Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України. Наказ від 13.05.2017 №495

Міністерство фінансів України Наказ від 13.05.2017 №495
Остання редакція від 13.05.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 13.05.2017

Номер 495

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.05.2017 № 495
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2017 р.
за № 675/30543
Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України
Відповідно до пункту 5 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 липня 2015 року № 654, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2015 року за № 947/27392, що додаються.
2. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації екологічного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497 (зі змінами), що додаються.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.
МіністрО. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
Міністр екології
та природних ресурсів України
В.о. Голови
Державної фіскальної служби України


О. Семерак

М.В. Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.05.2017 № 495
ЗМІНИ
до форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
1. У додатку 1 до форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності:
1) рядок 11 викласти в такій редакції:
"
11сума пені-14
";
2) у примітці 14 цифри та слова "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу" замінити цифрами та словами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу ".
2. У додатку 2 до форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності:
1) рядок 10 викласти в такій редакції:
"
10сума пені-12
";
2) у примітці 12 цифри та слова "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу" замінити цифрами та словами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу ".
В. о. директора
Департаменту
податкової політики


В.П. Овчаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.05.2017 № 495
ЗМІНИ
до форми Податкової декларації екологічного податку
1. У додатку 1 до форми Податкової декларації екологічного податку:
1) рядок 8 викласти в такій редакції:
"
8сума пені-14
";
2) у примітці 14 цифри та слова "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України" замінити цифрами та словами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України".
2. У додатках 2, 3 до форми Податкової декларації екологічного податку:
1) рядок 8 викласти в такій редакції:
"
8сума пені-15
";
2) у примітці 15 цифри та слова "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України" замінити цифрами та словами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України".
3. У додатку 4 до форми Податкової декларації екологічного податку:
1) рядок 8 викласти в такій редакції:
"
8сума пені-18
";
2) у примітці 18 цифри та слова "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України" замінити цифрами та словами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України".
4. У додатку 5 до форми Податкової декларації екологічного податку:
1) рядок 8 викласти в такій редакції:
"
8сума пені-13
";
2) у примітці 13 цифри та слова "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України" замінити цифрами та словами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України".
5. У додатку 6 до форми Податкової декларації екологічного податку:
1) рядок 8 викласти в такій редакції:
"
8сума пені-14
";
2) у примітці 14 цифри та слова "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України" замінити цифрами та словами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України".
В. о. директора
Департаменту
податкової політики


В.П. Овчаренко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.05.2017 № 495
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2017 р.
за № 675/30543
Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України
Відповідно до пункту 5 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 липня 2015 року № 654, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2015 року за № 947/27392, що додаються.
2. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації екологічного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497 (зі змінами), що додаються.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.