Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України. Закон від 10.01.2002 №2925-III

Верховна Рада України Закон від 10.01.2002 №2925-III
Остання редакція від 10.04.2015. Внесення змін (закон від 12.02.2015 N 193-VIII /193-19/)
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.115 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 138-IV від 12.09.2002, ВВР, 2002, N 43, ст.313 N 1181-IV від 18.09.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.95 N 1724-IV від 18.05.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.431 N 877-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 15, ст.326 N 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745 N 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 6, ст.40 N 193-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, N 21, ст.134 )
Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Міністерства внутрішніх справ України:
Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган управління;
( Абзац третій статті 1 виключено на підставі Закону N 193-VIII від 12.02.2015 )
головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
( Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 193-VIII від 12.02.2015 )
міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти;
підрозділи судової міліції;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1724-IV від 18.05.2004 )
підрозділи місцевої міліції;
( Абзац статті 1 виключено на підставі Закону N 1181-IV від 18.09.2003 )
головний орган військового управління, оперативно-територіальні об’єднання, з’єднання, військові частини і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), бази, установи та заклади, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України;
( Аабзац дев’ятий статті 1 в редакції Закону N 877-VIIвід 13.03.2014 )
навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та установи забезпечення.
Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України (за винятком чисельності Національної гвардії України, що визначається Законом України "Про Національну гвардію України") у кількості 210000 осіб. За рахунок Державного бюджету України утримуються 152000 працівників органів внутрішніх справ, з яких чисельність осіб рядового і начальницького складу не може перевищувати величину, визначену із розрахунку 300 осіб на 100000 населення.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 138-IV від 12.09.2002, N 1181-IV від 18.09.2003, N 877-VII від 13.03.2014, N 1166-VII від27.03.2014; в редакції Закону N 76-VIII від 28.12.2014 )( Статтю 3 виключено на підставі Закону N 877-VII від 13.03.2014 )
Стаття 4. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
( Абзац четвертий пункту 2 статті 4 виключено на підставі Закону N 877-VII від 13.03.2014 )
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
10 січня 2002 року
N 2925-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України
Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Міністерства внутрішніх справ України:
Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган управління;
головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти;
підрозділи судової міліції;
підрозділи місцевої міліції;
головний орган військового управління, оперативно-територіальні об’єднання, з’єднання, військові частини і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), бази, установи та заклади, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України;
навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та установи забезпечення.
Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України (за винятком чисельності Національної гвардії України, що визначається Законом України "Про Національну гвардію України") у кількості 210000 осіб. За рахунок Державного бюджету України утримуються 152000 працівників органів внутрішніх справ, з яких чисельність осіб рядового і начальницького складу не може перевищувати величину, визначену із розрахунку 300 осіб на 100000 населення.
Стаття 4. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;