Щодо реєстрації акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних. Індивідуальна податкова консультація від 09.02.2018 №529/6/99-99-08-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 09.02.2018 №529/6/99-99-08-02-01-15/ІПК
Остання редакція від 09.02.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 09.02.2018

Номер 529/6/99-99-08-02-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
09.02.2018 N 529/6/99-99-08-02-01-15/ІПК
Щодо реєстрації акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних
Державна фіскальна служба України розглянула запит щодо реєстрації акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - Реєстр) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
ДФС у своїй діяльності керується Конституцією України, Податковим та Митним кодексами України, законами України та іншими нормативно-правовими актами на підставі яких контролюючі органи здійснюють свої повноваження.
Подання електронних документів засобами телекомунікаційного зв’язку до контролюючих органів здійснюється відповідно до вимог Кодексу з урахуванням Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (зі змінами), "Про електронний цифровий підпис", та Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженою наказом ДПА України від 10.04.2008 р. N 233 (який діяв до набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. N 557 "Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 р. за N 959/30827, на підставі договорів про визнання електронних документів (далі - Договір), що визначає взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу. Договір укладається між платником податків та контролюючим органом за основним місцем обліку.
Реєстрація акцизних накладних у Реєстрі здійснюється відповідно до вимог Кодексу та Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 року N 114 (далі - Порядок).
Реєстрація акцизних накладних та/або розрахунків коригування у Реєстрі здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання (п. 231.6 ст. 231 Кодексу).
Відповідно до п. 2 Порядку для реєстрації в Реєстрі акцизні накладні/розрахунки коригування надсилаються до ДФС в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису уповноваженої особи у порядку, визначеному законодавством. Для формування та надсилання акцизних накладних та розрахунків коригування до акцизних накладних в електронному вигляді платник податків самостійно обирає будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл у затвердженому форматі (стандарті).
Згідно з п. 8 Порядку, з метою підтвердження прийняття для реєстрації в Реєстрі акцизної накладної/розрахунку коригування платникові акцизного податку, який здійснює реєстрацію, надсилається квитанція в електронному вигляді, в якій зазначаються реквізити такого документа, відповідність електронного документа вставленому формату (стандарту), результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про платника акцизного податку, який реалізує пальне, дата і час прийняття, реєстраційний номер.
Квитанція про реєстрацію або неприйняття акцизної накладної/ розрахунку коригування із зазначенням причини надсилається протягом операційного дня за допомогою засобів телекомунікаційних систем платникові акцизного податку, який здійснює реєстрацію акцизної накладної/розрахунку коригування.
Датою та часом надання акцизної накладної/розрахунку коригування до ДФС є дата та час, зазначені у квитанції про їх прийняття (підтвердження реєстрації) або неприйняття (п. 10 Порядку).
При цьому згідно зі ст. 120-2 Кодексу, зокрема порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Реєстрі, встановлених ст. 231 Кодексу, в залежності від терміну реєстрації тягне за собою накладення штрафу.
Додатково повідомляємо, що з питань, пов’язаних з прийняттям податкових документів, платники податків мають можливість звернутися до ДФС за телефоном: 0-800-501-007. Інформація надається щоденно у робочі дні з 8 год. 00 хв. до 20 год. 00 хвилин.
Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
09.02.2018 N 529/6/99-99-08-02-01-15/ІПК
Щодо реєстрації акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних
Державна фіскальна служба України розглянула запит щодо реєстрації акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - Реєстр) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
ДФС у своїй діяльності керується Конституцією України, Податковим та Митним кодексами України, законами України та іншими нормативно-правовими актами на підставі яких контролюючі органи здійснюють свої повноваження.
Подання електронних документів засобами телекомунікаційного зв’язку до контролюючих органів здійснюється відповідно до вимог Кодексу з урахуванням Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (зі змінами), "Про електронний цифровий підпис", та Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженою наказом ДПА України від 10.04.2008 р. N 233 (який діяв до набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. N 557 "Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 р. за N 959/30827, на підставі договорів про визнання електронних документів (далі - Договір), що визначає взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу. Договір укладається між платником податків та контролюючим органом за основним місцем обліку.
Реєстрація акцизних накладних у Реєстрі здійснюється відповідно до вимог Кодексу та Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 року N 114 (далі - Порядок).
Реєстрація акцизних накладних та/або розрахунків коригування у Реєстрі здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання (п. 231.6 ст. 231 Кодексу).