Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації

Верховна Рада України Закон від 15.09.2015 №685-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 15.09.2015

Номер 685-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 46, ст.417)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року";
2) пункт 1 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" після слів "моральних збитків примусово переміщених осіб" доповнити словами " або з дня прийняття Верховною Радою України рішення про визнання цього Закону таким, що втратив чинність".
1) пункти 12.1 і 12.2 виключити;
2) підпункт 11 пункту 12.3 викласти в такій редакції:
"11) до платників податків, які станом на початок тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, не застосовуються починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому розпочалася тимчасова окупація, фінансові та штрафні санкції за порушення вимог порядку подання, обчислення, правильності заповнення податкових декларацій (податкової звітності) та повноти сплати сум податків і зборів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
15 вересня 2015 року
№ 685-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року";
2) пункт 1 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" після слів "моральних збитків примусово переміщених осіб" доповнити словами " або з дня прийняття Верховною Радою України рішення про визнання цього Закону таким, що втратив чинність".
1) пункти 12.1 і 12.2 виключити;
2) підпункт 11 пункту 12.3 викласти в такій редакції:
"11) до платників податків, які станом на початок тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, не застосовуються починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому розпочалася тимчасова окупація, фінансові та штрафні санкції за порушення вимог порядку подання, обчислення, правильності заповнення податкових декларацій (податкової звітності) та повноти сплати сум податків і зборів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

30 днiв передплати безкоштовно!