Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства. Перелік від 17.08.2012 №346

Національний банк України Постанова, Перелік, Положення від 17.08.2012 №346
Остання редакція від 01.06.2019. Внесення змін (постанова від 29.05.2019 N 73 /v0073500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Перелік, Положення

Дата 17.08.2012

Номер 346

Статус Діє

Редакції
01.06.2019 внесення змін (постанова від 29.05.2019 N 73 /v0073500-19/) 11.02.2019 внесення змін (постанова від 06.12.2018 N 135 /v0135500-18/) 07.02.2019 внесення змін (постанова від 03.01.2019 N 14 /v0014500-19/) 05.01.2019 внесення змін (постанова від 03.01.2019 N 14 /v0014500-19/) 11.09.2018 внесення змін (постанова від 07.09.2018 N 98 /v0098500-18/) 12.06.2018 внесення змін (постанова від 07.06.2018 N 60 /v0060500-18/) 30.03.2018 внесення змін (постанова від 29.03.2018 N 31 /v0031500-18/) 06.09.2017 внесення змін (постанова від 31.08.2017 N 84 /v0084500-17/) 20.06.2017 внесення змін (постанова від 16.06.2017 N 56 /v0056500-17/) 12.06.2017 внесення змін (постанова від 25.05.2017 N 43 /v0043500-17/) 23.08.2016 внесення змін (постанова від 19.08.2016 N 374 /v0374500-16/) 12.08.2016 внесення змін (постанова від 04.08.2016 N 366 /v0366500-16/) 04.08.2016 внесення змін (постанова від 02.08.2016 N 365 /v0365500-16/) 30.05.2016 внесення змін (постанова від 30.05.2016 N 336 /v0336500-16/) 04.12.2015 внесення змін (постанова від 03.12.2015 N 862 /v0862500-15/) 14.11.2015 внесення змін (постанова від 10.11.2015 N 778 /v0778500-15/) 30.09.2015 внесення змін (постанова від 29.09.2015 N 637 /v0637500-15/) 04.09.2015 внесення змін (постанова від 03.09.2015 N 582 /v0582500-15/) 01.08.2015 внесення змін (постанова від 30.07.2015 N 495 /v0495500-15/) 23.05.2015 внесення змін (постанова від 21.05.2015 N 332 /v0332500-15/) 28.04.2015 внесення змін (постанова від 28.04.2015 N 282 /v0282500-15/) 27.01.2015 внесення змін (постанова від 26.01.2015 N 51 /v0051500-15/) 19.01.2015 внесення змін (постанова від 17.01.2015 N 32 /v0032500-15/) 02.12.2014 внесення змін (постанова від 27.11.2014 N 752 /v0752500-14/) 05.11.2014 внесення змін (постанова від 31.10.2014 N 696 /v0696500-14/) 24.09.2014 внесення змін (постанова від 22.09.2014 N 593 /v0593500-14/) 19.08.2014 внесення змін (постанова від 15.08.2014 N 494 /v0494500-14/) 07.06.2014 внесення змін (постанова від 03.06.2014 N 332 /z0580-14/) 02.01.2013 внесення змін (постанова від 22.11.2012 N 486 /z2051-12/) 17.08.2012 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.08.2012 № 346
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2012 р.
за № 1590/21902
Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою підвищення ефективності та забезпечення належної організації здійснення ліквідаційної процедури банків Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, що додається.
( Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку № 778 від 10.11.2015 )
2. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком, що додається.
3. Процедура ліквідації банку, розпочата до набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", завершується згідно з порядком, установленим законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.
4. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.), Юридичному департаменту (Новіков В.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також ліквідаторів банків для використання в роботі.
6. Постанова набирає чинності з 22.09.2012, але не раніше дня її офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В.
В.о. ГоловиІ.В. Соркін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.08.2012 № 346
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2012 р.
за № 1590/21902
ПОЛОЖЕННЯ
про застосування Національним банком України заходів впливу
( Назва Положення в редакції Постанови Національного банку № 778 від 10.11.2015, із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку № 862 від 03.12.2015 )( У тексті Положення слова "або Комісія Національного банку при територіальному управлінні" у всіх відмінках виключено на підставі Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015 )( У тексті Положення слова "Комісія Національного банку" у всіх відмінках замінено словами "Комітет з питань нагляду" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 637 від 29.09.2015 )( У тексті Положення посилання на розділ IV замінено посиланням на розділ III згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 )
I. Загальні положення
1. Основні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон про запобігання легалізації), Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі - Закон про валюту), законодавства України про господарські товариства, інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).
