Щодо надання податкової консультації стосовно реєстрації звіту про оціночну вартість майна в єдиній базі звітів про оцінку

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 02.11.2018 №4665/6/99-99-13-01-03-15/ІПК
Остання редакція від 02.11.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 02.11.2018

Номер 4665/6/99-99-13-01-03-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.11.2018 N 4665/6/99-99-13-01-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула звернення щодо надання податкової консультації стосовно реєстрації звіту про оціночну вартість майна в єдиній базі звітів про оцінку та в межах компетенції повідомляє таке.
Розділом IV Кодексу врегульовано порядок оподаткування доходів фізичних осіб, згідно із пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 - 173 Кодексу.
В свою чергу ст. 172 Кодексу визначено порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна.
Питання функціонування єдиної бази даних звітів про оцінку, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості, регламентовано ст. 172 Кодексу, п. 172.3 якої визначено, що порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку затверджується Фондом державного майна України. Внесення інформації зі звітів про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку здійснюється суб'єктами оціночної діяльності через авторизовані електронні майданчики. Порядок авторизації електронних майданчиків затверджується спільним рішенням Фонду державного майна України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації.
Під час посвідчення правочинів, для яких законодавством України передбачено отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номера. Звіт про оцінку, не зареєстрований у єдиній базі даних звітів про оцінку, без присвоєного унікального номера відповідно до вимог цієї статті є недійсним.
На виконання п. 172.3 ст. 172 Кодексу, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, наказом Фонду державного майна України від 17.05.2018 р. N 658, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.06.2018 р. за N 677/32129, затверджено Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, який визначає механізм ведення Фондом державного майна України єдиної бази даних звітів про оцінку, реєстрації в ній звіту про оцінку майна, складеного для цілей обчислення доходу платника податку - фізичної особи від продажу (обміну) майна (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою), у випадках, передбачених Кодексом, розміщення, використання, зберігання в ній інформації зі звіту про оцінку майна та документів про нерухоме, рухоме майно та майнові права, а також механізм взаємодії єдиної бази даних звітів про оцінку з авторизованими електронними майданчиками.
Таким чином, проведення оцінки майна відповідно до ст. 172 Кодексу є обов'язковим для фізичних осіб у випадках, передбачених Кодексом. Законом України від 12 липня 2001 року N 2658-ІІІ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" визначено, що оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї зі сторін угоди та за згодою сторін.
Проведення оцінки майна є обов'язковим, зокрема, у випадках оподаткування майна згідно із законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою.
При цьому, у разі проведення оцінки на вимогу однієї зі сторін угоди та за згодою сторін, звіт про оцінку має бути зареєстрований у єдиній базі даних звітів про оцінку.
Разом з тим п. 19-1ст. 19 Кодексу передбачено, що контролюючі органи здійснюють, зокрема, контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів, установлених Кодексом.
Водночас Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що реалізує державну політику, зокрема, у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.11.2018 N 4665/6/99-99-13-01-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула звернення щодо надання податкової консультації стосовно реєстрації звіту про оціночну вартість майна в єдиній базі звітів про оцінку та в межах компетенції повідомляє таке.
Розділом IV Кодексу врегульовано порядок оподаткування доходів фізичних осіб, згідно із пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 - 173 Кодексу.
В свою чергу ст. 172 Кодексу визначено порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна.
Питання функціонування єдиної бази даних звітів про оцінку, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості, регламентовано ст. 172 Кодексу, п. 172.3 якої визначено, що порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку затверджується Фондом державного майна України. Внесення інформації зі звітів про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку здійснюється суб'єктами оціночної діяльності через авторизовані електронні майданчики. Порядок авторизації електронних майданчиків затверджується спільним рішенням Фонду державного майна України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації.
Під час посвідчення правочинів, для яких законодавством України передбачено отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номера. Звіт про оцінку, не зареєстрований у єдиній базі даних звітів про оцінку, без присвоєного унікального номера відповідно до вимог цієї статті є недійсним.