Щодо внесення власних коштів на розрахунковий рахунок фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 07.05.2019 №1995/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Остання редакція від 07.05.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 07.05.2019

Номер 1995/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.05.2019 N 1995/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни від 02 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), розглянула запит про надання індивідуальної податкової консультації щодо внесення власних коштів на розрахунковий рахунок фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, з урахуванням фактично викладених обставин та в межах компетенції повідомляє таке.
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу XIV ПКУ.
Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Крім того, перелік доходів, які не включаються до складу доходу платника єдиного податку, визначено п. 292.11 ст. 292 ПКУ.
Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. N 492, поточні банківські рахунки для фізичних осіб - резидентів поділяються на поточні рахунки фізичних осіб - підприємців, які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності та поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями.
Одночасно зазначаємо, що відповідно до ст. 44 Господарського кодексуУкраїни підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.
Фізична особа - підприємець має право вільно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення господарської діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством, від підприємницької діяльності.
Відповідно до пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку ведуть облік доходів у порядку, визначеному пп. 296.1.1 - 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ.
Фізичні особи - підприємці першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів (далі - Книга) шляхом щоденного відображення отриманих доходів від провадження підприємницької діяльності за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форма Книги та Порядок її ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України 19.06.2015 р. N 579та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 р. за N 800/27245 (далі - Порядок N 579).
Пунктом 5 Порядку N 579 визначено, що записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
Отже, кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку, з врахуванням вимог ст. 292 ПКУ.
Разом з тим, якщо фізична особа - підприємець у звітному податковому періоді вносить на свій поточний рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, суму готівки, яка на момент внесення уже была відображена в Книзі та при цьому в платіжному документі зазначено призначення платежу - виручка за певний період, тоді така сума готівки повторно не включається до доходу звітного податкового періоду платника єдиного податку.
Зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платникам податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.05.2019 N 1995/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни від 02 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), розглянула запит про надання індивідуальної податкової консультації щодо внесення власних коштів на розрахунковий рахунок фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, з урахуванням фактично викладених обставин та в межах компетенції повідомляє таке.
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу XIV ПКУ.
Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Крім того, перелік доходів, які не включаються до складу доходу платника єдиного податку, визначено п. 292.11 ст. 292 ПКУ.
Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. N 492, поточні банківські рахунки для фізичних осіб - резидентів поділяються на поточні рахунки фізичних осіб - підприємців, які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності та поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями.
Одночасно зазначаємо, що відповідно до ст. 44 Господарського кодексуУкраїни підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.