Щодо врахування пяти відсотків від суми процентів, що залишились не віднесеними до складу витрат виробництва за кредитом від нерезидента за 2014 рік у зменшення фінансового результату до оподаткування після 01.01.2017 р. до їх повного погашення. Індивідуальна податкова консультація від 12.07.2018 №3072/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 12.07.2018 №3072/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 12.07.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 12.07.2018

Номер 3072/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
12.07.2018 N 3072/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування п'яти відсотків від суми процентів, що залишились не віднесеними до складу витрат виробництва за кредитом від нерезидента за 2014 рік у зменшення фінансового результату до оподаткування після 01.01.2017 р. до їх повного погашення та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених у пункті 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких відсотків (п. 140.2 ст. 140 Кодексу).
Сума боргових зобов'язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов'язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 Кодексу.
Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 ст. 140 Кодексу, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися неврахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 цієї статті (п. 140.3 ст. 140 Кодексу).
Разом з тим згідно з п. 20 підр. 4 розд. XX "Перехідні положення" Кодексу витрати на сплату процентів, які відповідали вимогам п. 141.1 ст. 141 розд. III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями п. 141.2 ст. 141 розд. III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, підлягають врахуванню при визначенні фінансового результату до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів з 1 січня 2015 року з урахуванням обмеження, передбаченого п. 140.3 ст. 140 розд. III Кодексу.
Отже, відсотки, включаючи залишок несписаних відсотків станом на 01.01.2015 р., зменшений на 5 відсотків, які у звітному році перевищували суму обмеження, визначеного п. 140.2 ст. 140 Кодексу, та збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків.
Сума щорічного 5-процентного зменшення залишку процентних витрат, передбачена п. 140.3 ст. 140 Кодексу, не враховуватиметься в зменшення фінансового результату до оподаткування в майбутніх звітних періодах.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
12.07.2018 N 3072/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування п'яти відсотків від суми процентів, що залишились не віднесеними до складу витрат виробництва за кредитом від нерезидента за 2014 рік у зменшення фінансового результату до оподаткування після 01.01.2017 р. до їх повного погашення та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених у пункті 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких відсотків (п. 140.2 ст. 140 Кодексу).
Сума боргових зобов'язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов'язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 Кодексу.
Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 ст. 140 Кодексу, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися неврахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 цієї статті (п. 140.3 ст. 140 Кодексу).