Про надання індивідуальної податкової консультації з питань акцизного податку. Індивідуальна податкова консультація від 26.02.2018 №771/6/99-99-15-03-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 26.02.2018 №771/6/99-99-15-03-03-15/ІПК
Остання редакція від 26.02.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 26.02.2018

Номер 771/6/99-99-15-03-03-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.02.2018 N 771/6/99-99-15-03-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства про надання індивідуальної податкової консультації з питань акцизного податку та в межах компетенції повідомляє.
У зверненні Товариство зазначає, що здійснює операції з придбання пального з використанням паливних карток. Зазначене пальне використовується підприємством як для господарської діяльності так і для подальшого продажу іншим суб'єктам господарювання. При цьому Товариство зазначає, що як суб'єкт господарювання не здійснює операції з фізичного отримання, відпуску та транспортування пального, не має при цьому власних автозаправних станцій, місць зберігання пального та інших об'єктів, а реалізує тільки картки та/або талони на пальне.
Згідно договору купівлі-продажу Товариство зобов'язується передати покупцю картки та/або талони на пальне.
Відповідно до видаткової накладної Товариство, як продавець передало покупцю пальне у визначеному асортименті, кількості та ціні а також отримало оплату за нього.
Платником акцизного податку є особа яка реалізує пальне (підпункт 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу).
Суб'єкт господарської діяльності, який здійснює будь-які операції, визначені абзацом другим підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, є особою, яка реалізує пальне, і відповідно є платником акцизного податку.
Пунктом 44.1 статті 44 Кодексу передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Крім того, підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Однією з вимог до оформлення первинних документів є достовірне відображення змісту та обсягу господарської операції, а також одиниць її виміру. Тобто, якщо предметом договору є пальне, а в накладній зазначено найменування товару, який придбавається з одиницею виміру в літрах, оприбуткування здійснюється саме пального.
Відповідно до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 р. N 281/171/578/155, талон - це спеціальний талон, придбаний за умовами та відпускною ціною обумовленого номіналу, що підтверджує право його власника на отримання на АЗС фіксованої кількості нафтопродукту певного найменування і марки, які позначені на ньому.
З огляду на те, що талони на пальне підтверджують право їх власника на отримання на АЗС нафтопродукту, операції з передачі/реалізації талону є за своєю суттю продажем пального.
Статтею 231 Кодексу встановлено порядок складання акцизних накладних при реалізації пального та їх реєстрації у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН).
Відповідно до пункту 231.1 статті 231 Кодексу платник податку при реалізації пального зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в ЄРАН з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.
Отже, на всі обсяги реалізованого пального (у т. ч. використаного для власних виробничих потреб) Товариство зобов'язане складати в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати її в ЄРАН з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.
Щодо порядку складання акцизних накладних на обсяги пального, отриманого по паливних картках та/або талонах на пальне
За допомогою запровадженої з 1 березня 2016 року системи електронного адміністрування реалізації пального (далі - СЕАРП) ведеться автоматизований облік у розрізі платників податку обсягів реалізованого пального, в тому числі обсягів пального, використаного для власного споживання, та сум сплаченого акцизного податку з цих обсягів.
СЕАРП дає можливість контролювати в автоматичному режимі здійснення платником податку операцій з обігу та реалізації пального всередині країни, а введена акцизна накладна є обов'язковим електронним документом, який складається при всіх операціях з реалізації пального на внутрішньому ринку та реєструється у ЄРАН.
Статтею 232 Кодексу та постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 113" Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального" визначається порядок електронного адміністрування реалізації пального (далі - Порядок N 113).
Згідно із пунктом 32 Порядку N 113 акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної, заявка на поповнення залишку пального, коригування до заявки на поповнення залишку пального складаються особами, що здійснюють реалізацію пального та які відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу визначені платниками податку та включені до реєстру платників.
Пунктом 30 Порядку N 113 встановлено, що платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН на обсяг залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (ЈАНакл), обчислений за визначеною формулою.