( Пункт 1.1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 28.04.2015, № 14 від 03.01.2019 )
1.2. Це Положення визначає підстави і порядок запровадження Національним банком особливого режиму контролю за діяльністю банків і філій іноземних банків, застосування заходів впливу, фінансових санкцій за порушення банками, філіями іноземних банків та іншими особами, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, банківського, валютного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а саме: Закону про запобігання легалізації, Закону про банки в частині запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють діяльність банків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі -законодавство з питань фінансового моніторингу), або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, а також у разі застосування іноземними державами або міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі в банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи (далі - застосування іноземних санкцій).
( Пункт 1.2 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 494 від 15.08.2014; в редакції Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019 )
1.3. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:
застосування іноземними державами або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі в банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи (далі - застосування іноземних санкцій), - факт прийняття іноземною державою, міждержавним об'єднанням або міжнародною організацією рішення про застосування до банку чи власника(ів) істотної участі в банку санкцій;
( Пункт 1.3 глави 1 розділу I доповнено терміном згідно зПостановою Національного банку № 494 від 15.08.2014 )
здійснювані банком операції - є діями або подіями під час надання банківських та інших фінансових послуг, здійснення іншої діяльності, унаслідок яких відбуваються зміни у фінансовому стані банку, що відображаються за балансовими або позабалансовими рахунками банку;
зупинення операцій - тимчасова, на визначений строк, заборона банку здійснювати окремі види операцій;
обмеження операцій - тимчасова, на визначений строк, заборона банку здійснювати окремі види операцій з урахуванням установлених обмежень за видом/обсягом/сумою/колом клієнтів/регіоном;
припинення операцій - безстрокова заборона здійснення банком окремих видів операцій;
уповноважена посадова особа Національного банку - посадова особа Національного банку, яка має право підпису документів від імені Національного банку відповідно до законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку, або розпорядчих документів Національного банку чи довіреності.
( Абзац сьомий пункту 1.3 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015 )
Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених у Законі про банки та інших законодавчих актах України і нормативно-правових актах Національного банку.
2. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком
2.1. Національний банк застосовує до банків заходи впливу, передбачені статтею 73 Закону про банки.
2.2. Національний банк за порушення в діяльності відокремленого підрозділу банку застосовує заходи впливу безпосередньо до банку - юридичної особи (за винятком тимчасового відсторонення посадової особи відокремленого підрозділу банку від посади).
Національний банк має право прийняти рішення про припинення здійснення відокремленим підрозділом банку операцій згідно з частиною шостою статті 23 Закону про банки.
2.3. Національний банк застосовує до філій іноземних банків заходи впливу, передбачені частиною першою (крім пунктів 2, 4, 9 у частині власника істотної участі та особи, яка набула або збільшила істотну участь у банку з порушенням вимог статті 34 Закону про банки, 10 і 12 у частині віднесення до категорії неплатоспроможних) статті 73 Закону про банки.
( Абзац перший пункту 2.3 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016 )
У разі допущення філією іноземного банку порушень банківського, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу Національний банк може висувати до іноземного банку вимогу щодо їх усунення, повідомляти про допущене порушення наглядовий орган іноземної держави як перед застосуванням адекватних заходів впливу, так і після їх застосування.
( Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 28.04.2015, № 14 від 03.01.2019 )
Філія іноземного банку не пізніше трьох робочих днів із дня отримання рішення Національного банку про застосування до неї заходу впливу (письмової вимоги) повідомляє про це іноземний банк та наглядовий орган відповідної іноземної держави.
2.4. Національний банк застосовує до банківської групи, відповідальної особи банківської групи, інших учасників банківської групи заходи впливу, передбачені статтею 73 Закону про банки (крім пунктів 2, 12, 13 частини першої цієї статті).
Національний банк у разі необхідності застосування заходів впливу до небанківської фінансової установи, яка є учасником банківської групи, за порушення банківського законодавства звертається до державного органу, що здійснює нагляд за нею, щодо застосування до цієї особи адекватних заходів впливу.
