Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму додаткових внесків

Державна фіскальна служба України Лист від 23.08.2018 №3676/6/99-99-15-02-02-15
Остання редакція від 23.08.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Лист

Дата 23.08.2018

Номер 3676/6/99-99-15-02-02-15

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ІПК
від 23.08.2018 № 3676/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
"Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму додаткових внесків", ДФС України
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму додаткових внесків та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє наступне.
Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - товариство), порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників визначає Закон України від 06 лютого 2018 року № 2275-VIII "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".
Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях із внесення додаткових внесків до статутного капіталу.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.
Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
Таким чином, з питання відображення в бухгалтерському обліку операцій із збільшення статутного капіталу шляхом внесення додаткових внесків, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ІПК
від 23.08.2018 № 3676/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
"Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму додаткових внесків", ДФС України
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму додаткових внесків та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє наступне.
Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - товариство), порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників визначає Закон України від 06 лютого 2018 року № 2275-VIII "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".
Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях із внесення додаткових внесків до статутного капіталу.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.
Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").