Щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства з питань акцизного податку

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 07.05.2019 №2020/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 07.05.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 07.05.2019

Номер 2020/6/99-99-12-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.05.2019 N 2020/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула звернення Підприємства стосовно надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства з питань акцизного податку, та надає відповіді на порушені у зверненні питання.
Підприємство запитує:
1. Чи потребує склад зберігання авіаційного палива Підприємства реєстрації, як акцизний склад та обладнанням його витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками?
2. Чи потребують паливозаправники Підприємства реєстрації, як пересувні акцизні склади та обладнанням їх витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками?
3. Чи потребує реєстрації акцизних накладних при прийомі на склад зберігання, при переміщення палива із складу зберігання до паливозаправника і від паливозаправника до повітряного судна? Якщо потребує тоді, тоді яким чином, з врахуванням внесених Законом України від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (далі - Закон N 2628) змін до пункту 231.6 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)?
4. Яким чином здійснюється реєстрація акцизних накладних передбачена пунктом 229.8.10 статті 229 Кодексу під час надання послуги з заправлення повітряного судна згідно наданого договору?
До звернення Підприємства не надано будь-яких первинних документів, фіксуючих факти здійснення господарських операцій.
Для надання більш повної та ґрунтовної індивідуальної податкової консультації Підприємства має право повторно звернутися до контролюючого органу та надати копії відповідних документів, зокрема укладених договорів з наведенням детального опису суті здійснюваних операцій.
Водночас повідомляємо, що з 01.07.2019 р. набудуть чинності норми Кодексу, внесені Законом N 2628, якими визначено наступне.
До питань 1 та 2.
З 01.07.2019 р. набудуть чинності норми підпунктів 14.1.6, 14.1.6-1, 14.1.224 та 14.1.224-1 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, якими визначено поняття акцизних складів, акцизних складів пересувних та їх розпорядників.
Акцизний склад, зокрема - це приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.
Не є акцизним складом, зокрема:
приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб'єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) - власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
приміщення або територія незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або користувачем яких є суб'єкт господарювання - платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам.
Акцизний склад пересувний - транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або зберігається пальне на митній території України.
Транспортний засіб набуває статусу акцизного складу пересувного протягом періоду його використання для:
а) переміщення в ньому митною територією України пального, що реалізується (крім пального, що переміщується митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України);
б) зберігання в ньому пального на митній території України;
в) ввезення пального на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу.
Відповідно до підпункту 14.1.224 пункту 14.1. статті 14 Кодексу розпорядник акцизного складу - зокрема, суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу.
Розпорядник акцизного складу пересувного - суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який є власником пального та який з використанням транспортного засобу незалежно від того, кому належить такий транспортний засіб:
реалізує або зберігає пальне;
ввозить пальне на митну територію Україні, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу.
Не є розпорядником акцизного складу пересувного суб'єкт господарювання (перевізник, експедитор), який здійснює транспортування пального (пп. 14.1.224-1п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Згідно з змінами, внесеними Законом N 2628 до п. 232.1 ст. 232 Кодексу (які з 01.07.2019 р. набудуть чинності) Порядок електронного адміністрування реалізації пального та реєстрації платників податків - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних, акцизних складів/акцизних складів пересувних у системі електронного адміністрування реалізації пального встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Оскільки, відповідно до інформації наданої в зверненні, Підприємство здійснює, зокрема, зберігання палива згідно умов договорів, то відповідно до норм статті 230 Кодексу приміщення або територія, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом, зокрема, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального, є акцизним складом та повинно бути зареєстроване в системі електронного адміністрування реалізації пального.
Відповідно до п. 22 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу платники податку зобов'язані з 1 травня 2019 року до 1 червня 2019 року зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.
Суб'єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників податку з 1 липня 2019 року, зобов'язані до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.
