Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо виконання державного оборонного замовлення на поставку продукції військового та спеціального призначення, на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами, експорту/імпорту продукції військового призначення та подвійного використання. Наказ від 09.07.2018 №140

Державна служба статистики України Наказ, Розяснення, Звіт, Форма від 09.07.2018 №140
Остання редакція від 09.07.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна служба статистики України

Тип Наказ, Розяснення, Звіт, Форма

Дата 09.07.2018

Номер 140

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.07.2018 № 140
Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо виконання державного оборонного замовлення на поставку продукції військового та спеціального призначення, на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами, експорту/імпорту продукції військового призначення та подвійного використання
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України , з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень щодо виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції військового та спеціального призначення, на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами, експорту/імпорту продукції військового призначення та подвійного використання й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звітів:
1) за січень 2019 року:
№ 1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення";
№ 1-ЕІО (місячна) "Звіт про експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання";
2) за січень - березень 2019 року:
№ 5-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами";
2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:
№ 1-ПО (поставки) (місячна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення;
№ 1-ПО (зведена) (місячна) - на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовлення за напрямами: поставка, ремонт та модернізація озброєння, військової та спеціальної техніки;
№ 1-ЕІО (місячна) - на юридичних та фізичних осіб-підприємців, які здійснювали експорт/імпорт продукції військового призначення та подвійного використання за дозволами Державної служби експортного контролю України на право здійснення відповідної міжнародної передачі товарів, послуг;
№ 5-НО (наука/оборона) (квартальна) - на юридичних осіб, які виконують державне оборонне замовлення, крім напрямів: поставка, ремонт та модернізація озброєння, військової та спеціальної техніки;
№ 5-НО (зведена) (квартальна) - на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовлення, крім напрямів: поставка, ремонт та модернізація озброєння, військової та спеціальної техніки.
3. Департаменту статистики виробництва (Петренко І.С.):
1) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом;
2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.
4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України протягом трьох робочих днів з дня отримання його електронної версії.
5. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
1) наказ Державної служби статистики України від 11 липня 2014 року № 211 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо виробництва, поставки, експорту (імпорту) продукції військового призначення і подвійного використання, виконання наукових і науково-технічних робіт військового призначення та державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи" (зі змінами) у частині форм державних статистичних спостережень № 1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення", № 1-ЕІО (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання" - з 01 лютого 2019 року та в цілому - з 01 квітня 2019 року.
2) наказ Державної служби статистики України від 01 серпня 2013 року № 236 "Про затвердження зведених форм державних статистичних спостережень щодо поставки (закупівлі) продукції та виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у рахунок виконання державного оборонного замовлення" у частині форми державного статистичного спостереження № 1-ПО (зведена) (місячна) "Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням" - з 01 лютого 2019 року та в цілому - з 01 квітня 2019 року.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І.М.
ГоловаІ.Є. Вернер
( Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua )
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.07.2018 № 140
Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо виконання державного оборонного замовлення на поставку продукції військового та спеціального призначення, на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами, експорту/імпорту продукції військового призначення та подвійного використання
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України , з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень щодо виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції військового та спеціального призначення, на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами, експорту/імпорту продукції військового призначення та подвійного використання й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звітів:
1) за січень 2019 року:
№ 1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення";
№ 1-ЕІО (місячна) "Звіт про експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання";
2) за січень - березень 2019 року:
№ 5-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами";