Щодо застосування норм Закону України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів"

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 04.04.2019 №1448/6/99-99-12-01-02-15/ІПК
Остання редакція від 04.04.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 04.04.2019

Номер 1448/6/99-99-12-01-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.04.2019 N 1448/6/99-99-12-01-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула лист Товариства щодо застосування норм Закону України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" та в межах компетенції повідомляє таке.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та і законами України.
Відповідно до статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація надається з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
У запиті Товариство поінформувало, що є виробником бензолу сирого кам'яновугільного (код згідно з УКТ ЗЕД 2707 10 90 00), виробництво якого здійснюється відповідно до ТУ У 24.1-00190443-003-2003 (зі змінами NN 1, 2 та 3). Бензол сирий кам'яновугільний, це є суміш бензолу та його гомологів з домішками насичених сполук, парафінових і нафтенових вуглеводів, а також сірко-, азото-, та кисневмісних сполук. Вироблений бензол сирий кам'яновугільний реалізується на експорт.
Процес виробництва бензолу сирого кам'яновугільного (код згідно з УКТ ЗЕД 2707 10 90 00):
При коксуванні вугільної шихти в коксових батареях утворюється коксова продукція і коксовий газ. Коксовий газ після очищення від хімічних продуктів, використовується, як альтернативне паливо для обігріву коксових батарей і виробництва теплової енергії на парових котлах на коксохімічному виробництві. В процесі очищення коксового газу утворюється бензол сирий кам'яновугільний. Технологією виробництва бензолу сирого кам'яновугільного передбачено уловлювання бензольних вуглеводнів з коксового газу, поглинальною оливою. Поглинальна олива потім піддається нагріву з подальшим отриманням бензолу сирого кам'яновугільного. Після розганяння і поглинальної оливи на бензольної колоні, бензол сирий кам'яновугільний з сепаратора надходить на проміжне сховище сирого бензолу, для відстоювання від сепараторної води і усереднення. Бензол сирий кам'яновугільний в даному сховищі є незавершеним виробництвом. Після заповнення сховища, проводиться злив сепараторної води, визначення якісних показників бензолу сирого кам'яновугільного на відповідність технічним умовам. Після проведення аналізів лабораторією і отриманням сертифікату від відділу технічного контролю, бензол сирий кам'яновугільний вважається готовою продукцією, перекачується в сховища готової продукції і підлягає відвантаженню споживачу.
Процес реалізації бензолу сирого кам'яновугільного (код згідно з УКТ ЗЕД 2707 10 90 00):
Реалізація бензолу сирого кам'яновугільного на експорт відбувається залізничними цистернами, а саме:
1. Навантаження бензолу сирого кам'яновугільного з сховища готової продукції в орендовані типові залізничні цистерни (Договором оренди заборонено проведення їх модернізації, реконструкції тощо) з подальшим відвантаженням споживчу на експорт (розвантаження орендованих цистерн проводиться за межами митної території України);
2. Навантаження бензолу сирого кам'яновугільного з сховища готової продукції в орендовані типові залізничні цистерни (Договором оренди заборонено проведення їх модернізації, реконструкції тощо), тимчасове його зберігання в очікуванні, контрактації та сплати від споживача, та подальше відвантаження його споживачу на експорт (розвантаження орендованих цистерн проводиться за межами митної території України);
3. Навантаження бензолу сирого кам'яновугільного з сховища готової продукції у власні типові залізничні цистерни (без права виїзду на залізничні колії України), через відсутність напрямків (споживачів) і вільного місця в сховищах, з подальшим вивантаженням в сховища готової продукції.
З урахуванням викладеного, Товариство звертається з проханням надати інформацію:
1. Чи необхідно Товариству оформлювати акцизний склад у разі якщо підприємством здійснюється виробництво бензолу сирого кам'яновугільного, його зберігання та реалізація виключно на експорт, тобто за межі митної території України?
2. Чи є орендовані типові залізничні цистерни, розвантаження яких здійснюється за межами митної території України, акцизним складом?
3. Чи вірно Товариство розуміє, що операція навантаження бензолу сирого кам'яновугільного в орендовані типові залізничні цистерни не є операцією з реалізації підакцизної продукції, відповідно не потребує оформлення акцизної накладної?
4. Чи вірно Товариство розуміє, що операція реалізації бензолу сирого кам'яновугільного на експорт не є операцією з реалізації підакцизної продукції, відповідно не потребує оформлення акцизної накладної?
Щодо питання NN 1, 2.
З 01.07.2019 р. застосовуються наступні норми Кодексу.
Відповідно до підпункту 14.1.6. пункту 14.1. статті 14 Кодексу, акцизний склад - це:
а) спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі - приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;
б) приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.
Не є акцизним складом:
а) приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акційного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії;
б) приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 200 кубічних метрів, а суб'єкт господарювання (крім платника єдиного податку четвертої групи) - власник або користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
в) приміщення або територія незалежно від загальної місткості розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального, власником або користувачем яких є суб'єкт господарювання - платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубічних метрів (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальні колонки в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано відповідні ліцензії), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання і не здійснює операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам;
г) паливний бак як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої.
