Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів. Закон від 02.06.2015 №498-VIII

Верховна Рада України Закон від 02.06.2015 №498-VIII
Остання редакція від 28.09.2017. Внесення змін (закон від 05.09.2017 N 2145-VIII /2145-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.06.2015

Номер 498-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 31, ст.294)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 , ВВР, 2017, № 38-39, ст.380 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
2. Абзац третій частини першої статті 20 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215) доповнити словами "у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку".
3. Частину четверту статті 11 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230) доповнити реченням такого змісту: "Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) загальноосвітніх навчальних закладів".
4. Абзац четвертий частини четвертої статті 14 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393) доповнити словами "у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку".
5. У Законі України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259):
1) частину шосту статті 11 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У дошкільних навчальних закладах допускається діяльність релігійних організацій за умови, що вони є засновниками такого дошкільного навчального закладу";
2) частину третю статті 16 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) дошкільних навчальних закладів".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
6. Пункт 3 частини першої статті 31 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) доповнити словами "у тому числі релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання чинності цим Законом.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами одночасно з введенням в дію цього Закону.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
2 червня 2015 року
№ 498-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
2. Абзац третій частини першої статті 20 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215) доповнити словами "у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку".
3. Частину четверту статті 11 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230) доповнити реченням такого змісту: "Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) загальноосвітніх навчальних закладів".
4. Абзац четвертий частини четвертої статті 14 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393) доповнити словами "у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку".
5. У Законі України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259):
1) частину шосту статті 11 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У дошкільних навчальних закладах допускається діяльність релігійних організацій за умови, що вони є засновниками такого дошкільного навчального закладу";
2) частину третю статті 16 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) дошкільних навчальних закладів".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.