Акцизні склади, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізація пального, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованому на акцизному складі, та рівнемірами-лічильниками рівня таких товарів (продукції) у резервуарі (далі - рівнемір-лічильник) на кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, розташованому на акцизному складі відповідно до норм підпункту 230.1.2 пункту 230.1 статті 230 Кодексу.
Відповідно до інформації наданої в зверненні, паливозаправники Підприємства здійснюють не тільки переміщення пального а і заправку пальним повітряних суден.
А згідно з четвертим абзацом пп. 230.1.5 п. 230.1 ст. 230 Кодексу, норма якого набуває чинності з 1 липня 2019 року, не облаштовуються витратомірами-лічильниками та рівномірами-лічильниками транспортні засоби, що використовуються лише для переміщення на митній території України, зокрема, пального.
Крім цього відповідно до п. 4.9 "Організація державної системи сертифікації в галузі авіапаливозабезпечення" Інструкції з забезпечення заправлення повітряних суден паливно-мастильними матеріалами і технічними рідинами в підприємствах цивільного авіаційного транспорту України (далі - Інструкція), затвердженої наказом Державіаслужби від 14 червня 2006 р. N 416 у галузі авіапаливозабезпечення повітряних перевезень і контролю якості авіаПММ встановлено перелік авіаційної наземної техніки, застосування якої в аеропортовій діяльності допускається при наявності Сертифіката типу, зокрема, засоби витрат та обліку ПММ - рідин.
Реєстрація транспортного засобу як акцизний склад пересувний Кодексом не передбачена. В свою чергу облік транспортних засобів, що набули статусу акцизних складів пересувних здійснюється наступним чином.
Порядок обліку транспортних засобів, що набули статусу акцизних складів пересувних, а також транспортних засобів, що використовуються суб'єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального для потреб власного споживання чи промислової переробки визначено підпунктом 230.1.5 пункту 230.1 статті 230 Кодексу, зокрема, включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне, здійснюється автоматично на підставі даних акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
До питань 3 та 4.
Нормами Кодексу, чинними з 01.07.2019 року, встановлено наступне.
Відповідно до п. 231.1 ст. 231 Кодексу платник податку при ввезенні на митну територію України пального, з якого сплачено акцизний податок, або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу, або реалізації пального зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.
Платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, встановлених статтею 229 Кодексу; втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального, а також при здійсненні операцій, які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування.
В акцизній накладній зазначаються в окремих полях обов'язкові реквізити, зокрема, ознака щодо реалізації пального на умовах, визначених пунктом 229.8 статті 229 Кодексу, із зазначенням реквізитів податкового векселя, суб'єктів господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб'єктів літакобудування, або замовників, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", або підприємств, установ та організацій системи державного резерву.
Особливості погашення податкового векселя та реєстрації акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних при здійсненні операцій з реалізації (заправлення повітряних суден) бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів з 1 липня 2019 року визначено підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 Кодексу, яким зокрема встановлено, що податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку погашається у разі підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів протягом строку, на який виданий такий вексель, шляхом реєстрації акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних на операції зокрема, з реалізації (заправлення повітряних суден) бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, складених суб'єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
Акцизні накладні на такі операції складаються на підставі первинних документів.
Згідно з оприлюдненою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України (Державною авіаційною службою України) інформацією, Підприємство включено до переліку суб'єктів господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення.
Нормами пунктів 231.3 - 231.5 статті 231 Кодексу з 1 липня 2019 року встановлюється наступний порядок складання акцизних накладних.
Особа, яка реалізує пальне, зобов'язана скласти акцизну накладну в одному примірнику у разі реалізації пального:
а) з акцизного складу, зокрема, будь-яким іншим особам - не платникам податку;
б) з акцизного складу пересувного, зокрема, на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального; будь-яким іншим особам - не платникам податку.
Особа, яка склала акцизну накладну в одному примірнику, зобов'язана зареєструвати таку акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
Особа, яка реалізує пальне, зобов'язана скласти акцизну накладну в двох примірниках у разі реалізації пального:
а) з акцизного складу до іншого акцизного складу, в тому числі через трубопровід або з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий;
б) з акцизного складу до акцизного складу пересувного;
в) з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного;
г) з акцизного складу пересувного до акцизного складу.
Особа, яка склала акцизну накладну в двох примірниках, зобов'язана зареєструвати перший примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а другий примірник такої акцизної накладної в день її складання надіслати розпоряднику акцизного складу - отримувачу пального.
Розпорядник акцизного складу / розпорядник акцизного складу пересувного - отримувач пального зобов'язаний зареєструвати другий примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних після реєстрації першого примірника такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отримання пального на акцизний склад / акцизний склад пересувний.
Якщо платник податку одночасно є особою, яка реалізує та отримує пальне, складання та реєстрація акцизних накладних у двох примірниках здійснюються у встановленому цим пунктом порядку для складання та реєстрації акцизних накладних у двох примірниках.
Платник податку - розпорядник акцизного складу пересувного, акцизний склад пересувний якого використовувався при ввезенні пального на митну територію України, завжди складає акцизні накладні при реалізації такого пального з такого акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного або акцизного складу.
Право на складання акцизних накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники акцизного податку.
При реалізації пального особа, яка реалізує пальне, зобов'язана в установлені терміни скласти акцизну накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних, така реєстрація вважається наданням акцизної накладної отримувачу пального. Акцизні накладні, які не надаються отримувачу пального, та акцизні накладні / розрахунки коригування, складені за операціями з реалізації пального суб'єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку, також підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
Отже реєстрація акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних на такі операції повинна здійснюватися по всьому ланцюгу його реалізації.
Зокрема, якщо Підприємство є суб'єктом господарювання, який одночасно здійснює зберігання пального і авіапаливозабезпечення:
при отриманні пального на акцизний склад Підприємства - після фактичного отримання пального на акцизний склад Підприємством здійснюється реєстрація другого примірника акцизної накладної наданою, відповідно до норм пункту 231.5 статті 231 Кодексу;
при реалізації пального з акцизного складу Підприємства (зі складу зберігання пального) до акцизного складу Підприємства (паливозаправника) - Підприємством складаються і реєструються акцизні накладні у двох примірниках згідно норм підпункту 231.3 статті 231 Кодексу;
при заправці повітряного судна з пересувного акцизного складу Підприємства (паливозаправника) - Підприємством здійснюється складання та реєстрація акцизної накладної у одному примірнику, відповідно до норм підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 Кодексу.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.05.2019 N 2020/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула звернення Підприємства стосовно надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства з питань акцизного податку, та надає відповіді на порушені у зверненні питання.
Підприємство запитує:
1. Чи потребує склад зберігання авіаційного палива Підприємства реєстрації, як акцизний склад та обладнанням його витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками?
2. Чи потребують паливозаправники Підприємства реєстрації, як пересувні акцизні склади та обладнанням їх витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками?
3. Чи потребує реєстрації акцизних накладних при прийомі на склад зберігання, при переміщення палива із складу зберігання до паливозаправника і від паливозаправника до повітряного судна? Якщо потребує тоді, тоді яким чином, з врахуванням внесених Законом України від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (далі - Закон N 2628) змін до пункту 231.6 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)?
4. Яким чином здійснюється реєстрація акцизних накладних передбачена пунктом 229.8.10 статті 229 Кодексу під час надання послуги з заправлення повітряного судна згідно наданого договору?
До звернення Підприємства не надано будь-яких первинних документів, фіксуючих факти здійснення господарських операцій.
Для надання більш повної та ґрунтовної індивідуальної податкової консультації Підприємства має право повторно звернутися до контролюючого органу та надати копії відповідних документів, зокрема укладених договорів з наведенням детального опису суті здійснюваних операцій.
Водночас повідомляємо, що з 01.07.2019 р. набудуть чинності норми Кодексу, внесені Законом N 2628, якими визначено наступне.