Щодо надання податкової консультації. Індивідуальна податкова консультація від 06.07.2018 №3000/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 06.07.2018 №3000/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Остання редакція від 06.07.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 06.07.2018

Номер 3000/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
06.07.2018 N 3000/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) повідомляє.
Що розуміється під поняттям "момент введення в експлуатації реєстратора розрахункових операцій"?
Чи правильна позиція, що дата введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій, що зазначена в акті, є моментом введення реєстратора в експлуатацію, і саме від цієї дати треба відлічувати семирічний строк служби?
Згідно ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ст. 21 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року N 2755-VI (далі - Кодекс) посадові особи контролюючих органів зобов'язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами.
Питання введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій регулюються Порядком технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року N 601 (далі - Порядок N 601).
Так згідно з п. 4, 11 Порядку N 601 роботи з введення реєстраторів в експлуатацію виконуються центром сервісного обслуговування відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДФС про резервування фіскального номера реєстратора.
При цьому п. 2 Порядку N 601 визначено, що введення в експлуатацію - роботи з технічного обслуговування реєстратора розрахункових операцій, пов'язані з підготовкою його до експлуатації (вхідний контроль, регулювання, усунення виявлених несправностей) відповідно до експлуатаційних документів виробника або постачальника, а також введення обов'язкових реквізитів чека, фіскального номера користувача та переведення реєстратора у фіскальний режим роботи.
Пунктом 13 Порядку N 601 встановлено, що після закінчення робіт з введення реєстратора в експлуатацію представник центру сервісного обслуговування робить запис в експлуатаційних документах, складає довідку про опломбування реєстратора та акт введення його в експлуатацію.
Згідно з п. 7, 8 Порядку N 601 до експлуатаційних документів належить паспорт (формуляр) реєстратора, який повинен мати окремі розділи для внесення даних щодо введення реєстратора в експлуатацію та його гарантійного (післягарантійного) ремонту. При цьому гарантійний строк експлуатації реєстратора обчислюється від дати введення його в експлуатацію (п. 18 Порядку N 601).
У додатку 1 до Порядку N 601 встановлена форма акта введення в експлуатацію реєстратора, яка містить поля для внесення дати введення реєстратора в експлуатацію. Один примірник акта введення в експлуатацію передається до контролюючих органів.
Отже датою введення в експлуатацію реєстратора є відповідна дата, що зазначається в паспорті (формулярі) реєстратора, акті введення реєстратора в експлуатацію, та від якої обчислюється гарантійний строк експлуатації реєстратора. Така дата вноситься до інформаційної системи ДФС при первинній реєстрації реєстратора та від цієї дати обчислюється строк служби реєстратора.
У відповідності до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
06.07.2018 N 3000/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) повідомляє.
Що розуміється під поняттям "момент введення в експлуатації реєстратора розрахункових операцій"?
Чи правильна позиція, що дата введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій, що зазначена в акті, є моментом введення реєстратора в експлуатацію, і саме від цієї дати треба відлічувати семирічний строк служби?
Згідно ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ст. 21 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року N 2755-VI (далі - Кодекс) посадові особи контролюючих органів зобов'язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами.
Питання введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій регулюються Порядком технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року N 601 (далі - Порядок N 601).
Так згідно з п. 4, 11 Порядку N 601 роботи з введення реєстраторів в експлуатацію виконуються центром сервісного обслуговування відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДФС про резервування фіскального номера реєстратора.