Щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань проведення фактичних перевірок. Індивідуальна податкова консультація від 15.05.2018 №2148/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 15.05.2018 №2148/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Остання редакція від 15.05.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 15.05.2018

Номер 2148/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.05.2018 N 2148/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань проведення фактичних перевірок і в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Щодо питань 1 - 3 про проведення контрольних розрахункових операцій. Податковим кодексом України (далі - Кодекс) визначено функції органів доходів і зборів та права, а також обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів.
Порядок проведення фактичної перевірки визначається статтею 80 Кодексу.
Згідно з пп. 80.4 ст. 80 Кодексу 80.4. перед початком фактичної перевірки, з питань дотримання порядку здійснення розрахункових операцій та ведення касових операцій, посадовими особами контролюючих органів на підставі підпункту 20.1.10 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу може бути проведена контрольна розрахункова операція.
Відповідно до пп. 20.1.10 та 20.1.11 п. 20.1 ст. 20 Кодексу контролюючі органи мають право: здійснювати контроль за додержанням законодавства з питань регулювання обігу готівки (крім банків), порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій.
При цьому Кодексом не передбачено обмежень щодо часу проведення фактичних перевірок платників податків, а також контрольних розрахункових операцій.
Також у Кодексі не зазначено виключне джерело коштів для здійснення працівниками контролюючих органів контрольної розрахункової операції.
Щодо питання 4 продовження проведення фактичних перевірок посадовими особами фіскальної служби у службових приміщеннях органів ДФС.
Відповідно до підпунктів 20.1.2., 20.1.3 та 20.1.6 п. 20.1. ст. 20 Кодексу контролюючі органи, зокрема, мають право для здійснення функцій, визначених законом, отримувати безоплатно від платників податків довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом; отримувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і матеріали; запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов'язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.
Тривалість перевірок, визначених статтею 80 Кодексу, згідно з п. 82.3 ст. 82 Кодексу не повинна перевищувати 10 діб.
Суб’єкт господарювання протягом періоду проведення перевірки може надавати документи працівникам контролюючого органу не лише за місцем проведення розрахунків, а і в службових приміщеннях органу ДФС.
Отже працівниками контролюючого органу за місцем проведення розрахунків перевіряються питання порядку проведення розрахункових операцій, обліку товарів, обігу готівки тощо, а в службових приміщеннях органу ДФС проводиться розгляд і опрацювання отриманих документів та оформлення матеріалів перевірки.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.05.2018 N 2148/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань проведення фактичних перевірок і в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Щодо питань 1 - 3 про проведення контрольних розрахункових операцій. Податковим кодексом України (далі - Кодекс) визначено функції органів доходів і зборів та права, а також обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів.
Порядок проведення фактичної перевірки визначається статтею 80 Кодексу.
Згідно з пп. 80.4 ст. 80 Кодексу 80.4. перед початком фактичної перевірки, з питань дотримання порядку здійснення розрахункових операцій та ведення касових операцій, посадовими особами контролюючих органів на підставі підпункту 20.1.10 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу може бути проведена контрольна розрахункова операція.
Відповідно до пп. 20.1.10 та 20.1.11 п. 20.1 ст. 20 Кодексу контролюючі органи мають право: здійснювати контроль за додержанням законодавства з питань регулювання обігу готівки (крім банків), порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій.
При цьому Кодексом не передбачено обмежень щодо часу проведення фактичних перевірок платників податків, а також контрольних розрахункових операцій.