Про розгляд звернення

Міністерство соціальної політики України Лист від 05.03.2019 №259/0/206-19
Остання редакція від 05.03.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України

Тип Лист

Дата 05.03.2019

Номер 259/0/206-19

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
05.03.2019 № 259/0/206-19
Редакція газети "Праця і зарплата"
пр. Перемоги, 50, м. Київ, 03047
Про розгляд звернення
Директоратом норм та стандартів гідної праці Міністерства розглянуто лист щодо деяких питань в оплаті праці та в межах компетенції повідомляється.
Згідно із статтею 61 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), режим підсумованого обліку робочого часу може вводитись на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу.
В кінці кожного місяця, впродовж облікового періоду, провадиться нарахування працівникам належної їм заробітної плати згідно з діючими умовами оплати праці: основної заробітної плати (окладу), доплат і надбавок, в тому числі за роботу у нічний та вечірній час, надбавок, премій тощо, а по закінченню облікового періоду провадиться оплата надурочної роботи.
Нарахування заробітної плати працівникам проводиться на підставі табеля обліку використання робочого часу, в якому чітко фіксується фактичне використання робочого часу, робляться відмітки про фактично відпрацьований час, відпрацьовані години за місяць, в тому числі надурочні, вечірні, нічні години роботи, години роботи у святкові, неробочі та вихідні дні тощо, а також інші відхилення від нормальних умов роботи.
Згідно зі статтею 12 Закону України "Про оплату праці" підвищена оплата за роботу у святкові, неробочі дні, нічний та надурочний час відноситься до державних гарантій в оплаті праці, які є обов'язковими для підприємств усіх форм власності та господарювання.
Відповідно до статті 108 КЗпП робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, що встановлюється в колективному договорі, з дотриманням норм генеральної, галузевої (територіальної) угод, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.
Статтею 107 КЗпП встановлено, що робота у вихідний, святковий чи неробочий день оплачується у подвійному розмірі, зокрема, працівникам, які одержують місячний оклад, - у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад місячну норму.
При цьому, для визначення годинної ставки для оплати нічного часу, фактично відпрацьованих годин у святкові, неробочі дні для працівників, які працюють при підсумованому обліку робочого часу, необхідно місячний оклад працівника розділити на місячну норму тривалості робочого часу на відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для даного підрозділу (працівника).
На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.
У кінці облікового періоду у випадку наявності надурочних годин, провадиться оплата надурочної роботи.
Відповідно до статті 106 КЗпП України робота в надурочний час повинна бути компенсована тільки в грошовій формі. Заміна надурочної роботи відгулом не допускається. Зазначені норми стосуються і випадків, коли застосовується підсумований облік робочого часу.
При погодинній оплаті праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.
Для визначення годинної ставки для оплати надурочних годин необхідно місячний оклад працівника розділити на середньомісячне число годин за обліковий період, яке має розраховуватись з урахуванням норми тривалості робочого часу за цей період, встановленої з дотриманням вимог статті 50, 51 та 53 КЗпП.
При цьому слід зазначити, що при визначенні надурочних годин необхідно враховувати, що години які були працівником відпрацьовані у святковий і неробочий день згідно з його графіком роботи не потрібно виключати із розрахунку, оскільки це був звичайний робочий день згідно з графіком виходу на роботу.
Якщо працівник залучався до роботи у святковий день, у свій вихідний день (тобто за межами свого робочого часу), то ці години виключаються із розрахунки надурочних годин, оскільки вони вже оплачені у подвійному розмірі.
Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.
Генеральний директор Директорату норм та
стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
05.03.2019 № 259/0/206-19
Редакція газети "Праця і зарплата"
пр. Перемоги, 50, м. Київ, 03047
Про розгляд звернення
Директоратом норм та стандартів гідної праці Міністерства розглянуто лист щодо деяких питань в оплаті праці та в межах компетенції повідомляється.
Згідно із статтею 61 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), режим підсумованого обліку робочого часу може вводитись на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу.
В кінці кожного місяця, впродовж облікового періоду, провадиться нарахування працівникам належної їм заробітної плати згідно з діючими умовами оплати праці: основної заробітної плати (окладу), доплат і надбавок, в тому числі за роботу у нічний та вечірній час, надбавок, премій тощо, а по закінченню облікового періоду провадиться оплата надурочної роботи.
Нарахування заробітної плати працівникам проводиться на підставі табеля обліку використання робочого часу, в якому чітко фіксується фактичне використання робочого часу, робляться відмітки про фактично відпрацьований час, відпрацьовані години за місяць, в тому числі надурочні, вечірні, нічні години роботи, години роботи у святкові, неробочі та вихідні дні тощо, а також інші відхилення від нормальних умов роботи.
Згідно зі статтею 12 Закону України "Про оплату праці" підвищена оплата за роботу у святкові, неробочі дні, нічний та надурочний час відноситься до державних гарантій в оплаті праці, які є обов'язковими для підприємств усіх форм власності та господарювання.
Відповідно до статті 108 КЗпП робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, що встановлюється в колективному договорі, з дотриманням норм генеральної, галузевої (територіальної) угод, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.