Про рентну плату за спеціальне використання води

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 27.11.2018 №4987/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Остання редакція від 27.11.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 27.11.2018

Номер 4987/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
27.11.2018 N 4987/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Про рентну плату за спеціальне використання води
Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо рентної плати за спеціальне використання води (далі - Рентна плата), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Товариство поінформувало, що на підставі дозволу на спеціальне використання води (далі - Дозвіл) використовує вилучені з водного об’єкта обсяги води для задоволення власних господарсько-побутових потреб, добовий обсяг споживання якої становить менше куб. метрів.
Товариство, посилаючись на норму абз. дванадцятого част. третьої ст. 48 Водного кодексу України (далі - Водний кодекс), вважає, що у нього, як суб’єкта, що не здійснює спеціальне водокористування, не виникає обов’язків платника Рентної плати.
Спеціальне водокористування - забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв (ст. 48 Водного кодексу).
Абзацом дев’ятим част. третьої ст. 48 Водного кодексу із спеціального водокористування виключено всі види "видобування корисних копалин", "крім підземних вод", які є одним із видів корисних копалин, і видобування яких належить до спеціального водокористування.
Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року N 963 (далі - Порядок). Повноваження із державного обліку артезіанських свердловин шляхом ведення державного реєстру артезіанських свердловин делеговано Державній службі геології та надр України (п. 2 Порядку). При цьому до державного реєстру артезіанських свердловин включаються відомості про артезіанські свердловини, незалежно від місця розташування, на підставі даних, що містяться у паспортах артезіанських свердловин (п. 3 Порядку). Форма Паспорта артезіанської свердловини, затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 р. N 145/84, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.04.2016 р. за N 642/28772 (далі - Паспорт), є обов’язковою для виконання всіма суб’єктами господарювання, які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини.
З огляду на викладене та, оскільки цільовим призначенням використання води Товариством згідно з Дозволом передбачено у тому числі й отримання економічної вигоди від передачі обсягів води іншим суб’єктам господарювання, то керуючись п. 255.1 ст. 255 Кодексу, Товариство є платником Рентної плати за фактичний обсяг вилученої з підземного об’єкта води.
Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
27.11.2018 N 4987/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Про рентну плату за спеціальне використання води
Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо рентної плати за спеціальне використання води (далі - Рентна плата), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Товариство поінформувало, що на підставі дозволу на спеціальне використання води (далі - Дозвіл) використовує вилучені з водного об’єкта обсяги води для задоволення власних господарсько-побутових потреб, добовий обсяг споживання якої становить менше куб. метрів.
Товариство, посилаючись на норму абз. дванадцятого част. третьої ст. 48 Водного кодексу України (далі - Водний кодекс), вважає, що у нього, як суб’єкта, що не здійснює спеціальне водокористування, не виникає обов’язків платника Рентної плати.
Спеціальне водокористування - забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв (ст. 48 Водного кодексу).
Абзацом дев’ятим част. третьої ст. 48 Водного кодексу із спеціального водокористування виключено всі види "видобування корисних копалин", "крім підземних вод", які є одним із видів корисних копалин, і видобування яких належить до спеціального водокористування.