Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету на заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України та сприяння їх поверненню державам, яким вони належали. Наказ від 05.07.2010 №19

Міністерство культури і туризму України Наказ від 05.07.2010 №19
Остання редакція від 07.05.2012 втрата чинності (наказ від 11.04.2012 N 333 /z0577-12/)
Реквізити

Видавник: Міністерство культури і туризму України

Тип Наказ

Дата 05.07.2010

Номер 19

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.07.2010 N 19
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2010 р.
за N 547/17842
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури N 333 від 11.04.2012 )
Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету на заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України та сприяння їх поверненню державам, яким вони належали
Відповідно до Положення про Міністерство культури і туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 N 1566, та з метою ефективного використання бюджетних коштів
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку використання коштів державного бюджету на заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України та сприяння їх поверненню державам, яким вони належали, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 12.02.2007 N 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.03.2007 за N 214/13481, такі зміни:
1.1. Пункт 2.2 глави 2 викласти в такій редакції:
"2.2. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів щодо:
недопущення незаконного ввезення культурних цінностей на територію України;
недопущення незаконного вивезення культурних цінностей за межі України;
повернення культурних цінностей державам, яким вони належали;
створення та запровадження Класифікаційної довідкової системи "Культурні цінності України" та придбання відповідного технічного обладнання;
пошуку та повернення незаконно вивезених культурних цінностей України;
передачі в дарунок Україні культурних цінностей громадянами України, іноземцями, особами без громадянства;
видання каталогів, науково-методичних видань та літератури, присвячених пошуку та поверненню культурних цінностей України, популяризації українських культурних цінностей, які на законних підставах зберігаються за кордоном;
практичних навчань експертів та мистецтвознавців;
організацій конференцій, семінарів, виставок повернутих культурних цінностей;
організації та проведення засідань міжурядових комісій, а саме:
перебування членів іноземних міжурядових комісій;
оплата оренди приміщення зали засідань (у разі якщо засідання комісії неможливо провести в Державній службі контролю чи іншому центральному органі виконавчої влади);
придбання інформаційно-довідкових, канцелярських та інших витратних матеріалів;
транспортні витрати;
друкування та переклад відповідних матеріалів;
надання послуг із синхронного та послідовного перекладу, що здійснюється під час проведення заходів за участю членів офіційних українських та іноземних делегацій, оренди обладнання, необхідного для надання таких послуг.".
1.2. Пункти 3.1 та 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:
"3.1. Бюджетні кошти використовуються Державною службою контролю у межах бюджетних призначень, установлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, згідно із затвердженим Державною службою контролю за погодженням з МКТ та Мінфіном Планом заходів із запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України та сприяння їх поверненню державам, яким вони належали (далі - План заходів), з визначенням обсягів видатків, які будуть спрямовуватися на проведення цих заходів, та необхідних розрахунків.
У разі потреби Державна служба контролю вносить до Плану заходів зміни за погодженням з МКТ і Мінфіном.
Для проведення заходів, передбачених Планом заходів, Державна служба контролю видає в кожному окремому випадку наказ, у якому визначаються: найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума витрат.
До наказу додається кошторис витрат на підготовку та проведення заходу з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, затверджений Державною службою контролю.
Заходи здійснюються переможцями торгів (тендерів), що проводяться Державною службою контролю згідно з вимогами законодавства про закупівлю. У договорі про закупівлю передбачаються істотні умови, визначені законодавством про закупівлю, які не повинні змінюватись після підписання договору до повного виконання зобов'язань.
Остаточні розрахунки здійснюються згідно з умовами договору про закупівлю на підставі актів приймання-передачі товарів, робіт і послуг, документального підтвердження виконавцем вартості витрат щодо виконаних робіт і наданих послуг та проведених розрахунків за товари.
Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
здійснення заходів, придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних з напрямами, зазначеними в пункті 2.2 глави 2 цього Порядку;
здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.
3.2. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, що встановлюються Державним казначейством.".
1.3. Пункт 4.3 глави 4 виключити. У зв'язку з цим пункт 4.4 уважати пунктом 4.3.
2. Державній службі контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (Савчук Ю.К.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Я.О.Арсірія.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України
Перший заступник
Міністра економіки України
Голова
Державного казначейства України
Голова Головного
контрольно-ревізійного
управління України
М.А.Кулиняк

Ф.О.Ярошенко

А.А.Максюта

С.І.Харченко


П.П.Андрєєв
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.07.2010 N 19
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2010 р.
за N 547/17842
Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету на заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України та сприяння їх поверненню державам, яким вони належали
Відповідно до Положення про Міністерство культури і туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 N 1566, та з метою ефективного використання бюджетних коштів
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку використання коштів державного бюджету на заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України та сприяння їх поверненню державам, яким вони належали, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 12.02.2007 N 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.03.2007 за N 214/13481, такі зміни:
1.1. Пункт 2.2 глави 2 викласти в такій редакції:
"2.2. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів щодо:
недопущення незаконного ввезення культурних цінностей на територію України;
недопущення незаконного вивезення культурних цінностей за межі України;
повернення культурних цінностей державам, яким вони належали;
створення та запровадження Класифікаційної довідкової системи "Культурні цінності України" та придбання відповідного технічного обладнання;
пошуку та повернення незаконно вивезених культурних цінностей України;
передачі в дарунок Україні культурних цінностей громадянами України, іноземцями, особами без громадянства;
видання каталогів, науково-методичних видань та літератури, присвячених пошуку та поверненню культурних цінностей України, популяризації українських культурних цінностей, які на законних підставах зберігаються за кордоном;
практичних навчань експертів та мистецтвознавців;