Щодо застосування деяких норм чинного законодавства

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 05.10.2018 №4306/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Остання редакція від 05.10.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 05.10.2018

Номер 4306/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.10.2018 N 4306/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист ПП щодо застосування деяких норм чинного законодавства і у межах компетенції повідомляє.
Щодо заповнення реквізитів видаткових касових ордерів.
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148, розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Положення N 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб'єкти господарювання), фізичними особами.
Пунктом 25 розділу III Положення N 148 визначено, що приймання готівки в касу проводиться за прибутковим касовим ордером (додаток 2 Положення), підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи/підприємства. До прибуткових касових ордерів можуть додаватися документи, які є підставою для їх складання.
Про приймання установами/підприємствами готівки у касу за прибутковими касовими ордерами видається квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера), підписана головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником, підпис яких може бути засвідчений відбитком печатки цієї/цього установи/підприємства. Використання печатки установою/підприємством не є обов'язковим.
Враховуючи зазначене, повідомляємо, що у разі, якщо прибутковий ордер підписаний уповноваженою особою підприємства, то відповідно має бути вказано посаду, прізвище, ім'я та по-батькові такої особи.
Окрім того, ДФС пропонує звернутись до Національного банку України, як до розробника Положення N 148, для отримання роз'яснення з порушених питань.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.10.2018 N 4306/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист ПП щодо застосування деяких норм чинного законодавства і у межах компетенції повідомляє.
Щодо заповнення реквізитів видаткових касових ордерів.
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148, розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Положення N 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб'єкти господарювання), фізичними особами.
Пунктом 25 розділу III Положення N 148 визначено, що приймання готівки в касу проводиться за прибутковим касовим ордером (додаток 2 Положення), підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи/підприємства. До прибуткових касових ордерів можуть додаватися документи, які є підставою для їх складання.
Про приймання установами/підприємствами готівки у касу за прибутковими касовими ордерами видається квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера), підписана головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником, підпис яких може бути засвідчений відбитком печатки цієї/цього установи/підприємства. Використання печатки установою/підприємством не є обов'язковим.
Враховуючи зазначене, повідомляємо, що у разі, якщо прибутковий ордер підписаний уповноваженою особою підприємства, то відповідно має бути вказано посаду, прізвище, ім'я та по-батькові такої особи.
Окрім того, ДФС пропонує звернутись до Національного банку України, як до розробника Положення N 148, для отримання роз'яснення з порушених питань.