статтею 10 розділу І МКУ межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України збігається з державним кордоном України, крім меж штучних островів, установок і споруд, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України. Межі території зазначених островів, установок і споруд становлять митний кордон України.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!