2.5. Національний банк застосовує до інших осіб, які є об’єктом перевірки Національного банку відповідно до Закону про банки, заходи впливу, передбачені пунктами 1, 9, 10 частини першої статті 73 Закону про банки.
3. Підстави та порядок застосування заходів впливу
3.1. Національний банк застосовує заходи впливу за порушення банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків, банківськими групами, відповідальними особами банківських груп, іншими учасниками банківських груп чи іншими особами, які є об'єктом перевірки Національного банку згідно із Законом про банки (далі - банки), банківського, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу або здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - ризикова діяльність), або в разі застосування іноземних санкцій, на підставі результатів (матеріалів):
( Абзац перший пункту 3.1 глави 3 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 494 від 15.08.2014, № 282 від 28.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019 )
інспекційних перевірок діяльності банків;
перевірок банків з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (виїзна перевірка з питань фінансового моніторингу, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу);
( Абзац третій пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 696 від 31.10.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015 )
безвиїзного банківського нагляду за діяльністю банків;
аналізу дотримання банками вимог банківського законодавства з використанням статистичної звітності, щомісячних і щоденних балансів тощо;
перевірок діяльності банків аудиторськими фірмами, які мають право відповідно до законодавства України на проведення аудиторських перевірок банків;
перевірок дотримання банками валютного законодавства;
( Абзац сьомий пункту 3.1 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 778 від 10.11.2015, № 14 від 03.01.2019 )
контролю за усуненням банками виявлених у їх діяльності порушень, виконанням рішень Національного банку про застосування заходів впливу, виконанням пред'явлених (висунених) вимог, припиненням здійснення ризикової діяльності, відповідністю ділової репутації керівників банків вимогам законодавства України;
( Абзац восьмий пункту 3.1 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015 )
пропозицій куратора банку;
( Пункт 3.1 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Постановою Національного банку № 32 від 17.01.2015 )
що містять інформацію, отриману від відповідних органів інших держав, міждержавних об'єднань або міжнародних організацій, органів державної влади України, та/або офіційно опубліковану (оприлюднену, у тому числі шляхом розміщення на їх офіційних веб-сайтах) ними інформацію про застосування іноземних санкцій;
( Пункт 3.1 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 494 від 15.08.2014 )
нагляду за дотриманням банками та іншими особами, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку з питань реєстрації та ліцензування банків, набуття (збільшення) істотної участі в банку та розкриття інформації про структуру власності.
( Пункт 3.1 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015 )
3.2. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком до банків, мають бути адекватними конкретним порушенням, які ними були допущені.
Вибір адекватних заходів впливу, які застосовуються до банків відповідно до Закону про банки та цього Положення, має здійснюватися з урахуванням:
( Абзац другий пункту 3.2 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015 )
характеру допущених банком порушень;
причин, які зумовили виникнення виявлених порушень;
загального фінансового стану банку;
розміру можливих негативних наслідків для кредиторів і вкладників;
інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) щодо порушення банками вимог, установлених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон про систему гарантування), результатів перевірки банків Фондом гарантування.
3.3. Рішення про застосування заходу впливу приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду) відповідно до цього Положення.
Факт здійснення банком ризикової діяльності установлює Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду.
Національний банк має право зробити висновок про здійснення банком ризикової діяльності на підставі результатів аналізу звітності банку, за результатами банківського нагляду, перевірок дотримання банками вимог валютного законодавства або законодавства з питань фінансового моніторингу.
Ознаками здійснення банком ризикової діяльності, зокрема, можуть бути:
1) здійснення банком операцій (прямо або опосередковано), що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу);
2) здійснення опосередкованого кредитування пов’язаних із банком осіб;
3) невключення до переліку пов’язаних із банком осіб, які мають ознаки пов’язаності з банком, та з якими банк здійснює операції прямо чи опосередковано;
4) здійснення операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності;
5) використання банком фінансових інструментів, що призводить до штучного поліпшення фінансового результату банку або викривлення його звітності;
6) дострокове повернення строкових коштів, залучених від пов’язаних з банком осіб;
7) одноразове грубе або систематичні порушення банком законодавства у сфері готівкового обігу.
