Про внесення доповнень до Закону України "Про плату за землю". Закон від 16.12.1993 №3708-XII

Верховна Рада України Закон від 16.12.1993 №3708-XII
Остання редакція від 01.01.2011 втрата чинності (кодекс україни від 02.12.2010 N 2755-VI /2755-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 16.12.1993

Номер 3708-XII

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 )
Про внесення доповнень до Закону України "Про плату за землю"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 51, ст.479 )
Верховна Рада України
постановляє:
Частину першу статті 16 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст.560) викласти у такій редакції:
"Земельний податок сплачується рівними частками:
- землекористувачами, які є юридичними особами, - щомісячно до 15 числа наступного за звітним місяця;
- землекористувачами - виробниками товарної сільськогосподарської продукції та фізичними особами - до 15 серпня і 15 листопада".
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3708-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Закону України "Про плату за землю"
Верховна Рада України
постановляє:
Частину першу статті 16 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст.560) викласти у такій редакції:
"Земельний податок сплачується рівними частками:
- землекористувачами, які є юридичними особами, - щомісячно до 15 числа наступного за звітним місяця;
- землекористувачами - виробниками товарної сільськогосподарської продукції та фізичними особами - до 15 серпня і 15 листопада".