Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131. Рішення від 11.05.2017 №291

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 11.05.2017 №291
Остання редакція від 11.05.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення

Дата 11.05.2017

Номер 291

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
11.05.2017 № 291
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
31 травня 2017 р.
за № 680/30548
Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131
Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" , частини десятої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до додатка 3 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131 "Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 320/22852 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити:
подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.
Голова КомісіїТ. Хромаєв
Додаток 3
до рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
05.02.2013 № 131
(в редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
від 11.05.2017 № 291)
(пункт 2)
ІНФОРМАЦІЯ
про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі
Найменування організатора торгівлі
Дата, станом на яку складено дані
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів - нерезидент
Найменування емітента фінансового інструменту
Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)
Класифікація фінансового інструменту -1
Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)
Країна реєстрації емітента фінансового інструменту -2
Рівень лістингу: "1" - перший рівень лістингу, "2" - другий рівень лістингу, "0" - позалістингові
Біржовий курс цінного папера
Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів
Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів
Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1" - так, "0" - ні
Останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни цінного папера
__________
Примітки
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових біржІ. Барамія
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
11.05.2017 № 291
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
31 травня 2017 р.
за № 680/30548
Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131
Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" , частини десятої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до додатка 3 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131 "Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 320/22852 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити:
подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.