Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України

Державна фіскальна служба України Лист від 01.10.2018 №17711/5/99-99-07-04-03-16
Остання редакція від 01.10.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Лист

Дата 01.10.2018

Номер 17711/5/99-99-07-04-03-16

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДФС)
ЛИСТ
01.10.2018 № 17711/5/99-99-07-04-03-16
Державна регуляторна служба України
Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України
Державна фіскальна служба України у доповнення до листа від 25.09.2018 № 17311/5/99-99-07-04-03-16, з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України, отриманих листом від 27.09.2018 № 26010-06-10/25349 (вх. ДФС від 28.09.2018 № 1536/4), направляє остаточний проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" (далі - проект постанови) та уточнений аналіз регуляторного впливу, згідно додатку.
Враховуючи зазначене вище, просимо розглянути та погодити відповідний проект постанови в найкоротший термін та про результати розгляду поінформувати ДФС.
Директор моніторингу доходів та обліково-звітних системМ.ЧМЕРУК
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від ______ р. № ____
Київ
Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 773) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від_______ 2018 р. №____
ЗМІНИ
що вносяться до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
1. Абзац перший після слова "коригування" доповнити словами "(крім розрахунків коригування, складених у випадку зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю))".
2. В абзаці третьому:
доповнити після слів "накладних / розрахунках коригування" словами "(крім розрахунків коригування, у яких період реєстрації відмінний від періоду їх складання)";
доповнити після цифр та слів "500 тис. гривень" словами та цифрами "за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений платником податку в таких податкових накладних / розрахунках коригування у поточному місяці, не перевищує 50 тис. грн. на одного покупця - платника податку".
3. В абзаці четвертому літеру та цифри "D'0,03" замінити літерою та цифрами "D'0,05".
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних"
Мета проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" - удосконалення порядку моніторингу податкових накладних/ розрахунків коригування, які подано на реєстрацію в Єдиний реєстр податкових накладних.
1. Підстава розроблення проекту акта
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" (далі - проект постанови) розроблено відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Необхідність прийняття проекту постанови - оновлення системи зупинки реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, тим самим дасть можливість врегулювати питання превентивного реагування та бачення потенційних порушень.
У результаті тривалого існування системи зупинки реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних існує ймовірність прилаштування несумлінними платниками податків до ознак цієї системи, при відповідності яким податкова накладна не підлягає моніторингу. Це може призвести до наявності порушень податкового законодавства. Тому є доцільним удосконалити відповідні ознаки, при цьому не спричинити додаткового тиску на середній та малий бізнес.
3. Суть проекту акта
Проектом постанови пропонується внести зміни до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, доповнивши його додатковими умовами. Тим самим внесені зміни забезпечать ефективність здійснення контролю з боку контролюючих органів, але не спричинить додаткового тиску на бізнес.
4. Правові аспекти
Відносини у сфері правового регулювання проекту постанови регулюються Кодексом.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація передбачених проектом постанови норм не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат Державного бюджету України та платників податку.
6. Прогноз впливу
У разі прийняття регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно із статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.
7. Позиція заінтересованих сторін
Реалізація проекту постанови не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об'єднаних спільними інтересами, суб'єктів господарювання тощо.
Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує зазначення позиції уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок, Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
8. Громадське обговорення
З метою громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.
9. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Державною регуляторною службою України.
10. Правова експертиза
Проект постанови потребує проведення правової експертизи, Міністерством юстиції України.
11. Запобігання дискримінації
У проекті постанови не зазначено положень, які містять ознаки дискримінації, тому громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.
12. Запобігання корупції
Оскільки проектом постанови не передбачено правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, антикорупційна експертиза не проводилась.
13. Прогноз результатів
Прийняття проекту постанови забезпечить удосконалення Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
В. о. Міністра фінансів УкраїниО. МАРКАРОВА
"___"__________ 2018 р.
Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних"
Діюча редакція Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладнихПропозиції змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
3. Податкові накладні/розрахунки коригування, що подаються на реєстрацію в Реєстрі до проведення моніторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються відповідно до таких ознак:3. Податкові накладні/розрахунки коригування (крім розрахунків коригування, складених у випадку зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю)), що подаються на реєстрацію в Реєстрі до проведення моніторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються відповідно до таких ознак:
1) податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;1) податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;
2) обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної/розрахунку коригування, становить менше 500 тис. гривень та керівник - посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку;2) обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування (крім розрахунків коригування, у яких період реєстрації відмінний від періоду їх складання), зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної/розрахунку коригування, становить менше 500 тис. гривень за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений платником податку в таких податкових накладних/розрахунках коригування в поточному місяці не перевищує 50 тис. грн. на одного покупця - платника податку, та керівник - посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку;
3) одночасно значення показників Б та Р, розрахованих у наведеному у цьому підпункті, мають такі розміри: D'0,03, Р'Рмх1,4, де: D - розрахункова величина, яка дорівнює S/Т; S - загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну / розрахунок коригування, сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами; Т - загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0, 20 і 7 відсотків, зазначеними платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну / розрахунок коригування; Р - сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування; Рм - найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну / розрахунок коригування. Значення показника Б за останні 12 календарних місяців обраховується ДФС станом на перше число календарного місяця та кожного 10 числа стає доступним платнику податку в електронному кабінеті.3) одночасно значення показників Б та Р, розрахованих у наведеному у цьому підпункті, мають такі розміри: D'0,05, Р'Рмх1,4, де: D - розрахункова величина, яка дорівнює S/Т; S - загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування, сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами; Т - загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0, 20 і 7 відсотків, зазначеними платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну / розрахунок коригування; Р - сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної/розрахунку коригування; Рм - найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування. Значення показника Б за останні 12 календарних місяців обраховується ДФС станом на перше число календарного місяця та кожного 10 числа стає доступним платнику податку в електронному кабінеті.
Директор Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплатД. СЕРЕБРЯНСЬКИЙ
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних"
Визначення проблеми
З 22 березня 2018 року постанова набрала чинності і забезпечує функціонування системи зупинки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Система).
Відповідно до пункту 5 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкові накладні(далі - Порядок зупинення), перевіряються на відповідність критеріям ризиковості платника податку, критеріям ризиковості здійснення операцій та показникам позитивної історії платника податку.
Про те, відповідно до пункту 4 Порядку зупинення, у разі коли за результатами перевірки податкової накладної/розрахунку коригування визначено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідають одній з ознак, визначених у пункті 3 цього Порядку, такі податкова накладна/розрахунок коригування не підлягають моніторингу та підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр).
У зв'язку з доступністю та відкритістю ознак, визначених пунктом З Порядку зупинення, за тривалий час функціонування Системи існує велика ймовірність їх використання несумлінними платниками податків з метою уникнення перевірки даною системою податкових накладних/розрахунків коригування з ознаками ризику .
Так, несумлінні платники податку, за допомогою розрахунків коригування, які складені у випадку зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, можуть подавати на реєстрацію податкові накладні з ознакою ризику, та відповідно до підпункту другого пункту 3 Порядку зупинення не підлягатимуть моніторингу та будуть зареєстровані в Реєстрі.
Тому, проектом постанови пропонується до проведення моніторингу, за результатами якого можливе зупинення реєстрації, перевіряти на відповідність ознакам визначеним пунктом 3 Порядку зупинення податкові накладні/розрахунки коригування крім розрахунків коригування, складених у випадку зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю).
Крім того, пропонується значення показника D збільшити з 0,03 до 0,05, в результаті чого зменшити можливість "прилаштування" несумлінними платниками податків до відповідного показника за рахунок сплати живих коштів до бюджету.
Також, проектом постанови пропонується підпункт 2 пункту 3 Порядку зупинення доповнити додатковими умовами, а саме в загальному обсягу постачання за поточний місяць, який має становити менше 500 тис. грн, на одного покупця сума такого обсягу не повинна перевищувати 50 тис. грн.
Так, із значною кількістю постачальників та обсягом їх реалізації в місяць сумою менше 500 тис. грн., замовник сумнівного податкового кредиту безперешкодно має можливість його отримати. Адже в існуючій редакції підпункту 2 пункту 3 Порядку зупинення такі податкові накладні не підлягають моніторингу та підлягають реєстрації в Реєстрі.
Запропоновані зміни дозволять підвищити ефективність здійснення контролю з боку контролюючих органів щодо реєстрації податкових накладних на постачання товару/послуг, відмінного від придбаного. Тим самим дасть можливість врегулювати питання превентивного реагування та бачення потенційних порушень.
Разом з тим, повідомляємо, що запропоновані зміни не вплинуть на діяльність сумлінних платників податків та не спричинять додаткового тиску на середній і малий бізнес. У разі зупинки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі, для платників податків є можливість підтвердження реальності здійснення операцій з постачання, зазначених у податкових накладних, реєстрацію яких зупинено, шляхом подання письмових пояснень та копії документів (далі - Повідомлення).
