Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України

Національний банк України Рішення, Перелік від 05.02.2019 №103-рш
Остання редакція від 05.02.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Рішення, Перелік

Дата 05.02.2019

Номер 103-рш

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Правління Національного банку України
Р І Ш Е Н Н Я
05.02.2019 № 103-рш
Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою реалізації вимог Закону України "Про валюту і валютні операції" Правління Національного банку України
вирішило:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 01 грудня 2015 року № 847 "Про схвалення Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції" (зі змінами) такі зміни:
1) у преамбулі та пункті 1 слово "уповноваженими" виключити;
2) у пункті 2 слова "Уповноважені банки" замінити словом "Банки";
3) у пункті 3 слова "Уповноваженим банкам" замінити словом "Банкам".
2. У преамбулі Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції, схваленої постановою Правління Національного банку України від 01 грудня 2015 року № 847 (зі змінами), слова "уповноваженими", "(далі - банк)" виключити.
3. У преамбулі постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 223 "Про затвердження Порядку проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" (зі змінами) слова та цифри "статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами)," виключити.
4. Унести до Порядку проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 223 (зі змінами), такі зміни:
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Операції "своп" між Національним банком і банком здійснюються з доларами США та євро на строк, що не перевищує 30 календарних днів.";
3) у підпункті 2 пункту 11 та абзаці другому підпункту 3 пункту 14 слова "суб'єктів ринку" у всіх відмінках замінити словом "банків" у відповідних відмінках.
5. Унести до рішення Правління Національного банку України від 29 березня 2018 року № 184-рш "Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку" (зі змінами) такі зміни:
1) у преамбулі слово "уповноваженими" виключити;
2) в абзаці першому пункту 1 слово "уповноважених" виключити;
3) у пункті 2 слова "Уповноважений банк" замінити словом "Банк".
6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядчі акти Національного банку України, перелік яких додається.
7. Рішення набирає чинності з 07 лютого 2019 року.
В. о. ГоловиКатерина РОЖКОВА
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Правління Національного банку України
Р І Ш Е Н Н Я
05.02.2019 № 103-рш
Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою реалізації вимог Закону України "Про валюту і валютні операції" Правління Національного банку України
вирішило:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 01 грудня 2015 року № 847 "Про схвалення Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції" (зі змінами) такі зміни:
1) у преамбулі та пункті 1 слово "уповноваженими" виключити;
2) у пункті 2 слова "Уповноважені банки" замінити словом "Банки";
3) у пункті 3 слова "Уповноваженим банкам" замінити словом "Банкам".
2. У преамбулі Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції, схваленої постановою Правління Національного банку України від 01 грудня 2015 року № 847 (зі змінами), слова "уповноваженими", "(далі - банк)" виключити.
3. У преамбулі постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 223 "Про затвердження Порядку проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" (зі змінами) слова та цифри "статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами)," виключити.