Ознаками здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, зокрема, можуть бути:
1) проведення клієнтами банку фінансових операцій, що не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу) та/або, якщо у банку немає документів (інформації) щодо реальних фінансових можливостей здійснення фінансових операцій клієнтів, або в разі невідповідності фінансових операцій клієнта наявним у банку документам (інформації) щодо фінансового стану та/або змісту діяльності (соціального статусу) клієнта;
( Абзац тринадцятий пункту 3.3 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 365 від 02.08.2016 )
2) участь банку (надання банком послуг) у проведенні фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо (зокрема пов'язаних зі зняттям готівкових коштів, переказом коштів за кордон, купівлею-продажем цінних паперів, використанням рахунків осіб не за призначенням тощо);
( Абзац чотирнадцятий пункту 3.3 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 365 від 02.08.2016 )
3) проведення банком або клієнтами банку фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з уникненням виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу;
( Абзац п'ятнадцятий пункту 3.3 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 365 від 02.08.2016 )
4) нездійснення банком достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
5) невикористання банком права відмовити в проведенні клієнтами банку регулярних фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з використанням послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого злочину;
( Абзац сімнадцятий пункту 3.3 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 365 від 02.08.2016 )
6) здійснення банком або клієнтами банку фінансових операцій з використанням втрачених, викрадених документів або таких, що мають ознаки підроблених, недійсних (нікчемних);
( Абзац вісімнадцятий пункту 3.3 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 365 від 02.08.2016 )
7) здійснення фінансової операції клієнтом, який є публічним діячем, особою, близькою або пов’язаною з публічним діячем, щодо якого (якої) банк не має документально підтверджених відомостей стосовно джерел походження коштів (активів, прав на такі активи), достатніх для підтвердження його (її) реальних фінансових можливостей проводити чи ініціювати проведення відповідної фінансової операції;
8) створення/складення банком та/або подання ним Національному банку недостовірної(их) інформації/документів/висновків;
( Абзац двадцятий пункту 3.3 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 365 від 02.08.2016 )
9) неодноразове проведення клієнтом банку фінансових операцій з перерахування коштів за кордон як здійснення авансових платежів (попередньої оплати) на виконання зовнішньоекономічного(их) договору(ів), стосовно якого(их) банку було відомо або могло бути відомо, зокрема із публічних джерел або від інших фінансових установ, що контрагент(и) неодноразово порушує(ють) виконання/не виконує(ють) умов(и) відповідного(их) зовнішньоекономічного(их) договору(ів);
( Пункт 3.3 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 365 від 02.08.2016 )
10) проведення фінансових операцій клієнтів, щодо яких банком не вжито достатніх заходів стосовно встановлення їх кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] та/або щодо яких є підстави вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)].
( Пункт 3.3 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 43 від 25.05.2017 )( Пункт 3.3 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 778 від 10.11.2015 )
3.4. Обов’язок довести, що в діях клієнта або банку немає ознак здійснення ризикової діяльності, покладається на банк.
( Пункт 3.4 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 778 від 10.11.2015 )
3.5. Рішення Національного банку про застосування заходу впливу має містити зміст (назву) заходу впливу, що застосовується до банку, реквізити документа, у якому зафіксовані порушення або зазначені ознаки здійснення банком ризикової діяльності/який містить інформацію про застосування іноземних санкцій, опис порушення (із зазначенням норм законів України, нормативно-правових актів Національного банку, які порушено)/ризикової діяльності/інформації про застосування іноземних санкцій або вчинених дій (бездіяльності) банку, що призвели до порушення або до здійснення ризикової діяльності. Рішення Національного банку про застосування заходу впливу оформляється в установленому Національним банком порядку та є обов’язковим для виконання.
( Пункт 3.5 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 778 від 10.11.2015 )
3.6. Національний банк застосовує заходи впливу за порушення банківського, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу протягом шести місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
( Абзац перший пункту 3.6 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019 )
Національний банк має право застосувати заходи впливу у зв’язку із застосуванням іноземних санкцій протягом строку їх дії починаючи з дня офіційного опублікування (оприлюднення) інформації про застосування іноземних санкцій.
( Пункт 3.6 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 778 від 10.11.2015 )
3.7. Національний банк надсилає рішення про застосування заходу впливу банку згідно з установленими Національним банком вимогами щодо пересилання документів з грифом обмеження доступу, за винятком випадків, передбачених цим Положенням.
