Про єдиний податок з юридичних осіб

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 08.04.2019 №1500/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Остання редакція від 08.04.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 08.04.2019

Номер 1500/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
08.04.2019 N 1500/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Про єдиний податок з юридичних осіб
Державна фіскальна служба України на звернення Товариства, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), надає індивідуальну податкову консультацію щодо справляння єдиного податку з юридичних осіб.
Товариство повідомило, що є платником єдиного податку зі ставкою 5 відс., власником нежитлових приміщень, які обліковуються на балансі як основні засоби та використовуються у діяльності Товариства з 2013 року, та просить надати роз'яснення щодо нарахування та сплати єдиного податку з операції продажу вказаних основних засобів.
Питання нарахування та сплати єдиного податку регулюється главою 1 розділу XIV Податкового кодексу (далі - Кодекс).
Об'єктом оподаткування для юридичної особи, яка сплачує єдиний податок, згідно з пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу вважається будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому датою отримання доходу, вираженого у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, вважається дата отримання платником єдиного податку коштів (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).
Пунктом 292.2 ст. 292 Кодексу встановлено, що при продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.
Якщо основні засоби продано після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
Платником єдиного податку дохід визначається на підставі даних обліку (спрощеного бухгалтерського обліку), який здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку (п. 292.13 ст. 292, пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу).
Залишкова балансова вартість визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. N 92 (зі змінами та доповненнями).
Отже, Товариство при реалізації основних засобів після перебування їх у користуванні більше ніж 12 календарних місяців визначає дохід від такої операції як різницю між сумою коштів, отриманою від продажу основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
08.04.2019 N 1500/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Про єдиний податок з юридичних осіб
Державна фіскальна служба України на звернення Товариства, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), надає індивідуальну податкову консультацію щодо справляння єдиного податку з юридичних осіб.
Товариство повідомило, що є платником єдиного податку зі ставкою 5 відс., власником нежитлових приміщень, які обліковуються на балансі як основні засоби та використовуються у діяльності Товариства з 2013 року, та просить надати роз'яснення щодо нарахування та сплати єдиного податку з операції продажу вказаних основних засобів.
Питання нарахування та сплати єдиного податку регулюється главою 1 розділу XIV Податкового кодексу (далі - Кодекс).
Об'єктом оподаткування для юридичної особи, яка сплачує єдиний податок, згідно з пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу вважається будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому датою отримання доходу, вираженого у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, вважається дата отримання платником єдиного податку коштів (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).
Пунктом 292.2 ст. 292 Кодексу встановлено, що при продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.
Якщо основні засоби продано після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.