Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік". Закон від 15.03.2007 №749-V

Верховна Рада України Закон від 15.03.2007 №749-V
Остання редакція від 15.03.2007. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 15.03.2007

Номер 749-V

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 18-19, ст.269 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 7-8, ст. 66) такі зміни:
1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 152.503.279,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 120.679.053 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31.824.226,7 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 169.419.405,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 137.578.396,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31.841.009,2 тис. гривень.
Затвердити на 2007 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.968.580,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 539.401,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.429.178,8 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 3.753.454 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.037.829,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.715.624,3 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 15.715.729 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.412.501 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.303.228 тис. гривень. Дозволити Кабінету Міністрів України додатково спрямувати на фінансування загального фонду Державного бюджету України у 2007 році частину вільного залишку коштів державного бюджету у сумі 2.985.271,1 тис. гривень згідно з додатком N 2 до цього Закону.
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2007 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею".
2. Статтю 34 викласти в такій редакції:
"Стаття 34. Установити, що в 2007 році рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" , здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у розмірі фактично сплаченого податку.
Обсяг видатків Державного бюджету України на 2007 рік, передбачений на виплату зазначеної компенсації, розрахунково становить 1.278.148,5 тис. гривень, з них для Міністерства оборони України - 357.572,6 тис. гривень, Головного управління розвідки Міністерства оборони України - 10.911,7 тис. гривень, Міністерства внутрішніх справ України - 417.879,3 тис. гривень, Державного департаменту України з питань виконання покарань - 81.116,9 тис. гривень, Адміністрації Державної прикордонної служби України - 76.538,2 тис. гривень, Служби безпеки України - 100.814,8 тис. гривень, Служби зовнішньої розвідки України - 16.931,4 тис. гривень, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - 19.412,1 тис. гривень, Управління державної охорони України - 10.883,4 тис. гривень, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - 106.054,4 тис. гривень, Національного космічного агентства України - 6.898,3 тис. гривень, Міністерства аграрної політики України - 540,0 тис. гривень, Міністерства транспорту та зв'язку України - 6.674,9 тис. гривень, апарату Верховної Ради України - 46,5 тис. гривень, Державного управління справами - 98,2 тис. гривень, Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України - 24,3 тис. гривень, Міністерства палива та енергетики України - 29,3 тис. гривень, Міністерства освіти і науки України - 43,2 тис. гривень, Державного комітету ядерного регулювання України - 28,9 тис. гривень, Державної податкової адміністрації України - 48.053,3 тис. гривень, Державної служби експортного контролю України - 33,1 тис. гривень, Ради національної безпеки і оборони України - 736,5 тис. гривень, Державної судової адміністрації України - 2.411,9 тис. гривень, Верховного Суду України - 200,4 тис. гривень, Конституційного Суду України - 40,4 тис. гривень.
Установити, що визначений цією статтею обсяг видатків спрямовується головними розпорядниками коштів виключно для проведення зазначеної компенсації.
При цьому керівники бюджетних установ (організацій, підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають необхідні асигнування на зазначену компенсацію у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених кошторисами або фінансовими планами".
3. Статтю 42 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Запровадити стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів шляхом перерахування до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим частини надпланових надходжень за переліком показників дохідної частини державного бюджету в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України".
4. У частині третій статті 44 цифру та слова "3 відсотків від загального обсягу дотації вирівнювання з Державного бюджету України місцевим бюджетам" замінити цифрами та словами "955.293,5 тис. гривень".
5. У статті 46 цифри "50.000" замінити цифрами "61.700".
6. У частині першій статті 49 слова та цифри "котелень - 400.000 тис. гривень" замінити словами та цифрами "котелень - до 400.000 тис. гривень".
7. Статтю 62 викласти в такій редакції:
"Стаття 62. Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 492 гривні, з 1 квітня - 525 гривень, з 1 жовтня - 532 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 434 гривні, з 1 квітня - 463 гривні, з 1 жовтня - 470 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 558 гривень, з 1 квітня - 595 гривень, з 1 жовтня - 604 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня - 525 гривень, з 1 квітня - 561 гривня, з 1 жовтня - 568 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 380 гривень, з 1 квітня - 406 гривень, з 1 жовтня - 411 гривень.
Розміри державних соціальних гарантій на 2007 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
Установити, що для визначення мінімального розміру пенсії за віком відповідно до абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з 1 квітня та з 1 жовтня 2007 року застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений абзацом п'ятим частини першої цієї статті, збільшений на 1 відсоток".