( Абзац перший пункту глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 696 від 31.10.2014, № 73 від 29.05.2019 )
Національний банк інформує Фонд гарантування про застосовані до банку заходи впливу в порядку, визначеному договором про співпрацю між Фондом гарантування та Національним банком.
3.8. Рішення Національного банку про застосування заходу впливу може бути оскаржене в судовому порядку, виключно з метою встановлення законності таких рішень. Оскарження не зупиняє виконання рішення.
( Пункт глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015 )
3.9. Національний банк не застосовує до банку заходи впливу в разі, якщо допущені банком порушення пов’язані з належним виконанням ним погодженого Національним банком плану припинення банківської діяльності банку без припинення юридичної особи відповідно до Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" та нормативно- правових актів Національного банку з питань ліцензування банків.
( Главу 3 розділу I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 73 від 29.05.2019 )
4. Контроль за усуненням порушень
4.1. Національний банк здійснює контроль за усуненням банком порушень у його діяльності, виконанням рішень Національного банку про застосування заходів впливу, виконанням пред'явлених (висунених) вимог, припиненням здійснення ризикової діяльності в порядку, установленому цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами Національного банку.
( Пункт 4.1 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015 )
4.2. Письмова вимога складається на бланку Національного банку. У письмовій вимозі зазначаються назва документа "Письмова вимога", повне найменування банку та поштова адреса банку/філії іноземного банку, якому (якій) вона надсилається, указується на вчинені банком/філією іноземного банку порушення та за потреби зазначається про необхідність ужиття банком/філією іноземного банку у визначені Національним банком строки конкретних заходів з метою усунення порушень.
4.3. Національний банк має право вимагати припинення повноважень члена ради банку в разі встановлення за результатами банківського нагляду або аудиторської перевірки фактів неналежного виконання ним своїх обов'язків.
Національний банк відповідно до статті 39 Закону про банки має право вимагати позачергового скликання засідання ради банку в разі встановлення за результатами банківського нагляду або аудиторської перевірки недоліків у діяльності банку або в роботі правління банку/голови та/або членів правління банку, що вимагає прийняття рішення в межах повноважень ради банку, визначених законодавством України та статутом банку.
( Абзац другий пункту 4.3 глави 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016 )
Рішення Національного банку про висунення вимоги щодо припинення повноважень члена ради банку/позачергового скликання засідання ради банку приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду.
( Абзац третій пункту 4.3 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 637 від 29.09.2015 )( Главу 4 розділу I доповнено новим пунктом 4.3 згідно з Постановою Національного банку № 32 від 17.01.2015 )
4.4. Національний банк має право в установленому цим Положенням порядку відмінити/достроково відмінити застосовані заходи впливу. Рішення про відміну/дострокову відміну застосованого заходу впливу приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду в межах своїх повноважень.
( Пункт 4.4 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 28.04.2015, № 73 від 29.05.2019 )( Пункт 4.5 глави 4 розділу І виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 26.01.2015 )( Пункт 4.6 глави 4 розділу І виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 26.01.2015 )( Пункт 4.7 глави 4 розділу І виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 26.01.2015 )( Пункт 4.8 глави 4 розділу І виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 26.01.2015 )( Пункт 4.9 глави 4 розділу І виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 26.01.2015 )( Пункт 4.10 глави 4 розділу І виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 26.01.2015 )( Пункт 4.11 глави 4 розділу І виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 26.01.2015 )( Пункт 4.12 глави 4 розділу І виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 26.01.2015 )( Пункт 4.13 глави 4 розділу І виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 26.01.2015 )( Главу 5 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 135 від 06.12.2018 )
II. Заходи впливу
1. Письмове застереження
1.1. Національний банк у разі потреби висування до банку вимоги щодо усунення порушення банківського, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку та/або вжиття заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності застосовує до банку такий захід впливу, як письмове застереження.
( Пункт 1.1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 28.04.2015, № 14 від 03.01.2019 )
1.2. Рішення про застосування заходу впливу у вигляді письмового застереження приймає Комітет з питань нагляду.
Письмове застереження складається на бланку Комітету з питань нагляду та підписується головуючим на засіданні Комітету з питань нагляду.
