Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору. Постанова від 20.09.2017 №700

Кабінет Міністрів України Постанова від 20.09.2017 №700
Остання редакція від 20.09.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 20.09.2017

Номер 700

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 вересня 2017 р. № 700
Київ
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2015 р. № 772 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 80, ст. 2667, № 82, ст. 2712), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2017 р. № 700
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору
1. У пункті 3:
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) розроблення моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній;";
2) підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) оплату послуг:
з перекладу з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції (зокрема статей, книжкових видань, літературних та аудіовізуальних творів, інформаційних відеосюжетів) та розміщення її в засобах масової інформації;
у сфері формування та вивчення громадської думки;
у сфері підбору, пошуку, фіксації та обробки інформаційних даних та матеріалів, моніторингу інформаційного поля, розроблення, наповнення та підтримки програмного забезпечення, баз даних, добирання, аналізу, зіставлення та опрацювання фактів та інформації;
з вироблення та доставки інформаційних стендів та конструкцій для розміщення в органах влади, установах та організаціях інформаційних матеріалів та продукції;";
3) підпункт 4 після слова "поліграфічної" доповнити словом ", видавничої";
4) підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) проведення та організацію інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з проведенням заходів);";
5) у підпункті 6 слова "цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції" замінити словами "видавничої, цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції та інформаційних матеріалів";
6) підпункт 7 викласти в такій редакції:
"7) проведення інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру (в тому числі розроблення стратегії, визначення цільової аудиторії та рівнів задоволеності, вибір комунікаційних інструментів);";
7) доповнити пункт підпунктом 8 такого змісту:
"8) організацію розроблення та впровадження навчальних курсів з інформаційної політики і розроблення навчально-методичного забезпечення для навчальних закладів усіх рівнів акредитації.".
2. Пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 вересня 2017 р. № 700
Київ
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2015 р. № 772 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 80, ст. 2667, № 82, ст. 2712), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2017 р. № 700
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору
1. У пункті 3:
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) розроблення моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній;";
2) підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) оплату послуг:
з перекладу з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції (зокрема статей, книжкових видань, літературних та аудіовізуальних творів, інформаційних відеосюжетів) та розміщення її в засобах масової інформації;
у сфері формування та вивчення громадської думки;
у сфері підбору, пошуку, фіксації та обробки інформаційних даних та матеріалів, моніторингу інформаційного поля, розроблення, наповнення та підтримки програмного забезпечення, баз даних, добирання, аналізу, зіставлення та опрацювання фактів та інформації;