Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики. Постанова від 08.11.2017 №830

Кабінет Міністрів України Постанова від 08.11.2017 №830
Остання редакція від 08.11.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 08.11.2017

Номер 830

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 листопада 2017 р. № 830
Київ
Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1064 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 529, № 33, ст. 1035), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2017 р. № 830
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики
1. В абзаці першому слова і цифри "Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071" замінити словами і цифрами "Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605".
2. В абзаці другому слова "енергетичних об’єктів або їх частин" замінити словами "підприємств паливно-енергетичного комплексу".
3. Доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:
"інвестування підприємств паливно-енергетичного комплексу у формі капітальних вкладень;
проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралей, що належать до сфери управління Міненерговугілля;
розроблення проектів технічних регламентів щодо вимог до нафтопродуктів, гармонізованих до європейських стандартів;
забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектного офісу).".
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом одинадцятим.
4. В абзаці одинадцятому цифри "10" замінити цифрами "20".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 листопада 2017 р. № 830
Київ
Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1064 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 529, № 33, ст. 1035), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2017 р. № 830
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики
1. В абзаці першому слова і цифри "Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071" замінити словами і цифрами "Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605".
2. В абзаці другому слова "енергетичних об’єктів або їх частин" замінити словами "підприємств паливно-енергетичного комплексу".
3. Доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:
"інвестування підприємств паливно-енергетичного комплексу у формі капітальних вкладень;
проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралей, що належать до сфери управління Міненерговугілля;
розроблення проектів технічних регламентів щодо вимог до нафтопродуктів, гармонізованих до європейських стандартів;