Щодо порядку складання податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних у разі перегляду ціни поставленого товару

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 06.06.2019 №2564/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Остання редакція від 06.06.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 06.06.2019

Номер 2564/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
06.06.2019 N 2564/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних у разі перегляду ціни поставленого товару та, керуючись статтею 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Починаючи з 01.04.2014 р. пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, зокрема, встановлено ставку податку від бази оподаткування в розмірі 7 відсотків по операціях з:
постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;
постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку ;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митною кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачанні послуг платником податку (пункт 187.1 статті 187 ПКУ).
Пунктом 201.1 статті 201 ПКУ встановлено, що на дату виникненні податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.
Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (пункт 201.7 статті 201 ПКУ).
Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.
Пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307), передбачено, що у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.
Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком N 1307.
Розрахунок коригування може бути складений та зареєстрований в ЄРПН лише до зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної, з дати складання якої не минуло 1095 календарних днів.
Платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкову накладну та/або розрахунок коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року, в яких загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 200-1ПКУ (пункт 201.10 статті 201 ПКУ).
Форма декларації та порядок її заповнення і подання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстрованим з Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289 (далі - Порядок N 21).
Згідно з підпунктом 1 пункту 3 розділу V Порядку N 21 у рядках 1, 2, 2, 5 колонки А податкової декларації з ПДВ (далі - декларація) вказуютьс і загальні обсяги постачання товарів/послуг за звітний період, які оподатковуються за основною ставкою, за ставкою 7 відс., за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 ПКУ, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX ПКУ, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод) та не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 ПКУ, та послуг, що НІ оподатковуються у зв'язку з їх місцем постачання за межами митної територі ї України.
Обсяги постачання товарів на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 ПКУ, оподатковувані за ставкою 7 відс., включаються до рядка 1.2 декларації. При заповненні рядка 1.2 декларації обов'язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів.
Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1233(далі - Порядок N 1233).
Згідно із пунктом 8 Порядку N 1233 податкові пільги визначаються зі операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об'єктами обкладення податком на додану вартість і відповідно до ПКУ та міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою. Обсяг пільг з податку на додану вартість також визначається у разі застосування ставки податку в розмірі 7 відс.
Пунктом 2 Порядку N 1233 встановлено, що суб'єкт господарювання, який не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (далі - звіт), форма якого визначена додатком до Порядку N 1233.
У графах звіту "Код пільги згідно з довідником пільг" та "Найменування податкової пільги" зазначається код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника пільг, форма та порядок ведення якого затверджуються Державною податковою службою (пункт 4 Порядку N 1233).
Крім цього, повідомляємо, що інформації, наданої у зверненні, недостатньо для встановлення всіх обставин, необхідних для однозначної ідентифікації податкових правовідносин та надання більш детальної відповід на порушене питання.
Пунктом 52.2 статті 52 ПКУ встановлено, що податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
06.06.2019 N 2564/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних у разі перегляду ціни поставленого товару та, керуючись статтею 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Починаючи з 01.04.2014 р. пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, зокрема, встановлено ставку податку від бази оподаткування в розмірі 7 відсотків по операціях з:
постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;
постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку ;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митною кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачанні послуг платником податку (пункт 187.1 статті 187 ПКУ).