Про оподаткування ПДВ. Індивідуальна податкова консультація від 03.10.2017 №2104/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 03.10.2017 №2104/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Остання редакція від 03.10.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 03.10.2017

Номер 2104/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
03.10.2017 N 2104/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо належності до операцій з постачання сільськогосподарської продукції операцій з реалізації цукру, жому та меляси, які було вироблено на давальницьких умовах з власної сировини, та права на отримання за таким видом діяльності бюджетної дотації, і, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Пунктом 16-1.1 статті - 16-1 Закону України від 24 червня 2004 року N 1877-IV "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі - Закон N 1877) встановлено, що сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі - сільськогосподарський товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені пунктом 16-1.3 статті 16-1 ЗаконуN 1877, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі - Реєстр).
Порядок ведення Реєстру затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року N 179 (далі - Порядок N 179).
Пунктом 5 Порядку N 179 визначено критерії, при досягненні яких сільськогосподарські товаровиробники можуть бути внесені до Реєстру.
Згідно з вимогами постанови N 83 бюджетна дотація надається сільськогосподарським виробникам, які провадять види діяльності, визначені пунктом 16-1.3 статті 16-1 ЗаконуN 1877.
Відповідно до пункту 2.15 статті 2 Закону N 1877 сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) - товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).
Форму заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (форма N 1-РОБД, далі - Заява) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 275, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.02.2017 р. за N 268/30136.
Згідно з пунктом 6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267, платники ПДВ, включені до Реєстру, у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону N 1877, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код "2".
Отже, податкові накладні з кодом "2" у другій частині порядкового номера такої податкової накладної можуть складати та реєструвати в ЄРПН лише сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру, починаючи з дати внесення їх до Реєстру.
Форму та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289 (далі - Порядок N 21).
Підпунктом 12 пункту 10 розділу III Порядку N 21 встановлено, що додаток 9 "Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16-1Закону N 1877, та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9)" додається до декларації, в якій у полі "Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації" наявна позначка "1" або "2" відповідно до пункту 2 розділу V Порядку N 21.
Згідно з підпунктом 14.1.41 пункту 14.1 статті 14 ПКУ давальницькою сировиною вважається сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі.
Операція з давальницькою сировиною - операція з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій)) з метою одержання готової продукції за відповідну плату (підпункт 14.1.134 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).
Отже, товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", вироблені сільськогосподарським товаровиробником на давальницьких умовах із сировини, вирощеної ним на власних або орендованих земельних ділянках (за умови належної реєстрації договорів оренди таких земельних ділянок відповідно до чинного законодавства), з метою застосування статті 16-1 Закону N 1877 вважаються сільськогосподарською продукцією (товарами).
Обсяги операцій з постачання власновиробленого цукру, жому, меляси, у тому числі вироблених на давальницьких умовах із власної сировини, враховуються у розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів та підлягають відображенню у графі 3 таблиці 2 додатку 9 до податкової декларації з ПДВ та у графі 4 розділу 6 Заяви.
Водночас, враховуючи те, що виробництво цукру, жому, меляси, у тому числі на давальницьких умовах з власної сировини, не відноситься до видів діяльності, здійснення яких дає право сільськогосподарському виробнику на отримання бюджетної дотації відповідно до пункту 16-1.3 статті 16-1 Закону N 1877, то операції з постачання такої продукції не приймають участь в обрахунку суми бюджетної дотації.
Таким чином, у другій частині порядкового номера податкових накладних на операції з постачання цукру, жому, меляси, у тому числі вироблених на давальницьких умовах із власної сировини, код "2 не зазначається. Відповідні обсяги операцій не враховуються у сумах податкових зобов’язань та податкового кредиту, які зазначаються у таблиці 1 додатку 9 до податкової декларації з ПДВ.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
03.10.2017 N 2104/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо належності до операцій з постачання сільськогосподарської продукції операцій з реалізації цукру, жому та меляси, які було вироблено на давальницьких умовах з власної сировини, та права на отримання за таким видом діяльності бюджетної дотації, і, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Пунктом 16-1.1 статті - 16-1 Закону України від 24 червня 2004 року N 1877-IV "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі - Закон N 1877) встановлено, що сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі - сільськогосподарський товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені пунктом 16-1.3 статті 16-1 ЗаконуN 1877, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі - Реєстр).
Порядок ведення Реєстру затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року N 179 (далі - Порядок N 179).
Пунктом 5 Порядку N 179 визначено критерії, при досягненні яких сільськогосподарські товаровиробники можуть бути внесені до Реєстру.