Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам. Порядок від 14.04.1997 №346

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 14.04.1997 №346
Остання редакція від 23.08.2018. Внесення змін (постанова від 22.08.2018 N 617 /617-2018-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 14.04.1997

Номер 346

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 квітня 1997 р. № 346
Київ
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам
Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України "Про відпустки" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (додається).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001 )
2. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я давати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.
( Пункт 2 в редакції Постанов КМ № 289 від 28.03.2001, № 35 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013 )
Прем'єр-міністр УкраїниП.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. № 346
ПОРЯДОК
надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001 )
1. Право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами (далі - установи) незалежно від форм власності та їх галузевої належності.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001 )
2. Право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (крім тих, що працюють у навчальних закладах та навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установах і закладах) та наукових працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі.
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001 )
За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001 )
Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.
( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001 )
Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.
3. Керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління.
4. Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону України "Про відпустки" . Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, - в інший канікулярний період.
5. За бажанням керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996-1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001 )
6. У разі звільнення керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівники їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки.
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001 )
У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, - пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).
( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001 )
Додаток
до Порядку надання щорічної основної
відпустки тривалістю до 56 календарних днів
керівним працівникам навчальних закладів
та установ освіти, навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів,
педагогічним, науково-педагогічним
працівникам та науковим працівникам
ТРИВАЛІСТЬ
щорічної основної відпустки керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників
ПосадаТривалість щорічної основної відпустки, календарних днів
I. Дошкільні навчальні заклади
1. Дитячі ясла-садки, дитячі садки (у тому числі інтернатного типу), дитячі ясла
Завідувач, вихователь-методист, вихователь, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог42
Вчитель-дефектолог, учитель-логопед56
Вихователь, який працює в інклюзивній групі56
Асистент вихователя дошкільного навчального закладу56
2. Дитячі будинки, дошкільні заклади компенсуючого типу для дітей,
які потребують корекції фізичного і психічного розвитку
Директор56
Завідувач-156
Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи56
Вихователь-256
Старший вихователь56
Вихователь-методист-156
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Інструктор з праці56
Інструктор слухового кабінету56
Інструктор з фізкультури-156
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи-156
Музичний керівник-156
Практичний психолог-156
Соціальний педагог-156
__________
-1 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників дошкільних закладів загального типу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.
-2 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається вихователям, які працюють повний робочий день з групами дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, у дошкільних закладах, зазначених у пункті 1 цього розділу.
II. Позашкільні навчальні заклади
Директор-342
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи-342
Акомпаніатор-342
Вихователь-342
Екскурсовод-342
Завідувач відділу, лабораторії, кабінету-342
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи-342
Концертмейстер-342
Культорганізатор-342
Методист-342
Педагог-організатор-342
Практичний психолог-342
Соціальний педагог-342
Старший вожатий-342
Художній керівник-342
__________
-3 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти.
III. Середні навчальні заклади, навчальні заклади для громадян,
які потребують соціальної допомоги і реабілітації
Директор-456
Завідувач філією56
Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи56
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи-456
Акомпаніатор28
Вихователь (крім вихователів інтернатів при школах)-456
Вихователь інтернату при школі42
Вчителі (всіх спеціальностей)-456
Інструктор слухового кабінету56
Інструктор з праці56
Інструктор з фізкультури середніх навчальних закладів28
Інструктор з фізкультури в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в середніх навчальних закладах42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації56
Майстер виробничого навчання42
Педагог-організатор56
Перекладач-дактилолог42
Помічник директора з режиму30
Практичний психолог-456
Соціальний педагог-456
Старший вожатий-456
Старший вихователь-456
Старший черговий з режиму30
Черговий з режиму30
Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням56
__________
-4 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам середніх спеціальних художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання дітей.
IV. Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти,
професійно-технічні навчальні заклади
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти28
Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому професійно-технічному навчальному закладі42
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти, професійно-технічному навчальному закладі педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми56
Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому професійно-технічному навчальному закладі педагогічну роботу42
Акомпаніатор28
Викладач56
Педагог професійного навчання56
Вихователь28
Вихователь, який працює у професійно-технічному навчальному закладі42
Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії42
Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні42
Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи42
Керівник фізичного виховання56
Концертмейстер56
Майстер виробничого навчання42
Методист42
Науково-педагогічний працівник56
Перекладач-дактилолог42
Практичний психолог56
Соціальний педагог56
Старший майстер28
Старший майстер, який працює у професійно-технічному навчальному закладі42
V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)
Директор, завідувач, начальник42
Завідувач лабораторії (кабінету)42
Заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов'язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи42
Методист42
VI. Інші заклади освіти та установи, що провадять освітню діяльність
Завідувач логопедичного пункту42
Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру56
Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру56
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації56
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації56
Завідувач інтернату при школі28
Методист із складання кінопрограм фільмотеки28
Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту28
VII. Інші заклади та установи
1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі
лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вихователь56
Вихователь-методист56
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини56
Інструктор з праці56
Музичний керівник56
Логопед56
2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади,
будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей
Вихователь56
Вихователь-методист56
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини56
Інструктор з праці56
Музичний керівник56
Логопед56
3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні
та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Інструктор з праці56
Логопед56
4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади,
будинки дитини, відділення, палати, кабінети
Вихователь42
Вихователь-методист42
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Інструктор з праці28
Музичний керівник42
Логопед56
5. Притулки для дітей
Завідувач56
Вихователь-методист56
Вихователь56
Практичний психолог56
6. Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної,
фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини56
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Викладачі (всіх спеціальностей)56
Асистент вчителя-реабілітолога56
Педагог-організатор42
Педагог професійного навчання56
Педагог соціальний56
Майстер виробничого навчання42
Вихователь56
Вихователь-методист56
Методист42
Практичний психолог56
Логопед56
Культорганізатор42
Керівник музичний56
Керівник гуртка42
Інструктор з праці56
Інструктор з фізкультури56
7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей
директор56
вихователь-методист56
вихователь56
практичний психолог56
музичний керівник56
VIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації.
Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв:
що мають науковий ступінь:
доктора наук56
кандидата наук42
не мають наукового ступеня28
Інші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня28
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних та наукових підрозділів установ, організацій, підприємств28
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 907 від 21.08.97, № 1237 від 05.08.98; в редакції Постанови КМ № 289 від 28.03.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 40 від 14.01.2004, № 1567 від 17.11.2004, № 1148 від 30.11.2005, № 203 від 22.02.2006, № 739 від 16.05.2007, № 872 від 26.06.2007, № 635 від 18.07.2012, № 538 від 07.08.2013, № 531 від 29.07.2015, № 79 від 20.01.2016, № 617 від 22.08.2018 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 квітня 1997 р. № 346
Київ
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам
Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України "Про відпустки" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (додається).
2. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я давати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.
Прем'єр-міністр УкраїниП.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. № 346
ПОРЯДОК
надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам
1. Право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами (далі - установи) незалежно від форм власності та їх галузевої належності.