( Пункт 1.2 глави 1 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку № 637 від 29.09.2015 )
1.3. Національний банк у письмовому застереженні висловлює банку своє занепокоєння станом його справ, указує на допущені порушення банківського, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку, недоліки в роботі та за потреби конкретні заходи, яких потрібно вжити банку у визначені строки з метою їх усунення та/або недопущення надалі, зокрема щодо:
( Абзац перший пункту 1.3 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 32 від 17.01.2015, № 282 від 28.04.2015, № 84 від 31.08.2017, № 14 від 03.01.2019 )
а) усунення конкретних порушень чи недоліків у діяльності банку або його відокремленого підрозділу, які безпосередньо ще не вплинули на його фінансовий стан, але в майбутньому можуть призвести до його погіршення та загрози інтересам вкладників і кредиторів банку;
б) усунення банком порушень економічних нормативів;
в) зменшення невиправданих витрат банку;
г) обмеження невиправдано високих процентних виплат за залученими коштами;
ґ) виправлення (коригування) фінансової звітності банку за результатами банківського нагляду;
д) неподання на письмову вимогу Національного банку або уповноваженої Національним банком особи документів для проведення перевірки;
е) забезпечення проведення обов’язкової аудиторської перевірки банку та подання висновків/звітів аудиторськими фірмами відповідно до законодавства про аудиторську діяльність;
( Підпункт "е" пункту 1.3 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 60 від 07.06.2018 )( Підпункт "є" пункту 1.3 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016 )( Підпункт "ж" пункту 1.3 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 31 від 29.03.2018 )
ж) усунення порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;
( Підпункт пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 282 від 28.04.2015, № 14 від 03.01.2019 )
з) інших порушень;
и) усунення порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації управління ризиками інформаційної безпеки;
( Пункт 1.3 глави 1 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 84 від 31.08.2017 )
і) недотримання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо нагляду на консолідованій основі;
( Пункт 1.3 глави 1 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 60 від 07.06.2018 )
ї) усунення порушення вимог валютного законодавства.
( Пункт 1.3 глави 1 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019 )
1.4. Якщо банк порушує норматив миттєвої ліквідності і його значення перебуває в межах 10-15 відсотків, то Національний банк надсилає йому письмове застереження з вимогою надати прогнозні розрахунки джерел надходження та використання коштів на наступні 60 днів, розробити заходи щодо підвищення ліквідності до нормативного рівня. До часу підвищення показника миттєвої ліквідності до нормативного рівня ця інформація оновлюється банком щомісяця і подається до Національного банку в строк до 10-го числа місяця, наступного за звітним.
1.5. Якщо письмове застереження складається на підставі матеріалів інспекційної перевірки, то воно може надсилатися до банку разом із довідкою про перевірку/звітом про інспектування.
Письмове застереження також може надсилатися до банку під час інспекційної перевірки.
1.6. Банк зобов'язаний подати Національному банку протягом п’яти робочих днів із дати отримання письмового застереження відповідь із зазначенням строку, протягом якого він зобов’язується вирішити виявлені проблеми та усунути порушення та/або вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності.
( Абзац перший пункту 1.6 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015 )
Національний банк протягом 20 календарних днів із дня отримання зобов’язань банку щодо усунення порушень має право надати до них зауваження, які є обов’язковими для врахування банком.
1.7. Національний банк у разі невиконання банком вимог щодо усунення зазначених у письмовому застереженні порушень в установлені строки або вимог, передбачених пунктом 1.6 цієї глави, розглядає питання щодо застосування іншого заходу впливу.
1.8. Якщо банк допустив порушення, для усунення якого потрібно більше ніж два місяці, то письмове застереження до банку не застосовується. У цьому разі до банку має застосовуватися інший захід впливу.
2. Скликання загальних зборів учасників банку, ради банку, правління банку
( Назва глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 32 від 17.01.2015 )
2.1. Національний банк має право прийняти рішення про потребу скликання загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку.
( Пункт 2.1 глави 2 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 32 від 17.01.2015, № 374 від 19.08.2016 )( Пункт 2.2 глави 2 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016 )
2.2. Національний банк має право прийняти рішення про скликання загальних зборів учасників банку в разі погіршення фінансового стану банку, зокрема якщо:
( Абзац другий пункту 2.2 глави 2 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 84 від 31.08.2017 )
банк має збитки за результатами фінансового року;
фінансове оздоровлення банку потребує залучення додаткових коштів учасників, інвесторів для збільшення капіталу банку.
