Щодо можливості використання суб'єктами господарювання картки «ключ до рахунку»

Національний банк України Лист від 24.04.2019 №57-0007/22460
Остання редакція від 24.04.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Лист

Дата 24.04.2019

Номер 57-0007/22460

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
24.04.2019 № 57-0007/22460
Редакція бухгалтерського
тижневика "Дебет-Кредит"
вул. Мєчнікова, 10/2, м. Київ,
01133, України
Національний банк України розглянув ваш лист стосовно можливості використання суб'єктами господарювання картки "ключ до рахунку" і в межах компетенції повідомляє.
Щодо продукту картка "ключ до рахунку" АТ "КБ "ПриватБанк".
Для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів (зокрема корпоративних платіжних карток) суб'єктам господарювання відкриваються поточні рахунки (пункт 1.31 статті 1 Закону-1 та підпункт 6 пункту 2 розділу І Інструкцією-2).
Суб'єкти господарювання мають право використовувати корпоративні платіжні картки для здійснення платіжних операцій відповідно до режимів рахунків, установлених нормативно-правовими актами Національного банку та умов договору з емітентом (пункт 2 розділу II та пункт 1 розділу III Положення-3).
За поточними рахунками, що відкриваються банками клієнтам-резидентам у національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України (пункту 14 розділу І Інструкції).
Маємо зазначити, що за наданою АТ "КБ "ПриватБанк" інформацією Національному банку України картка "ключ до рахунку" є банківським продуктом, що за своїми функціональними властивостями належить до корпоративного електронного платіжного засобу-4за допомогою якого її
користувач має право ініціювати переказ коштів з поточного рахунку у порядку, визначеному договором та вимог законодавства.
Щодо оприбуткування в касі коштів використаних із застосуванням корпоративної платіжної картки та подання звіту про використання коштів, виданих під звіт або на відрядження.
Фізичні особи-довірені особи установ/підприємств-юридичних осіб, які відповідно до законодавства України одержали готівку з поточного рахунку із застосуванням корпоративного електронного платіжного засобу, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Кошти, які списані з поточного рахунку суб'єкта господарювання за операції, що здійснені з використанням корпоративного електронного платіжного засобу, уважаються виданими під звіт його держателю. Фізичні особи-довірені особи подають до бухгалтерії установи/підприємства звіт про використання готівки разом із підтвердними документами в установлені строки і порядку, визначені для підзвітних осіб законодавством України-5 (пункт 20 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті України-6).
Заступник директора Департаменту - начальник управління регулювання платіжних системНаталія ЛАПКО
2 Інструкція про відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів, затверджена постановою Правління Національного банку Україна від 01.04.2019 № 56 (далі - Інструкція)
3 Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.11.2014 № 705, із змінами (далі -Положення)
4 Умови та правила надання банківських послуг, пункт 3.5, https://privatbank.ua/terms
5 наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2015 № 841 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання"
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
24.04.2019 № 57-0007/22460
Редакція бухгалтерського
тижневика "Дебет-Кредит"
вул. Мєчнікова, 10/2, м. Київ,
01133, України
Національний банк України розглянув ваш лист стосовно можливості використання суб'єктами господарювання картки "ключ до рахунку" і в межах компетенції повідомляє.
Щодо продукту картка "ключ до рахунку" АТ "КБ "ПриватБанк".
Для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів (зокрема корпоративних платіжних карток) суб'єктам господарювання відкриваються поточні рахунки (пункт 1.31 статті 1 Закону-1 та підпункт 6 пункту 2 розділу І Інструкцією-2).
Суб'єкти господарювання мають право використовувати корпоративні платіжні картки для здійснення платіжних операцій відповідно до режимів рахунків, установлених нормативно-правовими актами Національного банку та умов договору з емітентом (пункт 2 розділу II та пункт 1 розділу III Положення-3).
За поточними рахунками, що відкриваються банками клієнтам-резидентам у національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України (пункту 14 розділу І Інструкції).
Маємо зазначити, що за наданою АТ "КБ "ПриватБанк" інформацією Національному банку України картка "ключ до рахунку" є банківським продуктом, що за своїми функціональними властивостями належить до корпоративного електронного платіжного засобу-4за допомогою якого її
користувач має право ініціювати переказ коштів з поточного рахунку у порядку, визначеному договором та вимог законодавства.
Щодо оприбуткування в касі коштів використаних із застосуванням корпоративної платіжної картки та подання звіту про використання коштів, виданих під звіт або на відрядження.