Про внесення зміни до Положення про валютний контроль. Постанова від 16.02.2005 №51

Національний банк України Постанова від 16.02.2005 №51
Остання редакція від 07.02.2019 втрата чинності (постанова від 03.01.2019 N 13 /v0013500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 16.02.2005

Номер 51

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
16.02.2005 N 51
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2005 р.
за N 249/10529
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 13 від 03.01.2019 )
Про внесення зміни до Положення про валютний контроль
Відповідно до статей 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України" та статей 13 і 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Абзац другий пункту 2.5 Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (зі змінами), замінити п'ятьма абзацами такого змісту:
"Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині інформування у випадках та в порядку, установленому законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій, тягне за собою таку відповідальність:
порушення порядку інформування - накладення штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
порушення строків інформування, яке не перевищує 10 днів, - накладення штрафу в розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний день порушення;
порушення строків інформування, яке становить від 11 до 30 днів, - накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
порушення строків інформування, яке становить понад 30 днів, - накладення штрафу в розмірі 1 відсотка від суми (вартості) валютної операції, про яку уповноважений банк згідно зі встановленим порядком зобов'язаний був поінформувати відповідний державний орган, але не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом сьомим.
2. Генеральному департаменту банківського нагляду після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду та начальників територіальних управлінь Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
16.02.2005 N 51
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2005 р.
за N 249/10529
Про внесення зміни до Положення про валютний контроль
Відповідно до статей 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України" та статей 13 і 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Абзац другий пункту 2.5 Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (зі змінами), замінити п'ятьма абзацами такого змісту:
"Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині інформування у випадках та в порядку, установленому законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій, тягне за собою таку відповідальність:
порушення порядку інформування - накладення штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
порушення строків інформування, яке не перевищує 10 днів, - накладення штрафу в розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний день порушення;
порушення строків інформування, яке становить від 11 до 30 днів, - накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
порушення строків інформування, яке становить понад 30 днів, - накладення штрафу в розмірі 1 відсотка від суми (вартості) валютної операції, про яку уповноважений банк згідно зі встановленим порядком зобов'язаний був поінформувати відповідний державний орган, але не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".