Про внесення змін до законів України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" і "Про зайнятість населення". Закон від 17.04.2014 №1221-VII

Верховна Рада України Закон від 17.04.2014 №1221-VII
Остання редакція від 17.04.2014. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.04.2014

Номер 1221-VII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до законів України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" і "Про зайнятість населення"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст.886)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 4 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 27, ст. 226) після слів "на законних підставах проживають" доповнити словами "та/або перебувають".
2. Частину третю статті 42 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, плата за видачу дозволу не справляється".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ
м. Київ
17 квітня 2014 року
№ 1221-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до законів України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" і "Про зайнятість населення"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 4 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 27, ст. 226) після слів "на законних підставах проживають" доповнити словами "та/або перебувають".
2. Частину третю статті 42 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, плата за видачу дозволу не справляється".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.