Про рентну плату за спеціальне використання води

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 02.11.2018 №4687/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Остання редакція від 02.11.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 02.11.2018

Номер 4687/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.11.2018 N 4687/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Про рентну плату за спеціальне використання води
Державна фіскальна служба України на звернення Підприємства щодо справляння рентної плати за спеціальне використання води (далі - Рентна плата), керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
Підприємство, яке отримало індивідуальну податкову консультацію від 29.03.2018 р. N 1297/6/99-99-12-02-03-15 ІПК, поінформувало, що як первинний водокористувач, який провадить ліцензовану господарську діяльність з централізованого водопостачання (далі - ліцензіат) та є платником Рентної плати.
Підприємство вважає, що "об'єктом оподаткування буде фактичний обсяг за мінусом води що використана для задоволення питних санітарно-гігієнічних потреб населення, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців", а також, що "відповідно до ст. 255.7 ПКУ застосовується коефіцієнт 0,3 до ставок рентної плати".
Податкові зобов'язання з Рентної плати обчислюються за таким об'єктом оподаткування як фактичні обсяги використаної води з водних об'єктів (лімітовані у пп. 4 п. 5 Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року N 321), ставок рентної плати, коефіцієнтів (п. 255.11 ст. 255 Кодексу).
Кодексом не встановлено окремого порядку обліку Платниками, у тому числі ліцензіатами, обсягів вилученої із водних об'єктів води для цілей визначення об'єкта оподаткування.
Оскільки витрати ліцензіата по сплаті податкових зобов'язань з Рентної плати відшкодовуються йому у складі тарифу з централізованого водопостачання, то ліцензіати обчислюють тариф з централізованого водопостачання за результатами звітності про вилучені із водних об'єктів обсяги води відповідно до затверджених постановою НКРЕКП від 31.05.2017 р. N 717 Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, "Звітні та розрахункові дані про обсяги діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення" (далі - Звіт).
При цьому, Звіти про обсяги, використаної ліцензіатом води згруповані як технологічні потреби з водопідготовки та транспортування, так і обсяги води реалізовані при централізованому водопостачанні, наприклад, населенню (задоволення питних санітарно-гігієнічних потреб) та іншим споживачам.
Групування обсягів води за відповідними напрямами її використання обумовлене нормами Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (затверджений постановою НКРЕКП 10.03.2016 р. N 302, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.04.2016 р. за N 593/28723 (далі - Порядок), де тарифи - результат ділення суми витрат за виробничою собівартістю та прибутку на річний обсяг води централізованого водопостачання (п. 2.3 Порядку), з урахуванням витрат по сплаті податків, у тому числі Рентної плати пропорційно обсягу визначених пропорційно обсягам реалізації централізованого водопостачання споживачам (п. 4.1 Порядку).
Норма п. 255.4 ст. 255 Кодексу про те, що "Рентна плата за спеціальне використання води не справляється", не є тотожною арифметичному зменшенню розміру об'єкта оподаткування Рентною платою.
Натомість механізм зменшення величини Тарифу при його обчисленні, досягається через визначення податкового зобов'язання з Рентної плати за обсяги води, які використані для постачання споживачам, що вказані у п. 255.4 ст. 255 Кодексу, наприклад, населенню, нульовим. При цьому, із зазначених у п. 255.11 Кодексу множників, що використовуються для обчислення податкового зобов'язання з Рентної плати за обсяги води постачені згідно з Звітом населенню, зокрема, ставка, обсяг та коефіцієнт, фактично нульове значення може набути лише коефіцієнт.
Збережена у п. 255.7 ст. 255 Кодексу податкова пільга із обчислення житлово-комунальними підприємствами податкових зобов'язань з Рентної плати із коефіцієнтом 0,3 спрямована на зменшення величини Тарифу, де витрати ліцензіата по сплаті Рентної плати за обсяги води на власні технологічні потреби з водопідготовки та транспортування акумулюються за рахунок їх розподілу на весь обсяг води реалізованої всім категоріям споживачів.
В умовах коли забезпечення водою інших ніж населення користувачів води, наприклад, промисловості, відбувається не лише в порядку централізованого водопостачання, а й самостійно підприємствами промисловості із внесенням Рентної плати за такі обсяги у повному обсязі, не вбачає підстав поширення ліцензіатом наданої йому податкової пільги на інші категорії споживачів.
Методичні рекомендації складання декларації з Рентної плати ліцензіатами викладені у листі ДФС від 08.05.2018 р. N 1388/4/99-99-12-02-03-13 та розміщені на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці: Податки, збори, платежі/Загальнодержавні податки/Рентна плата/Рентна плата за спеціальне використання води/листи.
Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.11.2018 N 4687/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Про рентну плату за спеціальне використання води
Державна фіскальна служба України на звернення Підприємства щодо справляння рентної плати за спеціальне використання води (далі - Рентна плата), керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
Підприємство, яке отримало індивідуальну податкову консультацію від 29.03.2018 р. N 1297/6/99-99-12-02-03-15 ІПК, поінформувало, що як первинний водокористувач, який провадить ліцензовану господарську діяльність з централізованого водопостачання (далі - ліцензіат) та є платником Рентної плати.
Підприємство вважає, що "об'єктом оподаткування буде фактичний обсяг за мінусом води що використана для задоволення питних санітарно-гігієнічних потреб населення, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців", а також, що "відповідно до ст. 255.7 ПКУ застосовується коефіцієнт 0,3 до ставок рентної плати".
Податкові зобов'язання з Рентної плати обчислюються за таким об'єктом оподаткування як фактичні обсяги використаної води з водних об'єктів (лімітовані у пп. 4 п. 5 Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року N 321), ставок рентної плати, коефіцієнтів (п. 255.11 ст. 255 Кодексу).
Кодексом не встановлено окремого порядку обліку Платниками, у тому числі ліцензіатами, обсягів вилученої із водних об'єктів води для цілей визначення об'єкта оподаткування.