Про оподаткування ПДВ. Індивідуальна податкова консультація від 04.07.2018 №2955/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 04.07.2018 №2955/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Остання редакція від 04.07.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 04.07.2018

Номер 2955/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.07.2018 N 2955/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операції з конверсії радіочастотного ресурсу та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Правові основи користування радіочастотним ресурсом України визначено Законом України від 01 червня 2000 року N 1770-ІІІ "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон N 1770).
Під поняттям "конверсія радіочастотного ресурсу України" розуміється виконання комплексу заходів, яким передбачена зміна радіослужб та/або радіотехнологій чи категорії користувачів радіочастотного ресурсу України для подальшого використання певної смуги або смуг радіочастот (стаття 1 Закону N 1770).
Користування радіочастотним ресурсом - це діяльність, пов'язана із застосуванням радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного ресурсу (стаття 1 Закону N 1770).
Користувач радіочастотного ресурсу - це юридична або фізична особа ( діяльність якої безпосередньо пов'язана з користуванням радіочастотним ресурсом відповідно до законодавства (стаття 1 Закону N 1770).
Радіочастотний ресурс - це частина радіочастотного спектра придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного права а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях (стаття 1 Закону N 1770).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
Відповідно до пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).
Під постачанням послуг згідно з підпунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).
З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема є:
досягнення домовленості утримуватися від певної дії або від конкуренції з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку дію за умови укладення договору;
постачання послуг за рішенням органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або в примусовому порядку.
Отже, для цілей оподаткування ПДВ операція з конверсії радіочастотного ресурсу розглядається як операція з постачання послуг.
Враховуючи викладене, операція з конверсії радіочастотного ресурсу є об'єктом оподаткування ПДВ та оподатковується податком у загальновстановленому порядку за основною ставкою.
Поряд з цим інформуємо, що індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.07.2018 N 2955/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операції з конверсії радіочастотного ресурсу та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Правові основи користування радіочастотним ресурсом України визначено Законом України від 01 червня 2000 року N 1770-ІІІ "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон N 1770).
Під поняттям "конверсія радіочастотного ресурсу України" розуміється виконання комплексу заходів, яким передбачена зміна радіослужб та/або радіотехнологій чи категорії користувачів радіочастотного ресурсу України для подальшого використання певної смуги або смуг радіочастот (стаття 1 Закону N 1770).
Користування радіочастотним ресурсом - це діяльність, пов'язана із застосуванням радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного ресурсу (стаття 1 Закону N 1770).
Користувач радіочастотного ресурсу - це юридична або фізична особа ( діяльність якої безпосередньо пов'язана з користуванням радіочастотним ресурсом відповідно до законодавства (стаття 1 Закону N 1770).
Радіочастотний ресурс - це частина радіочастотного спектра придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного права а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях (стаття 1 Закону N 1770).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).