Станом на 12.09.2018
Кількість поданих на реєстрацію ПН/РККількість ПН/РК, реєстрація яких призупиненау тому числі:Кількість поданих Повідомлень
По Критеріям ризиковості платника податкуПо Критеріям ризиковості здійснення операцій
121 769 811225 702208 14517 557111 436
Основні групи (підгрупи), на які проблема має вплив:
Групи (підгрупи)ТакНі
Громадяни-+
Держава+-
Суб'єкти господарювання,+-
у тому числі суб'єкти малого підприємництва+-
Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:
ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;
діючих регуляторних актів, оскільки такі регуляторні акти відсутні.
II. Цілі державного регулювання
Цілями видання зазначеного проекту постанови є: стабільність та довіра платників податків до контролюючого органу; удосконалення системи зупинки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі, а саме використання ознак визначених пунктом 3 Порядку взаємодії з метою уникнення моніторингу; підвищення ефективності контролю з боку контролюючих органів.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:
Вид альтернативиОпис альтернативи
Альтернатива 1Внести зміни до постанови Кабінету міністрів України
Альтернатива 2Залишити постанову без змін
2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 11 .Підвищення ефективності здійснення контролю з боку контролюючих органів 2. Врегулювання питання превентивного реагування та бачення потенційних порушень
3. Вдосконалення системи контролю за нарахуванням ПДВ до бюджету.
Витрати відсутні. Оновлення програмного забезпечення здійснюється в межах фінансування Державної фіскальної служби без необхідності залучення кадрів.
Альтернатива 2Відсутні1. "Прилаштування" несумлінних платників податків до визначених ознак, при відповідності яким податкова накладна/розрахунок коригування не підлягає моніторингу та підлягає реєстрації. 2. Створення платників ПДВ -"одноднівок" з метою формування не обґрунтованої податкової вигоди покупцю
3. Проект не впливає на сферу інтересів громадян.
4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання
Станом на 08.08.2018
ПоказникВсьогоу тому числі:
юридичні особифізичні особи
Платників ПДВ *254 188234 20019 988
з них не підлягають автоматичному моніторингу**:
з обсягом постачання менше 500 тис. грн.139 186124 86714319
податкове навантаження більше 3%49 74547 9941 751
*3а даними ДФС загальна кількість СГ, які можуть зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та подати документи в електронному вигляді.
** За даними ДФС за звітний період липень 2018 року
Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1ВідсутніВідсутні. Оновлення програмного забезпечення не є затратним. Запропоновані зміни не вплинуть на; господарську діяльність платників податків, якими реєструються податкові накладні /розрахунки коригування. Також відповідні зміни не зачіпають інтереси платників податків, в тому числі малий та середній бізнес. У разі зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі платники податків мають право подати Повідомлення та/або Таблицю даних платників податків. Робота автоматизований моніторинг податкових накладних розрахунків коригування не зміниться.
Альтернатива 2Згідно постанови КМУ від 21.02.2018 №117
та Податкового кодексу України
визначено порядок зупинення реєстрації ПН/РК. Платник податків, яким складено ПН/РК повинен їх зареєструвати в Реєстрі. 3 22.03.2018 діє автоматизований моніторинг податкових накладних розрахунків коригування.
Відсутні.
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 13Альтернатива 1 дає змогу досягнути поставлених цілей державного регулювання без будь-яких витрат.
Альтернатива 21Альтернатива 2 Залишити ситуацію без змін.
Рейтинг результативностіВигоди (підсумок)Витрати (підсумок)Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 11.Підвищення ефективності здійснення контролю 3 боку контролюючих органів
2. Врегулювання питання превентивного реагування та бачення потенційних порушень
3. Вдосконалення системи контролю за нарахуванням ПДВ до бюджету.
Витрати відсутні. Оновлення програмного забезпечення здійснюється в межах фінансування Державної фіскальної служби без необхідності залучення кадрів.Є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу досягнути поставлених цілей державного регулювання без будь-яких витрат
Альтернатива 2ВідсутніВідсутні.Оновлення програмного забезпечення не є затратним. Запропоновані зміни не вплинуть на господарську діяльність платників податків, якими реєструються податкові накладні /розрахунки коригування. Також відповідні зміни не зачіпають інтереси платників податків, в тому числі малий та середній бізнес. У разі зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі платники податків мають право подати Повідомлення та/або Таблицю даних платників податків. Робота автоматизований моніторинг податкових накладних розрахунків коригування не зміниться.Не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми
1. Механізм дії регуляторного акта.
Основним механізмом для розв'язання визначених проблем є прийняття проекту постанови та фактична реалізація її положень.