Відповідно до підпункту 14.1.61. пункту 14.1. статті 14 Кодексу, акцизний склад пересувний, це транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території України.
Транспортний засіб набуває статусу акцизного складу пересувного протягом періоду його використання для:
а) переміщення в ньому митною територією України пального або спирту етилового, що реалізується (крім пального або спирту етилового, що переміщується митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України);
б) зберігання в ньому пального або спирту етилового на митній території України;
в) ввезення пального або спирту етилового на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 Кодексу.
Не є акцизним складом пересувним транспортний засіб, що використовується суб'єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки.
Відповідно до підпункту 230.1.5. пункту 230.1 статті 230 Кодексу, транспортні засоби, що набули статусу акційних складів пересувних, а також транспортні засоби, що використовуються суб'єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні обліковуватися в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, створення та ведення якого забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
Включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку транспортних і засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, здійснюється автоматично на підставі даних акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, або на підставі заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого пального або спирту етилового, або на підставі митних декларацій при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України. Такі заявки подаються суб'єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизних складів, до переміщення митною територією України у транспортних засобах, які не є акцизними складами пересувними, власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки. Форма заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Такі заявки у формі електронних документів надсилаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий у таких транспортних засобах, а також не зазначені у заявках на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, які надіслані центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну, податкову та митну політику, забороняється.
Транспортні засоби, що використовуються для переміщення на митній території України пального або спирту етилового, не облаштовуються витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.
Відповідно до підпункту 14.1.212. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:
Реалізація пального або спирту етилового для цілей розділу VI Кодексу - будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального або спирту етилового з переходом права власності на таке пальне або спирт етиловий чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу / акцизного складу пересувного: до акцизного складу; до акцизного складу пересувного; для власного споживання чи промислової переробки; будь-яким іншим особам.
Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України:
у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;
при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки суб'єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу.
Крім того, підпунктом 4 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року N 891 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого та реалізованого пального і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку" (далі - Постанови N 891) визначено, що обіг пального - будь-які операції, що передбачають:
фізичне отримання розпорядником акцизного складу пального з переходом права власності чи без переходу права власності на пальне (операції з виробництва, придбання, комісії, доручення, відповідального зберігання та інші операції);
фізичний відпуск (відвантаження) розпорядником акцизного складу пального з переходом права власності чи без переходу права власності на пальне (операції з реалізації, комісії, доручення, відповідального зберігання та інші операції).
Отже, враховуючи викладене вище та той факт що виробництво і зберігання пального (бензолу) здійснюється Товариством на митній території України, Товариству необхідно створювати акцизний склад та облаштовувати його витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.
При цьому, в описаному у зверненні Товариства випадку типові залізничні цистерни, в яких Товариством переміщується та/або зберігається пальне для пального (бензол) на митній території України, до моменту перетину митного кордону України набуває статусу акцизного складу пересувного протягом періоду його використання для, зокрема вивезення цього пального за митну територію України.
Щодо питання NN 3, 4.
Статтею 213 Кодексу встановлено, що об'єктами оподаткування є операції з:
213.1.1. реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);
213.1.2. реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу;
213.1.12. реалізації з акцизного складу / акцизного складу пересувного будь-яких обсягів пального або спирту етилового понад обсяги, що отримані з інших акцизних складів / акцизних складів пересувних, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
213.2. Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню:
213.2.1. вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України.
Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення (експортування) - у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація.
Пунктом 231.1. статті 231. Кодексу встановлено що платник податку при і ввезенні на митну територію України пального або спирту етилового, з якого сплачено акцизний податок, або на умовах, визначених статтею 229 Кодексу, або реалізації пального або спирту етилового зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.
Платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального або спирту етилового, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, встановлених статтею 229 Кодексу; втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального або спирту етилового, а також при здійсненні операцій, які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування.
Враховуючи викладене, операції навантаження бензолу сирого кам'яновугільного в орендовані типові цистерни, а також реалізація його на експорт, є операціями з реалізації підакцизної продукції і потребують оформлення акцизних накладних.
Керуючись нормами чинного законодавства України, суб'єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання повинні провадити свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.04.2019 N 1448/6/99-99-12-01-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула лист Товариства щодо застосування норм Закону України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" та в межах компетенції повідомляє таке.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та і законами України.
Відповідно до статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація надається з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
У запиті Товариство поінформувало, що є виробником бензолу сирого кам'яновугільного (код згідно з УКТ ЗЕД 2707 10 90 00), виробництво якого здійснюється відповідно до ТУ У 24.1-00190443-003-2003 (зі змінами NN 1, 2 та 3). Бензол сирий кам'яновугільний, це є суміш бензолу та його гомологів з домішками насичених сполук, парафінових і нафтенових вуглеводів, а також сірко-, азото-, та кисневмісних сполук. Вироблений бензол сирий кам'яновугільний реалізується на експорт.
Процес виробництва бензолу сирого кам'яновугільного (код згідно з УКТ ЗЕД 2707 10 90 00):