( Абзац пункту глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016 )
2.3. Банк зобов'язаний повідомити Національний банк про час і місце проведення загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку, порядок денний і надати проект рішення, що вноситься на розгляд загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня їх проведення.
Банк забезпечує проведення загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку в строк, визначений у рішенні Національного банку.
Уповноважений представник Національного банку в разі потреби бере участь у проведенні загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку з правом дорадчого голосу.
( Пункт глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 32 від 17.01.2015 )
2.4. Банк протягом трьох робочих днів після проведення загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку подає до Національного банку, протокол загальних зборів/засідання ради/правління банку, підписаний головою та секретарем зборів/головою ради/правління банку, разом з іншими документами відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі розроблений (у разі необхідності) та схвалений план фінансового оздоровлення/програму капіталізації/план реорганізації/план заходів щодо усунення допущених банком порушень (далі - план заходів). Протокол загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку має містити рішення щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог банківського законодавства.
( Пункт глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 32 від 17.01.2015, № 374 від 19.08.2016, № 14 від 03.01.2019 )
2.5. Банк складає план заходів на строк, який установлюється індивідуально з урахуванням характеру проблем та допущених порушень.
Банк має право ініціювати продовження строку виконання плану заходів за наявності обґрунтованих підстав.
План заходів має складатися з урахуванням вимог глави 1 розділу III цього Положення та передбачати конкретні заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану, зокрема, прогнозні значення економічних нормативів, динаміку балансових показників тощо.
( Пункт 2.5 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 84 від 31.08.2017 )
2.6. Національний банк протягом 10 робочих днів із дня отримання плану заходів розглядає його щодо ефективності та відповідності вимогам Національного банку. У разі наявності зауважень або пропозицій до наданого банком плану заходів банку надсилається лист за підписом уповноваженої посадової особи Національного банку з обґрунтованими зауваженнями або пропозиціями.
Рішення про погодження плану заходів приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду.
( Пункт 2.6 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016 )
2.7. Національний банк не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії плану заходів проводить інспекційну перевірку цього банку (у разі потреби оцінки виконання тих заходів, що не можуть бути перевірені в режимі безвиїзного нагляду).
2.8. План заходів є завершеним у разі виконання банком прийнятих на себе зобов'язань щодо поліпшення фінансового стану банку та дотримання економічних нормативів, порядку формування і зберігання обов'язкових резервів, резервів за валютними деривативами, відповідності визначеного банком кредитного ризику вимогам нормативно-правових актів Національного банку.
( Пункт 2.8 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 73 від 29.05.2019 )
2.9. У разі неподання банком у встановлений строк плану заходів/подання плану заходів, що не відповідає вимогам цього Положення (з урахуванням вимог, установлених у рішенні Правління Національного банку або Комітету з питань нагляду щодо прийняття банком плану заходів), або невиконання банком плану заходів/погіршення його фінансового стану Національний банк застосовує до банку інші заходи впливу.
( Пункт 2.9 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016 )
3. Укладення письмової угоди з банком
3.1. Письмова угода як захід впливу може укладатися з банком, що допустив порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку (у тому числі значень економічних нормативів, лімітів валютної позиції) або здійснює ризикову діяльність, за умови подання ним прийнятного плану заходів для усунення виявлених порушень.
( Пункт 3.1 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016 )
3.2. У письмовій угоді банк визнає свої недоліки в роботі та допущені порушення і подає план заходів, яких він зобов’язується вжити, зокрема, для усунення порушень, запобігання таким порушенням надалі, поліпшення фінансового стану, приведення діяльності банку у відповідність до вимог банківського законодавства тощо.
Банк подає у строк, визначений Національним банком, план заходів, затверджений органом управління банку відповідно до повноважень, установлених статутом, у якому має бути визначено порядок і строки виконання цих заходів.
Строки виконання зобов’язань установлюються індивідуально з урахуванням характеру проблем і допущених порушень, а також оцінок і висновків Національного банку.
Якщо зобов’язання, що передбачаються банком у проекті письмової угоди, згідно із законодавством мають схвалюватися/затверджуватися правлінням/радою банку або загальними зборами, то відповідний протокол (витяг з протоколу) має додаватися до письмової угоди.