Проектом постанови пропонується внести наступні зміни:
1. розрахунки коригування на зменшення податкових зобов'язань не перевіряються на "відсікаючі" ознаки та переходять на перевірку до автоматизованого моніторингу податкових накладних розрахунків коригування;
2. "відсікаючі" ознаки доповнюються новими додатковими умовами:
" в поточному місяці обсяг постачання повинен становити менше 500 тис. грн., про те за відповідний період платник не повинен перевищувати на одного покупця обсяг постачання в сумі 50 тис. грн;
" значення податкового навантаження збільшено до 5 %.
2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.
Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечено інформування громадськості про вимоги регуляторного акта, шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України.
Впровадження проекту постанови дасть можливість зменшити тиск на сумлінних платників податків, безперешкодно реєструвати податкові накладні на здійснення постачання товарів/послуг шляхом автоматизованого врахування відповідної інформації та усунути спірні питання щодо безумовності податкового кредиту, сформованого за рахунок реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до них, які не підлягають моніторингу.
Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.
Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.
Прийняття проекту постанови не приведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з державного бюджету.
Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.
З боку суб'єктів господарювання відсутня необхідність вчинення додаткових дій оскільки проект акта направлений на усунення додаткових регуляторних бар'єрів щодо здійснення господарської діяльності.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Реалізація проекту постанови не передбачає фінансових витрат з боку державних органів та, відповідно, додаткових видатків бюджету.
Фінансування для розробки програмного забезпечення здійснюється в межах фінансування ДФС.
Застосовувати додаткове або оновлювати існуюче програмне забезпечення немає необхідності, оскільки воно використовується підприємством у повсякденній роботі та у більшості випадків є безкоштовним.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії проекту акта є необмеженим, до можливих змін податкового законодавства.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
1. Дія акта поширюється на платників податку на додану вартість, які реєструють податкову накладну/розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідно до статті 201 Кодексу.
2. Кошти і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта - не передбачається.
3. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання оцінюється як середній.
Додаткові показники результативності регуляторного акта:
Кількість зареєстрованих податкових накладних розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Кількість зупинених податкових накладних розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Кількість пояснень та/або копій документів поданих відповідно до підпункту "в" пункту 201.16.1 підпункту 201.16 статті 201 Кодексу
Проект акта розміщено на офіційному веб-порталі ДФС. Після прийняття акт буде оприлюднено у засобах масової інформації.
4. Надходження до бюджету - не передбачається.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом шляхом аналізу даних з інформаційних програм ДФС до дня набрання чинності цим актом.
Повторне відстеження результативності акта передбачається здійснити через місяць після набрання чинності регуляторного акту.
У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань розглядатиметься необхідність внесення відповідних ЗМІН.
Виконавцем заходів з відстеження є ДФС.
В.о. Головио. ВЛАСОВ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
(Мінфін)
ЛИСТ
27.09.2018 № 26010-06-10/25349
Державна фіскальна служба України
Щодо розгляду листа
Міністерство фінансів України розглянуло лист Державної фіскальної служби України від 21.09.2018 № 2774/4/99-99-07-04-03-13 щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" та за результатами розгляду зазначеного проекту акта пропонуємо викласти у редакції, що додається.
Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
Заступник МіністраС. ВЕРЛАНОВ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від __________ р. №____
Київ
Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 773) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від________2018 р. №___
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
1. Абзац перший після слова "коригування" доповнити словами "(крім розрахунків коригування, складених у випадку зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю))".
2. В абзаці третьому:
доповнити після слів "накладних / розрахунках коригування" словами "(крім розрахунків коригування, у яких період реєстрації відмінний від періоду їх складання)";
доповнити після цифр та слів "500 тис. гривень" словами та цифрами "за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений платником податку в таких податкових накладних / розрахунках коригування у поточному місяці, не перевищує 50 тис. грн. на одного покупця - платника податку".
3. В абзаці четвертому літеру та цифри "D'0,03" замінити літерою та цифрами "D'0,05".
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДФС)
ЛИСТ
01.10.2018 № 17711/5/99-99-07-04-03-16
Державна регуляторна служба України
Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України
Державна фіскальна служба України у доповнення до листа від 25.09.2018 № 17311/5/99-99-07-04-03-16, з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України, отриманих листом від 27.09.2018 № 26010-06-10/25349 (вх. ДФС від 28.09.2018 № 1536/4), направляє остаточний проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" (далі - проект постанови) та уточнений аналіз регуляторного впливу, згідно додатку.
Враховуючи зазначене вище, просимо розглянути та погодити відповідний проект постанови в найкоротший термін та про результати розгляду поінформувати ДФС.
Директор моніторингу доходів та обліково-звітних системМ.ЧМЕРУК
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від ______ р. № ____
Київ
Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 773) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від_______ 2018 р. №____
ЗМІНИ
що вносяться до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних