Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень. Вимоги від 18.12.2012 №739

Адміністрація Державної служби спеціального звязку та захисту інформації України Наказ, Вимоги від 18.12.2012 №739
Остання редакція від 09.02.2018. Внесення змін (наказ від 21.12.2017 N 712 /z0072-18/)
Реквізити

Видавник: Адміністрація Державної служби спеціального звязку та захисту інформації України

Тип Наказ, Вимоги

Дата 18.12.2012

Номер 739

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.12.2012 № 739
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2013 р.
за № 108/22640
Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 712 від 21.12.2017 )
Відповідно до підпункту 7 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації , затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717, пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2009 року № 1087-р "Деякі питання організації електронного документообігу та звітності", з метою створення умов технологічної сумісності засобів криптографічного захисту інформації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Вимоги до форматів криптографічних повідомлень (далі – Вимоги), що додаються.
2. Установити, що акредитовані центри сертифікації ключів, замовники, розробники, виробники та організації, які експлуатують засоби криптографічного захисту інформації та надійні засоби електронного цифрового підпису в системах електронного документообігу, забезпечують застосування положень Вимог з 01 січня 2014 року.
3. Установити, що акредитовані центри сертифікації ключів забезпечують обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів, сформованих до дати набрання чинності Вимогами, та їх використання у надійних засобах електронного цифрового підпису та засобах криптографічного захисту інформації як сертифікати шифрування до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів за умови відповідності параметрів криптографічного алгоритму відповідної ключової пари вимогам, наведеним у наказі Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453 "Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1398/21710.
4. Установити, що надійні засоби електронного цифрового підпису та криптографічного захисту інформації, створювані відповідно до цих Вимог, забезпечують розшифрування даних, шифрування яких здійснювалося до дати набрання чинності Вимогами.
5. Директору Департаменту криптографічного захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Голова СлужбиГ.А. Резніков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
18.12.2012 № 739
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2013 р.
за № 108/22640
ВИМОГИ
до форматів криптографічних повідомлень (з додатками)
( Див. текст )( Вимоги із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 712 від 21.12.2017 )
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.12.2012 № 739
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2013 р.
за № 108/22640
Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень
Відповідно до підпункту 7 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації , затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717, пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2009 року № 1087-р "Деякі питання організації електронного документообігу та звітності", з метою створення умов технологічної сумісності засобів криптографічного захисту інформації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Вимоги до форматів криптографічних повідомлень (далі – Вимоги), що додаються.
2. Установити, що акредитовані центри сертифікації ключів, замовники, розробники, виробники та організації, які експлуатують засоби криптографічного захисту інформації та надійні засоби електронного цифрового підпису в системах електронного документообігу, забезпечують застосування положень Вимог з 01 січня 2014 року.
3. Установити, що акредитовані центри сертифікації ключів забезпечують обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів, сформованих до дати набрання чинності Вимогами, та їх використання у надійних засобах електронного цифрового підпису та засобах криптографічного захисту інформації як сертифікати шифрування до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів за умови відповідності параметрів криптографічного алгоритму відповідної ключової пари вимогам, наведеним у наказі Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453 "Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1398/21710.
4. Установити, що надійні засоби електронного цифрового підпису та криптографічного захисту інформації, створювані відповідно до цих Вимог, забезпечують розшифрування даних, шифрування яких здійснювалося до дати набрання чинності Вимогами.