3.3. Банк, який порушив хоча б один із нормативів капіталу, установлених Національним банком, зобов'язаний подати до Національного банку план заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу (далі - програма капіталізації) для укладення письмової угоди. Ця вимога застосовується також і до філії іноземного банку, яка порушує нормативи капіталу.
( Абзац перший пункту 3.3 глави 3 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 374 від 19.08.2016, № 60 від 07.06.2018 )
Банк зобов’язаний подати програму капіталізації в порядку та строки, установлені статтею 35 Закону про банки, без укладання письмової угоди в разі зменшення рівня регулятивного капіталу до мінімально встановленого Національним банком.
( Абзац третій пункту 3.3 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 60 від 07.06.2018 )
3.4. Банк, який допустив порушення значень економічних нормативів, крім нормативів капіталу, та/або не забезпечив подання повного переліку пов'язаних з банком осіб та/або не подав/несвоєчасно подав до Національного банку програму капіталізації відповідно до пункту 3.3 глави 3 розділу II цього Положення, має право подати до Національного банку план заходів щодо усунення допущених порушень та приведення значень економічних нормативів у відповідність до вимог Національного банку (з установленням строків його виконання) та/або щодо визначення повного переліку пов'язаних з банком осіб для укладення письмової угоди про його виконання.
( Главу 3 розділу II доповнено новим пунктом 3.4 згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016;із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку № 60 від 07.06.2018 )
3.5. Банк, який допустив порушення значень лімітів валютної позиції п’ять і більше разів поспіль, зобов’язаний протягом семи календарних днів із дня порушення подати Національному банку план заходів щодо порядку та строків усунення допущеного порушення для укладання письмової угоди про його виконання.
3.6. Письмова угода складається у двох примірниках та підписується від імені банку головою правління банку (керівником філії іноземного банку) та/або іншою уповноваженою банком особою.
( Пункт глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 32 від 17.01.2015, № 14 від 03.01.2019 )
3.7. Письмова угода має містити заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану банку або усунення виявлених порушень, запобіжні заходи щодо недопущення порушень у майбутньому, а також обмеження в діяльності банку. Банк у письмовій угоді бере на себе зобов’язання (залежно від виявлених порушень) щодо:
( Абзац перший пункту 3.7 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 73 від 29.05.2019 )
виконання плану фінансового оздоровлення, бізнес-плану або програми капіталізації банку (складаються відповідно до розділу III цього Положення), спрямованих на забезпечення прибуткової діяльності;
розроблення та запровадження положень стосовно поліпшення практики кредитування;
проведення зовнішнього аудиту фінансового стану банку;
прийняття рішення про тимчасове обмеження на збільшення активів і зобов’язань банку;
прийняття рішення про обмеження розміру кредитів, що надаються пов'язаним з банком особам;
( Абзац шостий пункту 3.7 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016 )
прийняття рішення про тимчасове зниження розміру процентів за депозитами, що залучаються;
тимчасового припинення виплати дивідендів;
прийняття рішення про обмеження розміру суми, яку банк може виплачувати своїм працівникам у формі заробітної плати та премій;
прийняття рішення про інші обмеження в діяльності банку;
( Пункт 3.7 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом десятим згідно з Постановою Національного банку № 73 від 29.05.2019 )
здійснення реорганізації банку;
поліпшення якості активів, у тому числі шляхом вкладення коштів у безризикові активи (державні цінні папери з подальшим їх блокуванням на рахунках у цінних паперах банку за безумовною операцією в депозитарії державних цінних паперів Національного банку та депозитні сертифікати Національного банку за умови їх розміщення Національним банком):
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.08.2012 № 346
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2012 р.
за № 1590/21902
Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою підвищення ефективності та забезпечення належної організації здійснення ліквідаційної процедури банків Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком, що додається.
3. Процедура ліквідації банку, розпочата до набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", завершується згідно з порядком, установленим законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.
4. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.), Юридичному департаменту (Новіков В.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також ліквідаторів банків для використання в роботі.
6. Постанова набирає чинності з 22.09.2012, але не раніше дня її офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В.
В.о. ГоловиІ.В. Соркін
ЗАТВЕРДЖЕНО