Актуальні питання-відповіді для фізичних осіб - підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)

Державна фіскальна служба України Питання - відповідь від 09.04.2019
Остання редакція від 09.04.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Питання - відповідь

Дата 09.04.2019

Номер

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Актуальні питання-відповіді для фізичних осіб - підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)
від 9 квітня 2019 року
Питання: За який звітний (податковий) період (річний чи квартальний) ФОП (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), подає податкову декларацію про майновий стан і доходи, якщо протягом звітного року перейшла із спрощеної системи оподаткування на загальну (у т. ч. новостворена)?
Відповідь:
Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем. Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ, що настають у звітному податковому році (пп. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 ПКУ).
Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків), протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя). Це визначено пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ.
Тобто, фізична особа - підприємець, яка протягом I, II або III кварталів звітного року перейшла із спрощеної системи оподаткування на загальну системи оподаткування або здійснила процедуру державної реєстрації як суб'єкта господарювання та обрала загальну систему оподаткування, подає до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного кварталу, в якому відбувся перехід на загальну систему оподаткування за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу та річну податкову декларацію за результатами календарного року.
При цьому, якщо фізична особа - підприємець у IV кварталі звітного року перейшла із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування або здійснила процедуру державної реєстрації як суб'єкта господарювання та обрала загальну систему оподаткування, то вона подає до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси податкову декларацію за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, яка прирівнюється до річної податкової декларації.
Питання: Яким чином ФОП (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) може самостійно виправити (уточнити) помилки, що містяться в раніше поданій податковій декларації про майновий стан і доходи та чи нараховуються у такому випадку штрафні санкції та пеня?
Відповідь:
У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 ПКУ).
Уточнення (виправлення) сум податкового зобов'язання фізичних осіб - підприємців при самостійному виявленні помилок здійснюється у розд. VII "Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах" Декларації, де вказується сума, на яку збільшується (зменшується) податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб або військового збору у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.
При цьому в рядку 27 Декларації вказується сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з п. 50.1 ст. 50 ПКУ.
Сума пені, нарахована платником податку у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення помилок відповідно до ст. 50 ПКУ, вказується у рядку 28 Декларації відповідно до пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, нарахування якої розпочинається після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Актуальні питання-відповіді для фізичних осіб - підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)
від 9 квітня 2019 року
Питання: За який звітний (податковий) період (річний чи квартальний) ФОП (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), подає податкову декларацію про майновий стан і доходи, якщо протягом звітного року перейшла із спрощеної системи оподаткування на загальну (у т. ч. новостворена)?
Відповідь:
Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем. Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ, що настають у звітному податковому році (пп. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 ПКУ).
Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків), протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя). Це визначено пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ.
Тобто, фізична особа - підприємець, яка протягом I, II або III кварталів звітного року перейшла із спрощеної системи оподаткування на загальну системи оподаткування або здійснила процедуру державної реєстрації як суб'єкта господарювання та обрала загальну систему оподаткування, подає до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного кварталу, в якому відбувся перехід на загальну систему оподаткування за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу та річну податкову декларацію за результатами календарного року.