Про оподаткування ПДВ. Індивідуальна податкова консультація від 07.03.2018 №916/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 07.03.2018 №916/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Остання редакція від 07.03.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 07.03.2018

Номер 916/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.03.2018 N 916/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг нерезидентам та на доповнення до індивідуальної податкової консультації, наданої листом ДФС за результатами розгляду попереднього звернення зазначеного товариства з аналогічного питання, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Лист ДФС відповідає вимогам чинного законодавства і порушене у ньому питання, а саме у частині практичного використання окремих норм податкового законодавства, якими регулюється порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг, додаткових роз'яснень не потребує.
Зокрема, в індивідуальній податковій консультації зазначено, що консультаційні послуги оподатковуються ПДВ в залежності від місця реєстрації отримувача таких послуг. Тобто, якщо місце реєстрації отримувача консультаційних послуг визначено за межами митної території України, то такі операції платників податків не є об'єктом оподаткування ПДВ.
Разом з цим повідомляємо, що згідно зі статтями 6 та 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, визначені Конституцією та законами України.
Відповідно до пункту 1.1 статті 1 розділу І ПКУ відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.
Функції контролюючих органів встановлено статтею 19-1 розділу І ПКУ. Зокрема, згідно з підпунктом 19-1.1.28 пункту 19-1.1 статті 19-1 розділу І ПКУ однією із таких функцій є надання індивідуальних податкових консультацій, інформаційно-довідкових послуг з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.
Порядок та умови надання платникам податків податкових консультацій (у тому числі індивідуальних) визначено статтею 52 розділу II ПКУ.
Під індивідуальною податковою консультацією розуміється роз'яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій (підпункт 14.1.172-1 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).
Відповідно до пункту 52.1 статті 52 розділу II ПКУ за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.
Таким чином, контролюючі органи надають індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено виключно на такі контролюючі органи, та не наділені повноваженнями щодо визначення і віднесення зазначених у зверненні послуг до певної категорії послуг.
Враховуючи. зазначене, класифікація послуг та надання висновків щодо віднесення тих чи інших послуг до певної категорії не відноситься до компетенції ДФС.
Одночасно зазначаємо, що відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. N 459, Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності. Зокрема, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері стандартизації і затверджує національні класифікатори, зміни до них та процедури їх розроблення.
Розробником Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 є державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (далі - ДП "НДІ "Система").
Тому, з питання визначення і віднесення зазначених у зверненні послуг до певної категорії послуг пропонуємо спрямувати до ДП "НДІ "Система" (адреса: вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008).
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.03.2018 N 916/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг нерезидентам та на доповнення до індивідуальної податкової консультації, наданої листом ДФС за результатами розгляду попереднього звернення зазначеного товариства з аналогічного питання, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Лист ДФС відповідає вимогам чинного законодавства і порушене у ньому питання, а саме у частині практичного використання окремих норм податкового законодавства, якими регулюється порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг, додаткових роз'яснень не потребує.
Зокрема, в індивідуальній податковій консультації зазначено, що консультаційні послуги оподатковуються ПДВ в залежності від місця реєстрації отримувача таких послуг. Тобто, якщо місце реєстрації отримувача консультаційних послуг визначено за межами митної території України, то такі операції платників податків не є об'єктом оподаткування ПДВ.
Разом з цим повідомляємо, що згідно зі статтями 6 та 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, визначені Конституцією та законами України.
Відповідно до пункту 1.1 статті 1 розділу І ПКУ відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.