Щодо окремих питань, пов’язаних із застосуванням положень Податкового кодексу України. Індивідуальна податкова консультація від 15.05.2018 №2134/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 15.05.2018 №2134/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 15.05.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 15.05.2018

Номер 2134/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.05.2018 N 2134/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула листи щодо окремих питань, пов’язаних із застосуванням положень Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.
Щодо відображення в декларації з податку на прибуток підприємств за І квартал 2018 року податкових різниць, передбачених п. 49 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу та п. 139.3 ст. 139 Кодексу.
Згідно з п. 49 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу платники податку, зазначені у п. 139.3 статті 139 цього Кодексу, зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування на позитивну (від'ємну) різницю (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами (у тому числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 року відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018 року, та розміром резервів, сформованих у зв’язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовувалися станом на кінець 2017 року. Норма цього пункту застосовується до фінансового результату до оподаткування звітного (податкового) періоду, у якому коригування резервів за активами (у тому числі групами активів) відображено у бухгалтерському обліку.
Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Кодексу в результаті зміни правил оподаткування передбачається зміна форми податкової звітності.
До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.
Одночасно п. 46.4 ст. 46 Кодексу встановлено: якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Кодексу з такого податку, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
У разі необхідності платник податків може подати разом з податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складено у довільній формі, що вважатиметься її невід’ємною частиною, із розшифровкою сум та показників, що враховані для визначення об’єкта оподаткування та податку на прибуток відповідно до положень Кодексу, що набули чинності у 2018 році.
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Резерви банків та небанківських фінансових установ передбачені ст. 139 Кодексу.
Згідно з пп. 139.3.5 п. 139.3 ст. 139 Кодексу коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із створенням та використанням банками та небанківськими фінансовими установами резервів (забезпечень), у тому числі за наданими зобов'язаннями з кредитування, гарантіями, поручительствами, акредитивами, акцептами, авалями, крім резервів, зазначених у попередніх підпунктах цього пункту, здійснюється у порядку, встановленому п. 139.1 цієї статті.
Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, визначено п. 139.1 ст. 139 Кодексу.
Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Кодексу).
Відповідно до пп. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:
на суму використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Таким чином, враховуючи положення пп. 139.3.5 п. 139.3 ст. 139 Кодексу банк згідно пп. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму коригування (зменшення) резервів для відшкодування наступних (майбутніх) витрат за наданими зобов'язаннями з кредитування, гарантіями, поручительствами, акредитивами, акцептами, авалями, крім резервів, зазначених у пп. 139.3.1 - 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 Кодексу, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та відображає таке зменшення в рядку 2.2.1.1 Додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації.
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування при нарахуванні витрат на премії, які будуть фактично виплачені протягом 12 місяців після періоду їх фактичного нарахування.
Відповідно до пп. 2.2.2 п. 2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. N 5 фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
До складу фонду додаткової заробітної плати входять: премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, указаних у пп. 2.3.2).
Отже, оскільки премії належать до фонду оплати праці, то враховуючи положення пп. 139.1.1, пп. 139.1.2 п. 139.1ст. 139 Кодексу коригування фінансового результату до оподаткування банком не здійснюється на суму витрат на створення забезпечень для виплати премій.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.05.2018 N 2134/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула листи щодо окремих питань, пов’язаних із застосуванням положень Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.
Щодо відображення в декларації з податку на прибуток підприємств за І квартал 2018 року податкових різниць, передбачених п. 49 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу та п. 139.3 ст. 139 Кодексу.
Згідно з п. 49 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу платники податку, зазначені у п. 139.3 статті 139 цього Кодексу, зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування на позитивну (від'ємну) різницю (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами (у тому числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 року відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018 року, та розміром резервів, сформованих у зв’язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовувалися станом на кінець 2017 року. Норма цього пункту застосовується до фінансового результату до оподаткування звітного (податкового) періоду, у якому коригування резервів за активами (у тому числі групами активів) відображено у бухгалтерському обліку.
Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Кодексу в результаті зміни правил оподаткування передбачається зміна форми податкової звітності.