Порядок реєстрації заявок на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального встановлено пунктом 232.4 статті 232 Кодексу та пунктом 33 Порядку N 113.
З метою отримання акцизної накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в ЄРАН, Товариство повинно надіслати в електронному вигляді запит до ЄРАН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію акцизної накладної/розрахунку коригування в ЄРАН та акцизну накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді (пункт 231.6 статті 232 Кодексу).
У разі якщо у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в системі електронного адміністрування реалізації пального, він може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального за умови наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку, не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального у такій заявці.
Таким чином, Товариству для збільшення показників обсягу пального в СЕАРП необхідно:
перерахувати до бюджету (а саме, на електронний рахунок, який відкривається платнику податку в Казначействі для перерахування акцизного податку в сумах, необхідних для реєстрації платником податку заявок на поповнення обсягів залишків пального) суму коштів у розмірі акцизного податку за відповідний обсяг реалізованого пального, самостійно розрахованого за ставками, передбаченими підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу;
зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП (підпункт 231.6 статті 231 Кодексу).
При цьому слід зазначити, що у разі порушення Постачальником порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної в ЄРАН Товариство, як отримувач пального має право протягом 60 календарних днів, що настають за днем реалізації пального, подати до контролюючого органу заяву із скаргою на таку особу, яка реалізує пальне. До заяви додаються копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання такого пального. Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки Постачальника, як особи, яка реалізує пальне (підпункт 231.10 статті 231 Кодексу).
Щодо реєстрації акцизної накладної постачальником
У постачальника, як платника акцизного податку при реалізації пального виникає обов'язок щодо складання акцизної накладної за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та реєстрації її в ЄРАН.
Згідно з пунктом 231.3 статті 231 Кодексу та Порядком заповнення акцизної накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2016 року N 218, акцизна накладна складається платником податку в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального.
Акцизна накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) окремо за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником акцизного податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне).
Отже, суб'єкт господарювання, який реалізує пальне кінцевому споживачу, має можливість складати акцизні накладні за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) окремо за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.
У разі забезпечення безперервного постачання пального особа, яка реалізує пальне, може скласти для кожного отримувача пального зведені акцизні накладні за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця.
Для цілей цього пункту під безперервним постачанням вважається забезпечення особою, яка реалізує пальне, можливості для отримувачів пального (контрагентів) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь- який день відповідного місяця.
З наданих копій первинних документів встановлено, що Постачальник цілодобово надає Товариству, як кінцевому споживачу, товар через обладнання встановлене на точках обслуговування.
Отже, Постачальник при безперервному постачанні пального має право складати по відношенню до Товариства зведені акцизні накладні за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.02.2018 N 771/6/99-99-15-03-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства про надання індивідуальної податкової консультації з питань акцизного податку та в межах компетенції повідомляє.
У зверненні Товариство зазначає, що здійснює операції з придбання пального з використанням паливних карток. Зазначене пальне використовується підприємством як для господарської діяльності так і для подальшого продажу іншим суб'єктам господарювання. При цьому Товариство зазначає, що як суб'єкт господарювання не здійснює операції з фізичного отримання, відпуску та транспортування пального, не має при цьому власних автозаправних станцій, місць зберігання пального та інших об'єктів, а реалізує тільки картки та/або талони на пальне.
Згідно договору купівлі-продажу Товариство зобов'язується передати покупцю картки та/або талони на пальне.
Відповідно до видаткової накладної Товариство, як продавець передало покупцю пальне у визначеному асортименті, кількості та ціні а також отримало оплату за нього.
Платником акцизного податку є особа яка реалізує пальне (підпункт 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу).
Суб'єкт господарської діяльності, який здійснює будь-які операції, визначені абзацом другим підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, є особою, яка реалізує пальне, і відповідно є платником акцизного податку.
Пунктом 44.1 статті 44 Кодексу передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.