8. У частині другій статті 66 цифри та слово "167 гривень" замінити цифрами та словом "173 гривні".
9. Пункт 47 статті 71 виключити.
10. Статтю 76 викласти в такій редакції:
"Стаття 76. Установити з 1 січня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати 400 гривень на місяць, з 1 квітня 2007 року - 420 гривень, з 1 липня 2007 року - 440 гривень та з 1 жовтня 2007 року - 460 гривень".
11. Абзац третій частини першої статті 86 виключити.
12. Статтю 117 викласти в такій редакції:
"Стаття 117. Установити, що в 2007 році продаж військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів (крім надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки) здійснюється у порядку та за переліком, визначеними Кабінетом Міністрів України".
13. Внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" відповідно до додатків N 1, N 2, N 3 та N 4 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 березня 2007 року
N 749-V
Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) "Доходи Державного бюджету України на 2007 рік"
тис. грн.
--------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього | Загальний | Спеціальний|
| | показників | | фонд | фонд |
| | згідно з бюджетною | | | |
| | класифікацією | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
| |Всього доходів: |152 503 279,7|120 679 053,0|31 824 226,7|
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
| |Разом доходів (без |148 702 900,7|116 878 674,0|31 824 226,7|
| |урахування | | | |
| |міжбюджетних | | | |
| |трансфертів) | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|10000000|Податкові надходження |110 582 637,4|102 433 262,0| 8 149 375,4|
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|11000000|Податки на доходи, | 28 060 900,0| 27 660 900,0| 400 000,0|
| |податки на прибуток, | | | |
| |податки на збільшення | | | |
| |ринкової вартості | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|11020000|Податок на прибуток | 28 060 900,0| 27 660 900,0| 400 000,0|
| |підприємств | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14000000|Внутрішні податки на | 71 882 687,4| 67 786 441,4| 4 096 246,0|
| |товари та послуги | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14010000|Податок на додану | 60 935 400,0| 60 095 400,0| 840 000,0|
| |вартість | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14010300|Податок на додану | 39 346 900,0| 39 346 900,0| |
| |вартість із ввезених | | | |
| |на територію України | | | |
| |товарів | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14030000|Акцизний збір із | 1 319 123,0| 342 508,0| 976 615,0|
| |ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14060000|Плата за ліцензії на | 628 312,4| 628 312,4| |
| |певні види | | | |
| |господарської | | | |
| |діяльності | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14060200|Плата за видачу | 78 174,0| 78 174,0| |
| |ліцензій та | | | |
| |сертифікатів | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14060600|Плата за ліцензії на | 2 511,0| 2 511,0| |
| |право експорту, | | | |
| |імпорту та оптової | | | |
| |торгівлі спирту | | | |
| |етилового, коньячного | | | |
| |та плодового | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14061000|Плата за ліцензії на | 130 391,0| 130 391,0| |
| |право оптової | | | |
| |торгівлі алкогольними | | | |
| |напоями та тютюновими | | | |
| |виробами | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14061400|Плата за видачу, | 330 387,0| 330 387,0| |
| |переоформлення, | | | |
| |продовження терміну | | | |
| |дії ліцензій на | | | |
| |користування | | | |
| |радіочастотним | | | |
| |ресурсом України та | | | |
| |видачу дублікатів | | | |
| |таких ліцензій | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|20000000|Неподаткові | 35 637 877,1| 14 218 968,0|21 418 909,1|
| |надходження | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|25000000|Власні надходження | 9 865 489,4| | 9 865 489,4|
| |бюджетних установ | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|25010000|Плата за послуги, що | 9 534 650,3| | 9 534 650,3|
| |надаються бюджетними | | | |
| |установами | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|25020000|Інші джерела власних | 330 839,1| | 330 839,1|
| |надходжень бюджетних | | | |
| |установ | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік"
Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) "Фінансування Державного бюджету України на 2007 рік"
(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний|
| | | | фонд | фонд |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
| |Загальне |18 701 000,1|17 397 772,1|1 303 228,0|
| |фінансування | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|600000|Фінансування | 3 136 038,1| 3 136 038,1| |
| |за активними | | | |
| |операціями | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|602000|Зміни обсягів | 2 985 271,1| 2 985 271,1| |
| |готівкових коштів | | | |
| |(за рахунок зміни | | | |
| |залишку коштів, що | | | |
| |утворився у минуло-| | | |
| |му році на єдиному | | | |
| |казначейському | | | |
| |рахунку)  | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|602100|На початок періоду | 2 985 271,1| 2 985 271,1| |
------------------------------------------------------------------
Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік"
Зміни до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2007 рік"
(тис. грн)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код | Найменування згідно з | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
|прог- |функ- | програмною класифікацією |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної |ціо- | видатків та кредитування | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | державного бюджету | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації|ної | | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
|ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| |ня | | | | | | | | | | | | |
| |дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| |ту | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| | |Всього |137 578 396,7|112 748 156,8| 22 608 446,9| 1 680 993,3|24 480 239,9|31 841 009,2|14 204 777,5|1 144 536,7| 234 588,9| 17 636 231,7| 169 419 405,9|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0110000| |Апарат Верховної Ради України | 664 450,3| 566 214,3| 320 005,5| 6 858,2| 98 236,0| 50 919,0| 45 478,8| 15 248,0| 5 467,5| 5 440,2| 715 369,3|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111000| |Апарат Верховної Ради України | 664 450,3| 566 214,3| 320 005,5| 6 858,2| 98 236,0| 50 919,0| 45 478,8| 15 248,0| 5 467,5| 5 440,2| 715 369,3|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111010| 0111 |Здійснення законотворчої | 431 084,5| 354 969,5| 212 514,5| | 76 115,0| | | | | | 431 084,5|
| | |діяльності Верховної Ради | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111020| 0111 |Організаційне, | 104 318,2| 102 469,2| 73 892,0| | 1 849,0| | | | | | 104 318,2|
| | |інформаційно-аналітичне та | | | | | | | | | | | |
| | |матеріально-технічне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111050| 0111 |Обслуговування діяльності | 75 824,0| 72 924,0| 30 937,6| 6 736,7| 2 900,0| 3 995,0| 3 461,4| 1 281,1| | 533,6| 79 819,0|
| | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0300000| |Державне управління справами | 656 153,1| 444 410,9| 181 333,4| 27 402,7| 211 742,2| 57 258,2| 49 231,3| 21 058,5| 3 171,6| 8 026,9| 713 411,3|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301000| |Апарат Державного управління | 645 471,2| 434 449,8| 175 568,2| 26 772,6| 211 021,4| 57 258,2| 49 231,3| 21 058,5| 3 171,6| 8 026,9| 702 729,4|
| | |справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301010| 0111 |Організаційне, | 96 710,0| 94 710,0| 57 055,3| 103,7| 2 000,0| | | | | | 96 710,0|
| | |інформаційно-аналітичне та | | | | | | | | | | | |
| | |матеріально-технічне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301030| 0111 |Обслуговування діяльності | 71 052,7| 68 052,7| 25 474,0| 6 324,1| 3 000,0| 7 720,0| 7 085,0| 3 365,6| 169,0| 635,0| 78 772,7|
| | |Президента України, | | | | | | | | | | | |
| | |Секретаріату Президента | | | | | | | | | | | |
| | |України та інших державних | | | | | | | | | | | |
| | |органів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301060| 0734 |Фінансова підтримка | 96 716,2| 37 616,2| 13 832,0| 11 520,4| 59 100,0| 3 375,0| 3 025,0| 830,0| 705,4| 350,0| 100 091,2|
| | |санаторно-курортних закладів | | | | | | | | | | | |
| | |Державного управління справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301080| 0140 |Фундаментальні дослідження | 13 611,0| | | | 13 611,0| | | | | | 13 611,0|
| | |Національного інституту | | | | | | | | | | | |
| | |стратегічних досліджень із | | | | | | | | | | | |
| | |стратегічних проблем | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішньої і зовнішньої | | | | | | | | | | | |
| | |політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301090| 0150 |Прикладні розробки у сфері | 2 475,9| | | | 2 475,9| 437,9| | | | 437,9| 2 913,8|
| | |державного управління | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301130| 0950 |Підготовка кадрів, підвищення | 50 952,4| 50 778,9| 22 266,5| 1 479,5| 173,5| 33 912,3| 30 446,3| 14 957,3| 1 744,4| 3 466,0| 84 864,7|
| | |кваліфікації керівних | | | | | | | | | | | |
| | |працівників, спеціалістів | | | | | | | | | | | |
| | |державного управління | | | | | | | | | | | |
| | |Національною академією | | | | | | | | | | | |
| | |державного управління при | | | | | | | | | | | |
| | |Президентові України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301140| 0520 |Збереження | 6 241,6| 6 241,6| 3 891,0| 201,8| | 800,0| 740,0| 114,4| 26,0| 60,0| 7 041,6|
| | |природно-заповідного фонду в | | | | | | | | | | | |
| | |Азово-Сиваському національному | | | | | | | | | | | |
| | |природному парку та Кримському | | | | | | | | | | | |
