Щодо деяких питань оподаткування безповоротної цільової допомоги у вигляді гранту, що надана фізичній особі - підприємцю - платнику єдиного податку

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 03.01.2019 №25/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК
Остання редакція від 03.01.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 03.01.2019

Номер 25/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
03.01.2019 N 25/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення про отримання індивідуальної податкової консультації щодо деяких питань оподаткування безповоротної цільової допомоги у вигляді гранту, що надана фізичній особі - підприємцю - платнику єдиного податку, та керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє таке.
Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Пунктом 292.11 ст. 292 ПКУ визначено суми коштів, які не включаються до складу доходу платника єдиного податку. Зокрема, до складу доходу, визначеного ст. 292 ПКУ, не включаються суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм (пп. 4 п. 292.11 ст. 292 ПКУ).
Закон України від 23.03.2017 р. N 1976-VIII "Про Український культурний фонд" (далі - ЗУ N 1976-VIII) визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду.
Відповідно до п. 1 ст. 1 ЗУ N 1976-VIII Український культурний фонд є бюджетною установою, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України, по забезпеченню сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримка культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.
Відповідно до ст. 12 Закону N 1976 грант - це фінансові ресурси, що надаються на безоплатній і безповоротній основі Українським культурним фондом суб'єкту, який провадить діяльність у сфері культури, для реалізації проекту, рішення про фінансування якого прийняте в порядку, передбаченому Законом N 1976.
У разі прийняття Дирекцією Фонду рішення про надання фінансування певному проекту за рахунок коштів Українського культурного фонду з отримувачем коштів укладається договір про надання гранту.
Типова форма договору про надання гранту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
За договором про надання гранту Український культурний фонд набуває право здійснювати контроль за реалізацією проекту відповідно до порядку, встановленого таким договором та законодавством, у тому числі вимагати виконання зазначеного порядку та вживати заходів у разі його порушення. Договір про надання гранту не може передбачати замовлення та (або) отримання Українським культурним фондом будь-яких товарів, робіт, послуг, майнових прав та (або) витрачання грошей на такі товари, роботи, послуги, майнові права.
Істотними умовами договору про надання гранту є визначення конкретного проекту, для реалізації якого надаються кошти; сума гранту (обсяг коштів) з відповідним кошторисом із зазначенням об'єктів, на які вона витрачатиметься; графік платежів; зобов'язання особи, яка отримує кошти, у тому числі щодо звітності; мінімальні технічні вимоги до проекту, які мають бути забезпечені; строк реалізації гранту; порядок надання доказів на підтвердження належного виконання договору про надання гранту; відповідальність за порушення умов договору.
Таким чином, у разі отримання ФОП - платником єдиного податку суми коштів у вигляді гранту, що надійшли на безоплатній і безповоротній основі від Українського культурного фонду, така сума коштів не включається до доходу ФОП - платника єдиного податку.
Одночасно оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Статтею 165 ПКУ встановлено виключний перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.
При цьому пп. 1.7 п. 16-1підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ передбачено, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, які згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.
Водночас перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначено п. 164.2 ст. 164 ПКУ, зокрема інші доходи, крім визначених ст. 165 ПКУ (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Крім того, вказані доходи є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1підрозділу 10 розділу XX ПКУ).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.
Так, згідно із пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 відс., визначену ст. 167 ПКУ, і ставку військового збору 1,5 відс., встановлену пп. 1.3 п. 16-1підрозділу 10 розділу XX ПКУ.
Враховуючи викладене, дохід у вигляді гранту, який нараховується (виплачується) фізичній особі Українським культурним фондом, як податковим агентом, на підставі укладеного договору про надання гранту, включається до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.
Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
03.01.2019 N 25/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення про отримання індивідуальної податкової консультації щодо деяких питань оподаткування безповоротної цільової допомоги у вигляді гранту, що надана фізичній особі - підприємцю - платнику єдиного податку, та керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє таке.
Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Пунктом 292.11 ст. 292 ПКУ визначено суми коштів, які не включаються до складу доходу платника єдиного податку. Зокрема, до складу доходу, визначеного ст. 292 ПКУ, не включаються суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм (пп. 4 п. 292.11 ст. 292 ПКУ).
Закон України від 23.03.2017 р. N 1976-VIII "Про Український культурний фонд" (далі - ЗУ N 1976-VIII) визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду.