Щодо практичного застосування норм законодавства з питання надання сільськими (селищними) радами до контролюючого органу інформації про суми сплати податків і зборів, прийнятих від громадян через каси сільських (селищних) рад за квитанціями

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 02.05.2019 №1926/5/99-99-13-02-03-16/ІПК
Остання редакція від 02.05.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 02.05.2019

Номер 1926/5/99-99-13-02-03-16/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.05.2019 N 1926/5/99-99-13-02-03-16/ІПК
Державна фіскальна служба Україна, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), розглянула Ваше звернення щодо практичного застосування норм законодавства з питання надання сільськими (селищними) радами до контролюючого органу інформації про суми сплати податків і зборів, прийнятих від громадян через каси сільських (селищних) рад за квитанціями, відповідно до п. 57.5 ст. 57 ПКУ та в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні.
Згідно з абзацом першим п. 2.1 розд. II Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 р. N 758 із змінами та доповненнями, щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети та бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. N 11, в органах Казначейства відкриваються рахунки за надходженнями до державного та місцевих бюджетів (крім рахунків для зарахування власних надходжень бюджетних установ).
Пунктом 57.5 ст. 57 ПКУ визначено, що фізичні особи - платники податків повинні сплачувати податки і збори, що встановлені ПКУ, через установи банків та поштові відділення.
У разі якщо зазначені особи проживають у сільській (селищній) місцевості, вони можуть сплачувати податки і збори через каси сільських (селищних) рад або рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків і зборів, форма якої встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Підпунктом 266.9.1 п. 266.9 ст. 266 та п. 287.5 ст. 287 ПКУ встановлено, що фізичними особами у сільській та селищній місцевості податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів.
Форму квитанції про прийняття податків і зборів, що може використовуватись фізичними особами у сільській (селищній) місцевості для сплати податків і зборів через каси сільських (селищних) рад, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 р. N 714 "Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів" зі змінами та доповненнями.
Згідно з п. 9.2 глави 9 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. N 938 із змінами та доповненнями, усі суми коштів, що надходять готівкою у каси установ (у тому числі суми невикористаної готівки), повинні бути зараховані на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів коштів місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства.
Кошти отримані від фізичних осіб сільська (селищна) рада на підставі Квитанції про прийняття податків і зборів перераховує на відкриті Державною казначейською службою України рахунки для зарахування надходжень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку до бюджету сільської (селищної) ради. При цьому в платіжному документі зазначається прізвище та номер облікової картки кожного платника податку.
Дані про надходження відображаються в інтегрованій картці платника і в реєстрі надходжень та повернень контролюючим органом за місцем його знаходження на податковому обліку, як платника відповідного податку, у день отримання від органів Державної казначейської служби України відомостей про зарахування та повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.
Таким чином, нормами ПКУ не передбачено надання сільськими (селищними) радами до контролюючих органів інформації про суми сплати податків і зборів, прийняті від громадян через каси сільських (селищних) рад за квитанціями.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.05.2019 N 1926/5/99-99-13-02-03-16/ІПК
Державна фіскальна служба Україна, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), розглянула Ваше звернення щодо практичного застосування норм законодавства з питання надання сільськими (селищними) радами до контролюючого органу інформації про суми сплати податків і зборів, прийнятих від громадян через каси сільських (селищних) рад за квитанціями, відповідно до п. 57.5 ст. 57 ПКУ та в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні.
Згідно з абзацом першим п. 2.1 розд. II Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 р. N 758 із змінами та доповненнями, щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети та бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. N 11, в органах Казначейства відкриваються рахунки за надходженнями до державного та місцевих бюджетів (крім рахунків для зарахування власних надходжень бюджетних установ).
Пунктом 57.5 ст. 57 ПКУ визначено, що фізичні особи - платники податків повинні сплачувати податки і збори, що встановлені ПКУ, через установи банків та поштові відділення.
У разі якщо зазначені особи проживають у сільській (селищній) місцевості, вони можуть сплачувати податки і збори через каси сільських (селищних) рад або рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків і зборів, форма якої встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.