Щодо оподаткування операцій з виплати компенсації витрат споживача у звязку з поверненням товарів в рамках виконання гарантійних зобовязань при здійсненні роздрібного продажу товарів через Інтернет-магазин

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 02.11.2018 №4667/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 02.11.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 02.11.2018

Номер 4667/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.11.2018 N 4667/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист Товариства з обмеженою відповідальністю щодо оподаткування операцій з виплати компенсації витрат споживача у зв'язку з поверненням товарів в рамках виконання гарантійних зобов'язань при здійсненні роздрібного продажу товарів через Інтернет-магазин та, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.
Згідно з пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу.
Визначення поняття неустойки встановлено статтею 549 Глави 49 розділу І Книги п'ятої Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N 435-IV із змінами та доповненнями (далі - Цивільний кодекс).
Так, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Закон України від 12 травня 1991 N 1023-ХІІ "Про захист прав споживачів"із змінами та доповненнями (далі - Закон N 1023-ХІІ) регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.
Згідно з гі. 22 ст. 1 Закону N 1023-ХІІ споживач - це фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.
Наслідки розірвання договору, укладеного поза торговельними або офісними приміщеннями, визначено частиною п'ятою ст. 12 Закону N 1023-ХІІ, зокрема:
у разі розірвання договору, укладеного поза торговельними або офісними приміщеннями, споживач повинен повідомити продавця (виконавця) про місце, де продукція може бути повернена;
договором може передбачатися, що продукція або результати робіт (послуг), що були надіслані поштою, повинні у разі розірвання договору також бути повернені поштою;
будь-які витрати, пов'язані з поверненням продукції, покладаються на продавця (виконавця). Продавець (виконавець) повинен відшкодувати витрати споживача у зв'язку з поверненням продукції.
Тобто відшкодування продавцем витрат споживача у зв'язку з поверненням таким споживачем продукції відповідно до част. п'ятої ст. 12 Закону N 1023-ХІІ не підпадає під визначення неустойки (штрафу, пені) згідно з нормами Цивільного кодексу.
Отже, у разі здійснення платником податку на прибуток компенсації витрат споживача на повернення товарів в рамках виконання гарантійних зобов'язань при проведенні роздрібного продажу товарів через Інтернет-магазин на користь споживача у порядку, встановленому Законом N 1023-XII, різниця для коригування фінансового результату податкового (звітного) періоду відповідно до пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не виникає.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.11.2018 N 4667/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист Товариства з обмеженою відповідальністю щодо оподаткування операцій з виплати компенсації витрат споживача у зв'язку з поверненням товарів в рамках виконання гарантійних зобов'язань при здійсненні роздрібного продажу товарів через Інтернет-магазин та, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.
Згідно з пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу.
Визначення поняття неустойки встановлено статтею 549 Глави 49 розділу І Книги п'ятої Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N 435-IV із змінами та доповненнями (далі - Цивільний кодекс).
Так, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.