Про встановлення почесних звань "Заслужений хімік Української РСР" і "Заслужений працівник соціального забезпечення Української РСР". Указ від 01.10.1981 №2539-X

Президія Верховної Ради УРСР Указ від 01.10.1981 №2539-X
Остання редакція від 15.11.1988. Внесення змін (указ від 15.11.1988 N 6848-XI /6848-11/)
Реквізити

Видавник: Президія Верховної Ради УРСР

Тип Указ

Дата 01.10.1981

Номер 2539-X

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про встановлення почесних звань "Заслужений хімік Української РСР" і "Заслужений працівник соціального забезпечення Української РСР"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1981, N 41, ст. 674 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88, ВВР, 1988, N 48, ст. 1127 )
Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )
4. Внести такі доповнення і зміни до Положення про державні нагороди Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 7 травня 1981 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 20, ст. 290):
1) статтю 7 Положення після слів "Заслужений машинобудівник Української РСР" доповнити словами "Заслужений хімік Української РСР" і після слів "Заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР" - словами "Заслужений працівник соціального забезпечення Української РСР";
2) статтю 10 Положення доповнити абзацами такого змісту:
"Заслужений хімік Української РСР - робітникам провідних професій, майстрам, інженерно-технічним працівникам підприємств і об'єднань, науково-дослідних, технологічних та інших організацій хімічної, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості, підприємств і організацій аналогічного профілю в інших галузях народного господарства";
"Заслужений працівник соціального забезпечення Української РСР - працівникам підприємств, установ, організацій, закладів та органів соціального забезпечення".
В цій же статті у зв'язку з встановленням почесного звання "Заслужений працівник соціального забезпечення Української РСР" абзац "Заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР" викласти в такій редакції:
"Заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР - фармацевтам, середнім та молодшим медичним працівникам, технічному, обслуговуючому та іншому персоналу установ і закладів охорони здоров'я".
Голова Президії Верховної РадиУкраїнської РСР О.ВАТЧЕНКОСекретар Президії Верховної РадиУкраїнської РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 1 жовтня 1981 р.
N 2539-X
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про встановлення почесних звань "Заслужений хімік Української РСР" і "Заслужений працівник соціального забезпечення Української РСР"
Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
4. Внести такі доповнення і зміни до Положення про державні нагороди Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 7 травня 1981 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 20, ст. 290):
1) статтю 7 Положення після слів "Заслужений машинобудівник Української РСР" доповнити словами "Заслужений хімік Української РСР" і після слів "Заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР" - словами "Заслужений працівник соціального забезпечення Української РСР";
2) статтю 10 Положення доповнити абзацами такого змісту:
"Заслужений хімік Української РСР - робітникам провідних професій, майстрам, інженерно-технічним працівникам підприємств і об'єднань, науково-дослідних, технологічних та інших організацій хімічної, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості, підприємств і організацій аналогічного профілю в інших галузях народного господарства";
"Заслужений працівник соціального забезпечення Української РСР - працівникам підприємств, установ, організацій, закладів та органів соціального забезпечення".
В цій же статті у зв'язку з встановленням почесного звання "Заслужений працівник соціального забезпечення Української РСР" абзац "Заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР" викласти в такій редакції:
"Заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР - фармацевтам, середнім та молодшим медичним працівникам, технічному, обслуговуючому та іншому персоналу установ і закладів охорони здоров'я".
Голова Президії Верховної РадиУкраїнської РСР О.ВАТЧЕНКОСекретар Президії Верховної РадиУкраїнської РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 1 жовтня 1981 р.
N 2539-X