Стосовно необхідності реєстрації Товариства платником акцизного податку при здійсненні операції з реалізації пального з використанням талонів та/або смарт-карток (паливних карток, бланків-дозволів). Індивідуальна податкова консультація від 06.07.2018 №2997/6/99-99-15-03-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 06.07.2018 №2997/6/99-99-15-03-03-15/ІПК
Остання редакція від 06.07.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 06.07.2018

Номер 2997/6/99-99-15-03-03-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
06.07.2018 N 2997/6/99-99-15-03-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства стосовно необхідності реєстрації Товариства платником акцизного податку при здійсненні операції з реалізації пального з використанням талонів та/або смарт-карток (паливних карток, бланків-дозволів) та повідомляє.
У зверненні Товариство зазначає, що здійснює реалізацію талонів, карток та бланків на отримання нафтопродуктів в пунктах реалізації пального. При цьому Товариство зазначає, що як суб'єкт господарювання не здійснює операції з фізичного відпуску (відвантаження) пального.
Згідно наданих копій договорів поставки укладених між Товариством та покупцями, Товариство зобов'язується передати покупцю картки (талони, бланки дозволи) на пальне у відповідному асортименті та кількості для кінцевого їх використання у мережах роздрібних операторів АЗС. З метою належного виконання своїх зобов'язань Товариство залучає третіх осіб - які мають відповідні права на експлуатацію АЗС, забезпечують фізичний відпуск нафтопродуктів покупцям. Зберігання та фізичний відпуск нафтопродуктів відбувається у оператора відповідної мережі АЗС через паливо-роздавальні колонки та підтверджується чеком касового апарату. Оператор АЗС здійснює відповідну ідентифікацію картки на пальне та кінцевий фізичний відпуск нафтопродуктів взамін картки на пальне.
Відповідно до наданих актів приймання-передачі Товариство здійснює операції з передачі покупцю пального у відповідному асортименті та кількості за допомогою картки на пальне та бланків дозволів.
Пунктом 44.1 статті 44 Кодексу передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Однією з вимог до оформлення первинних документів є достовірне відображення змісту та обсягу господарської операції, а також одиниць її виміру. Тобто, якщо предметом договору є пальне, а в накладній зазначено найменування товару, який придбавається з одиницею виміру в літрах, оприбуткування здійснюється саме пального.
Відповідно до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 р. N 281/171/578/155, талон - це спеціальний талон, придбаний за умовами та відпускною ціною обумовленого номіналу, що підтверджує право його власника на отримання на АЗС фіксованої кількості нафтопродукту певного найменування і марки, які позначені на ньому.
З огляду на те, що талони на пальне підтверджують право їх власника на отримання на АЗС нафтопродукту, операції з передачі/реалізації талону є за своєю суттю продажем пального.
Платником акцизного податку є особа яка реалізує пальне (підпункт 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу).
Суб'єкт господарської діяльності, який здійснює будь-які операції, визначені абзацом другим підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, є особою, яка реалізує пальне, і відповідно є платником акцизного податку.
Реалізацією пального для цілей розділу VI Кодексу є будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання та передачі (відпуску, відвантаження) пального в споживчій тарі ємністю до 2 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками (абзац другий підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
Відповідно до підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 Кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.
Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Об'єкт оподаткування акцизним податком при цьому відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу виникатиме у разі, якщо обсяги реалізованого пального перевищують обсяги отриманого пального від інших платників акцизного податку (постачальників), що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 117.3 статті 117 Кодексу здійснення суб'єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому Кодексом, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у розмірі 100 відсотків вартості реалізованого пального.
Отже, якщо за даними первинних документів Товариство здійснює операції з отримання від постачальників та в подальшому реалізує покупцям паливо за допомогою талонів та/або смарт-карток на пальне, які отримуються та/або надаються як додаток до видаткових накладних на паливо, у цьому випадку Товариство є платником акцизного податку в розумінні підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу.
У разі, якщо Товариство здійснює операції лише з талонами та/або смарт-картками на пальне, без реалізації пального в розумінні абзацу другого підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, при цьому первинними документами передбачається постачання карток (талонів), як торгівельної послуги на отримання палива, то за такими операціями Товариству не потрібно реєструватись платником акцизного податку з реалізації пального, об'єкт оподаткування акцизним податком при цьому не виникатиме.
До звернення Товариства не надано будь-яких первинних документів, фіксуючих факти здійснення Товариством господарських операцій з придбання та отримання від постачальників пального що не дає змоги надати вичерпної відповіді на порушені у зверненні питання.
Для надання більш повної та ґрунтовної індивідуальної податкової консультації Товариство має право повторно звернутися до контролюючого органу та надати копії відповідних документів, зокрема укладених договорів з постачальниками пального та видаткових накладних з наведенням детального опису суті здійснюваних операцій.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
06.07.2018 N 2997/6/99-99-15-03-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства стосовно необхідності реєстрації Товариства платником акцизного податку при здійсненні операції з реалізації пального з використанням талонів та/або смарт-карток (паливних карток, бланків-дозволів) та повідомляє.
У зверненні Товариство зазначає, що здійснює реалізацію талонів, карток та бланків на отримання нафтопродуктів в пунктах реалізації пального. При цьому Товариство зазначає, що як суб'єкт господарювання не здійснює операції з фізичного відпуску (відвантаження) пального.
Згідно наданих копій договорів поставки укладених між Товариством та покупцями, Товариство зобов'язується передати покупцю картки (талони, бланки дозволи) на пальне у відповідному асортименті та кількості для кінцевого їх використання у мережах роздрібних операторів АЗС. З метою належного виконання своїх зобов'язань Товариство залучає третіх осіб - які мають відповідні права на експлуатацію АЗС, забезпечують фізичний відпуск нафтопродуктів покупцям. Зберігання та фізичний відпуск нафтопродуктів відбувається у оператора відповідної мережі АЗС через паливо-роздавальні колонки та підтверджується чеком касового апарату. Оператор АЗС здійснює відповідну ідентифікацію картки на пальне та кінцевий фізичний відпуск нафтопродуктів взамін картки на пальне.
Відповідно до наданих актів приймання-передачі Товариство здійснює операції з передачі покупцю пального у відповідному асортименті та кількості за допомогою картки на пальне та бланків дозволів.
Пунктом 44.1 статті 44 Кодексу передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.