Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. Розпорядження від 10.05.2018 №292-р

Кабінет Міністрів України Розпорядження, Перелік, Заходи, План від 10.05.2018 №292-р
Остання редакція від 10.05.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Розпорядження, Перелік, Заходи, План

Дата 10.05.2018

Номер 292-р

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 травня 2018 р. № 292-р
Київ
Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року
1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року (далі - план заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям:
забезпечити виконання плану заходів;
подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання плану заходів, а також про стан виконання завдань згідно з додатком;
забезпечити під час розроблення та прийняття програмних та прогнозних документів, напрямів реалізації державної політики та планів заходів, що стосуються сфери підприємництва та зайнятості населення, врахування потреб малого і середнього підприємництва, зазначених у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 63, ст. 1913).
3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі подавати кожного півріччя до 25 числа наступного періоду Кабінетові Міністрів України звіт про виконання плану заходів.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 292-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 292-р
ПЕРЕЛІК
завдань з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, виконання яких передбачено іншими стратегічними та програмними документами, які прямо чи опосередковано впливають на розвиток малого та середнього підприємництва
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 травня 2018 р. № 292-р
Київ
Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року
1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року (далі - план заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям:
забезпечити виконання плану заходів;
подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання плану заходів, а також про стан виконання завдань згідно з додатком;
забезпечити під час розроблення та прийняття програмних та прогнозних документів, напрямів реалізації державної політики та планів заходів, що стосуються сфери підприємництва та зайнятості населення, врахування потреб малого і середнього підприємництва, зазначених у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 63, ст. 1913).
3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі подавати кожного півріччя до 25 числа наступного періоду Кабінетові Міністрів України звіт про виконання плану заходів.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 292-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 292-р
ПЕРЕЛІК