Щодо заповнення реквізитів кодів органів ДФС регіонального та районного рівня повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків. Індивідуальна податкова консультація від 05.06.2018 №2454/6/99-99-08-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 05.06.2018 №2454/6/99-99-08-02-01-15/ІПК
Остання редакція від 05.06.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 05.06.2018

Номер 2454/6/99-99-08-02-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.06.2018 N 2454/6/99-99-08-02-01-15/ІПК
Щодо заповнення реквізитів кодів органів ДФС регіонального та районного рівня повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків
Державна фіскальна служба України розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації щодо заповнення реквізитів кодів органів ДФС регіонального та районного рівня повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах встановлено статтею 69 Кодексу.
Пунктом 69.2 статті 69 Кодексу визначено, що банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.
Відповідно до пункту 69.1 статті 69 Кодексу банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (резидентам і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих контролюючими органами, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру (для осіб, взяття на облік яких у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань") чи інформації з цього реєстру, отриманої банком відповідно до закону, із зазначенням даних про взяття на облік в контролюючих органах як платника податків.
Банки та інші фінансові установи зобов’язані ідентифікувати осіб, яким відкривають рахунки, та осіб, що мають повноваження діяти від їх імені. Так ідентифікувати клієнта - юридичну особу чи самозайняту фізичну особу, можна використовуючи інформацію з реєстрів про зареєстрованих в Україні юридичних осіб та громадських формувань, фізичних осіб-підприємців та осіб, які відповідно до законодавства зареєстрували у відповідному уповноваженому органі своє право на ведення незалежної професійної діяльності, відомості контролюючих органів щодо взяття на облік платників податків, які оприлюднюються на офіційному веб-порталі ДФС (www.sts.gov.ua), або отримувати дані згідно з Порядком надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 року N 693.
У разі встановлення статусу клієнта як платника податків фінансова установа у разі відкриття/закриття рахунків клієнта надсилає повідомлення про відкриття або закриття рахунків платника податків до контролюючого органу, в якому обліковується такий платник податків, відповідно до положень статті 69 Кодексу.
Структура повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у файлах F та P визначена у додатку 1 до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 р. N 721 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.09.2015 р. за N 1058/27503.
У зазначеній структурі повідомлення передбачено заповнення реквізитів кодів органів ДФС регіонального та районного рівня відповідно до довідки про взяття на облік платника податків у органі ДФС (для платників податків, які не включаються до Єдиного державного реєстру) або відомостей Єдиного державного реєстру.
Відомості Єдиного державного реєстру містять інформацію щодо коду ЄДРПОУ та назви територіального органу ДФС за основним місцем обліку платника податків.
Фінансові установи для коректного заповнення реквізитів кодів органів ДФС регіонального та районного рівня використовують довідник районних органів ДФС, в якому за вказаним кодом ЄДРПОУ та відповідно до назви територіального органу ДФС визначаються коди органів ДФС.
Зазначений довідник (spr_reg.dbf) розміщений на офіційному веб-порталі ДФС у розділі "Довідники" та оновлюється у разі зміни структури органів ДФС.
Також відповідно до Кодексу ДФС оприлюднює в інформаційно-телекомунікаційній системі "Електронний кабінет" дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб у рубриці "Дані про взяття на облік платників податків" (cabinet.sts.gov.ua/).
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.06.2018 N 2454/6/99-99-08-02-01-15/ІПК
Щодо заповнення реквізитів кодів органів ДФС регіонального та районного рівня повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків
Державна фіскальна служба України розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації щодо заповнення реквізитів кодів органів ДФС регіонального та районного рівня повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах встановлено статтею 69 Кодексу.
Пунктом 69.2 статті 69 Кодексу визначено, що банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.
Відповідно до пункту 69.1 статті 69 Кодексу банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (резидентам і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих контролюючими органами, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру (для осіб, взяття на облік яких у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань") чи інформації з цього реєстру, отриманої банком відповідно до закону, із зазначенням даних про взяття на облік в контролюючих органах як платника податків.