Щодо правомірності застосування норми абз. 3 п. 120.4 ст. 120 Податкового кодексу України

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 01.04.2019 №1377/6/99-99-14-07-01-15/ІПК
Остання редакція від 01.04.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 01.04.2019

Номер 1377/6/99-99-14-07-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.04.2019 N 1377/6/99-99-14-07-01-15/ІПК
Щодо правомірності застосування норми абз. 3 п. 120.4 ст. 120 Податкового кодексу України
Державна фіскальна служба України розглянула звернення ТОВ "А" щодо правомірності застосування норми абз. 3 п. 120.4 ст. 120 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, у межах компетенції повідомляє.
Абз. 3 п. 120.3 ст.120 Кодекс передбачено, що за неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі 1 відсотка суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції.
За результатами документальної планової виїзної перевірки ТОВ "А" (акт від 09.10.2018 р.) встановлено порушення пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу в частині повноти включення до Звіту про контрольовані операції за 2016 рік всіх контрольованих операцій на суму 1967,72 грн. та прийнято податкове повідомлення-рішення від 12.10.2018 р., яким донараховані штрафні санкції у сумі 20 грн.
19.10.2018 р. ТОВ "А" сплатило донараховану податковим повідомленням-рішенням від 12.10.2018 р. штрафну санкцію у повному обсязі.
Відповідно до пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу у разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті про контрольовані операції інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник має право подати, зокрема, уточнюючий звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду.
Подання платником податку уточнюючого звіту про контрольовані операції не звільняє від відповідальності, передбаченої п. 120.3 та 120.4 ст. 120 Кодексу.
Уточнюючий звіт про контрольовані операції за 2016 рік підприємством подано 04.12.2018 р.
Згідно з абз. 3 п. 120.4 ст. 120 Кодексу несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:
одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій в поданому звіті про контрольовані операції у разі подання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.04.2019 N 1377/6/99-99-14-07-01-15/ІПК
Щодо правомірності застосування норми абз. 3 п. 120.4 ст. 120 Податкового кодексу України
Державна фіскальна служба України розглянула звернення ТОВ "А" щодо правомірності застосування норми абз. 3 п. 120.4 ст. 120 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, у межах компетенції повідомляє.
Абз. 3 п. 120.3 ст.120 Кодекс передбачено, що за неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі 1 відсотка суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції.
За результатами документальної планової виїзної перевірки ТОВ "А" (акт від 09.10.2018 р.) встановлено порушення пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу в частині повноти включення до Звіту про контрольовані операції за 2016 рік всіх контрольованих операцій на суму 1967,72 грн. та прийнято податкове повідомлення-рішення від 12.10.2018 р., яким донараховані штрафні санкції у сумі 20 грн.
19.10.2018 р. ТОВ "А" сплатило донараховану податковим повідомленням-рішенням від 12.10.2018 р. штрафну санкцію у повному обсязі.
Відповідно до пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу у разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті про контрольовані операції інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник має право подати, зокрема, уточнюючий звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду.