Про затвердження Змін до Державного стандарту соціальної адаптації. Наказ від 07.08.2017 №1267

Міністерство соціальної політики України Наказ від 07.08.2017 №1267
Остання редакція від 07.08.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України

Тип Наказ

Дата 07.08.2017

Номер 1267

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.08.2017 № 1267
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2017 р.
за № 1065/30933
Про затвердження Змін до Державного стандарту соціальної адаптації
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою приведення Державного стандарту соціальної адаптації у відповідність до вимог чинного законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року № 514, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 665/27110, що додаються.
2. Управлінню профілактики соціального сирітства (І. Пінчук) забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.
МіністрА. Рева
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра фінансів України
Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України
Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Голова Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"
Генеральний Секретар
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна асамблея інвалідів України""

С. Марченко

О. Мірошниченко

Г.В. Осовий


Р. Іллічов

В.В. Назаренко


Вікторія Назаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
07.08.2017 № 1267
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2017 р.
за № 1065/30933
ЗМІНИ
до Державного стандарту соціальної адаптації
1. У розділі І:
1) абзац другий пункту 2 після слова "адаптації" доповнити словами "особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі";
2) у пункті 4:
абзац шостий після слова "строк" доповнити словами "та іншими причинами";
абзац сьомий після слова "пристосування" доповнити словами "осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі".
2. Абзац третій пункту 1 розділу VІІ після слова "послуга" доповнити словами " , а також веб-сайтах, сторінках соціальних мереж тощо".
3. Абзац перший пункту 2 розділу ХІІІ після слова "представників" доповнити словами "(за їх згодою)".
4. У додатках:
1) у додатку 3:
пункт 2 доповнити позицією 2.5 такого змісту:
"
2.5Мотивування до проходження діагностики та лікуванняІ60 за потреби
";
позицію 5.9 пункту 5 після слова "ситуацій" доповнити словами " , відповідальності за дії та прийняті рішення";
у пункті 7:
позицію 7.5 після слова "середовища" доповнити словами "та готовності до самореалізації в різних сферах суспільного життя незалежно від гендерних стереотипів";
позицію 7.8 після слова "проблем" доповнити словами "та вміння використовувати власний внутрішній потенціал";
доповнити позиціями 7.12, 7.13 такого змісту:
"
7.12Проведення тренінгів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистостіГр.150/210 за потреби згідно з графіком
7.13Допомога у відновленні родинних зв’язків (зустрічі, бесіди, спілкування телефоном з позитивно налаштованими родичами)Гр.150/210 за потреби згідно з графіком
";
пункт 11 доповнити позицією 11.5 такого змісту:
"
11.5Отримання послуг, пов’язаних із профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професієюГр.150/210 за потреби згідно з графіком
".
2) у додатку 4:
пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"кількість закладів, у яких отримувачі соціальної послуги можуть отримати допомогу (%).";
у пункті 2:
абзац третій підпункту 4 після слова "стандартом" доповнити словами " , і обладнання, твердого та м’якого інвентарю, витратних матеріалів, транспорту для надання соціальної послуги";
абзац десятий підпункту 6 виключити.
У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом десятим.
5. У тексті Державного стандарту слова "інваліди", "люди з обмеженими фізичними можливостями" у всіх відмінках замінити словами "особи з інвалідністю" у відповідних відмінках.
Начальник УправлінняІ. Пінчук
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.08.2017 № 1267
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2017 р.
за № 1065/30933
Про затвердження Змін до Державного стандарту соціальної адаптації
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою приведення Державного стандарту соціальної адаптації у відповідність до вимог чинного законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року № 514, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 665/27110, що додаються.
2. Управлінню профілактики соціального сирітства (І. Пінчук) забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.
МіністрА. Рева
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра фінансів України
Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України
Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Голова Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"
Генеральний Секретар
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна асамблея інвалідів України""

С. Марченко

О. Мірошниченко

Г.В. Осовий


Р. Іллічов

В.В. Назаренко


Вікторія Назаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України