| | |природному заповіднику | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301170| 0731 |Стаціонарне медичне | 72 125,0| 52 515,0| 27 363,8| 4 868,2| 19 610,0| 3 000,0| 2 000,0| 156,4| 301,1| 1 000,0| 75 125,0|
| | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | |
| | |депутатів України та керівного | | | | | | | | | | | |
| | |складу органів державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301190| 0721 |Поліклінічно-амбулаторне | 74 874,3| 36 874,3| 21 300,1| 1 448,3| 38 000,0| 2 170,0| 1 100,0| | | 1 070,0| 77 044,3|
| | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | |
| | |депутатів України та керівного | | | | | | | | | | | |
| | |складу органів державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301200| 0740 |Державний | 4 106,5| 2 390,5| 1 493,7| 98,5| 1 716,0| 2 620,0| 1 807,0| 630,0| 4,7| 813,0| 6 726,5|
| | |санітарно-епідеміологічний | | | | | | | | | | | |
| | |нагляд в лікувально-оздоровчих | | | | | | | | | | | |
| | |закладах Державного управління | | | | | | | | | | | |
| | |справами та на об'єктах | | | | | | | | | | | |
| | |органів державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301230| 0950 |Підвищення кваліфікації | 52,7| 52,7| 38,9| | | | | | | | 52,7|
| | |середнього медичного персоналу | | | | | | | | | | | |
| | |в системі | | | | | | | | | | | |
| | |лікувально-оздоровчих закладів | | | | | | | | | | | |
| | |Державного управління справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301260| 0422 |Ведення лісового та | 7 187,1| 5 587,1| 1 998,7| 708,3| 1 600,0| 3 223,0| 3 028,0| 1 004,8| 221,0| 195,0| 10 410,1|
| | |мисливського господарства та | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення утримання | | | | | | | | | | | |
| | |резиденції | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301330| 0150 |Підготовка | 382,8| 382,8| 70,4| | | | | | | | 382,8|
| | |науково-педагогічних і | | | | | | | | | | | |
| | |наукових кадрів з питань | | | | | | | | | | | |
| | |стратегічних проблем | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішньої і зовнішньої | | | | | | | | | | | |
| | |політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301360| 0822 |Фінансова підтримка Державного | 2 297,2| 2 297,2| | | | | | | | | 2 297,2|
| | |камерного ансамблю "Київські | | | | | | | | | | | |
| | |солісти" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301370| 0133 |Надання науково-методичної та | 1 353,5| 1 353,5| 783,8| 19,8| | | | | | | 1 353,5|
| | |консультативної підтримки | | | | | | | | | | | |
| | |розвитку місцевого | | | | | | | | | | | |
| | |самоврядування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0303000| |Представництво Президента | 3 602,5| 2 952,5| 1 276,4| 435,0| 650,0| | | | | | 3 602,5|
| | |України в Автономній | | | | | | | | | | | |
| | |Республіці Крим | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0303010| 0111 |Здійснення повноважень | 3 602,5| 2 952,5| 1 276,4| 435,0| 650,0| | | | | | 3 602,5|
| | |постійним представником | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України в | | | | | | | | | | | |
| | |Автономній Республіці Крим | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0304000| |Національна служба | 7 079,4| 7 008,6| 4 488,8| 195,1| 70,8| | | | | | 7 079,4|
| | |посередництва і примирення | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0304010| 0412 |Сприяння врегулюванню | 7 008,6| 7 008,6| 4 488,8| 195,1| | | | | | | 7 008,6|
| | |колективних трудових спорів | | | | | | | | | | | |
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 7-8, ст. 66) такі зміни:
1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 152.503.279,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 120.679.053 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31.824.226,7 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 169.419.405,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 137.578.396,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31.841.009,2 тис. гривень.
Затвердити на 2007 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.968.580,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 539.401,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.429.178,8 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 3.753.454 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.037.829,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.715.624,3 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 15.715.729 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.412.501 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.303.228 тис. гривень. Дозволити Кабінету Міністрів України додатково спрямувати на фінансування загального фонду Державного бюджету України у 2007 році частину вільного залишку коштів державного бюджету у сумі 2.985.271,1 тис. гривень згідно з додатком N 2 до цього Закону.
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2007 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею".